Uutisia FinnHEMS Oy:n Tutkimus- ja kehityspalvelut -yksiköstä

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMS panostaa voimakkaasti ensihoitotoiminnan kehittämiseen. Tutkimus- ja kehityspalvelut –yksikön henkilöstössä tapahtuu tämän johdosta muutoksia.

FinnHEMS Oy:n tutkimusjohtajana toiminut akuuttilääketieteen professori Hans Morten Lossius siirtyi kesäkuussa Norsk Luftambulanse Stiftelsenissä sikäläisen tutkimusjohtajan toimesta säätiön pääsihteeriksi. Lossiuksen työnkuvan muutos ja sen eri ulottuvuudet säätiössä eivät enää tukeneet osa-aikaista tehtävää FinnHEMS Oy:ssä, jonka johdosta Lossius jätti tehtävänsä elokuussa 2015.

Huolimatta Hans Morten Lossiuksen tutkimusjohtajakauden päättymisestä, työ toimijoiden välisen tutkimusyhteistyön eteen jatkuu. Parhaillaan valmistellaan tutkimusyhteistyösopimusta FinnHEMS Oy:n ja Norsk Luftambulanse Sitftelsenin tutkimusyksikön välillä.

Tutkimuskoordinaattori FT Anna Olkinuora aloitti FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalvelu -yksikössä 10.8.2015. Tutkimuskoordinaattorin työnkuvaan kuuluvat tutkimustoiminnan käytännön koordinointi sekä siihen liittyvät hallinnolliset asiat. Lisäksi tehtäviin kuuluvat kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön edistäminen sekä niihin liittyvien sopimus- ja lupa-asioiden koordinointi.

LT Ilkka Virkkunen nimitettiin 1.10.2015 alkaen tutkimusjohtajaksi FinnHEMS Oy:n tutkimus- ja kehityspalvelut–yksikköön. Hän toimii samalla yksikön lähiesimiehenä. Tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva ja kokoaikainen. KYS erityisvastuualueen ensihoidon vastuulääkäri, dosentti Jouni Kurola tulee avustamaan tutkimusyksikön ylösajoon liittyvissä tehtävissä niin ikään 1.10 alkaen ja ottaa ensisijaisesti vastatakseen valtakunnallisen ensihoitoselvityksen projektijohdon. Panostusten kasvattaminen ovat edellyttäneet FinnHEMSin omistajien joustavuutta, ja osoittavat sitoutumista yhtiön T & K –toiminnan ylösajamiseen.

FinnHEMS sai Sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) 16.6.2015 toimeksiannon koskien valtakunnallisten ensihoitotehtävien tarkempaa analyysiä viiden vuoden ajalta. Analyysimateriaali sisältää tehtävätiedot noin 4,5 miljoonasta tehtävästä. Työtä ohjaa STM ja yhteistyökumppaneina toimivat Hätäkeskuslaitos, Sotkanet sekä tieteellisen työn osalta Itä-Suomen Yliopisto. Aineiston analyysi on tilastotieteellisesti ainutlaatuinen kokonaisuus jo sen massiivisuudesta johtuen. Tästä syystä FinnHEMS on palkannut 1.9.2015 alkaen tilastotieteilijäksi biostatistikko, FT Päivi Laukkanen-Nevalan osa-aikaiseen työsuhteeseen.

 

Lisätiedot:

Jyri Örri

Toimitusjohtaja, FinnHEMS Oy

040-830 4577, jyri.orri@finnhems.fi

 

FinnHEMS on valtakunnallinen lääkärihelikopteripalveluiden hallinnointiyksikkö. Yhtiön omistavat yhtä suurin osuuksin yliopistolliset sairaanhoitopiirit: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. FinnHEMS on perustettu vuonna 2010, ja se on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. www.finnhems.fi