Ensimmäinen FinnHEMSin T & K -yksikön tutkimus julkaistu

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Toni Pakkasen tutkimus Pre-hospital severe traumatic brain injury – comparison of outcome in paramedic versus physician staffed emergency services julkaistiin huhtikuussa Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine –julkaisussa. Se on ensimmäinen julkaistu FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalvelut-yksikön tukema tutkimus.

Vakava aivovamma (Traumatic brain injury, TBI) on yksi perusterveiden aikuisten johtavista kuolinsyistä sekä pysyvien vammojen aiheuttajista. Saatavilla olevan ensihoidon taso vaihtelee, ja tason vaihtelulla on arvioitu olevan vaikutusta potilaan selviytymiseen. Toni Pakkasen tutkimuksen Pre-hospital severe traumatic brain injury – comparison of outcome in paramedic versus physician staffed emergency services tarkoituksena oli arvioida vakavan aivovamman saaneiden potilaiden kuolleisuutta sekä neurologista selviytymistä kahdella alueella, joissa oli erilaiset ensihoitojärjestelmät.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kuuden vuoden (2005-2010) ajalta tietoja aivovammapotilaiden ensihoidosta ensihoitaja- ja ensihoitolääkäripohjaisessa ensihoitojärjestelmässä. Tutkimuksen kriteerit täytti tutkittuna ajanjaksona yhteensä 458 potilasta. Yhden vuoden kuolleisuus oli korkeampi ensihoitajapohjaisessa järjestelmässä, 57 % vs. 42 % ensihoitolääkäripohjaisessa järjestelmässä. Myös hyvä neurologinen selviytyminen oli harvinaisempaa ensihoitajien kohtaamilla potilailla.

Tutkimuksen perusteella vakavan aivovamman saaneet hyötyvät ensihoitolääkärin kentällä aloittamasta hoidosta.

Tutkimus on ladattavissa linkistä: Toni Pakkanen: Pre-hospital severe traumatic brain injury – comparison of outcome in paramedic versus physician staffed emergency medical services

Toni Pakkanen on anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja päivystävä ensihoitolääkäri FinnHEMS 30 -tukikohdassa. Hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaa lääkäriyksikön vaikuttavuudesta ensihoidossa. Yhdessä osatyössään hän käsitteli aivovammapotilaiden selviytymistä ja ennustetta.