Tutkimus- ja kehitystoiminnalla kohti laadukkaampaa ensihoitoa

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Kahdessa vuodessa FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksiköstä on rakennettu kansainvälisestikin noteerattu tutkimustoimija. Sen toiminta on valtakunnallisesti ensihoidon kannalta merkittävää, läpinäkyvää ja tehokasta.

FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön perustaminen vuonna 2015 oli merkittävä askel ensihoidon laadun ja lääkärihelikopteripalvelun parantamiseksi.

Yksikkö koordinoi, rahoittaa ja toteuttaa ensihoidon ja HEMS-toiminnan tutkimus- ja kehitysprojekteja. Toiminnan tavoitteena on ensihoitopalvelun kehittäminen yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa.

– Kyse ei ole pelkästään lääketieteellisten toimenpiteiden tutkimuksesta. Ensihoitoa tarkastellaan kokonaisuutena, myös järjestelmän näkökulmasta. Tutkimusta tehdään monipuolisesti koko ensihoitokentän hyödyksi ja eri tieteenaloilta, selvittää projektipäällikkö Anna Olkinuora FinnHEMSistä.

Yksikön toiminta rahoitetaan Kelasta saatavilla potilaskuljetustuotoilla. Vuonna 2016 niiden osuus oli noin 1,1 miljoonaa euroa.

Ensihoidon tutkijat yhteen

Olkinuoran lisäksi t&k-yksikkö työllistää täysipäiväisesti kaksi muuta vakituista työntekijää sekä kolme määrä- ja/tai osa-aikaista työntekijää.

Vuonna 2016 työn alla oli 16 eri projektia tai hanketta. FinnHEMS rahoitti 10 tutkijalähtöistä ensihoidon projektia, joissa oli mukana 11 tutkijaa. Muuta projektihenkilöstöä yksikön hankkeissa työskenteli yhteensä kymmenen hengen verran. Yksikölle teki töitä kaikkiaan 26 henkilöä.

– Ensihoidon tutkimusta tehdään ympäri maata, mutta kansallisessa yhteistyössä on vielä parannettavaa. Me kokoamme eritaustaisia tutkijoita yhteen ensihoidon tutkimuksen pariin ja kannustamme heitä toimimaan entistä tiiviimmin yhdessä, Olkinuora kertoo.

Vuonna 2016 yksikkö keskittyi kansainväliseen verkostoitumiseen. Siinä missä kansallisella tasolla olennaisia kumppaneita ovat FinnHEMS-tukikohdat ja erva-ensihoitokeskukset, pohjoismaista yhteistyötä on vahvistettu ruotsalaisten, tanskalaisten ja norjalaisten HEMS-organisaatioiden ja kansainvälisten tutkimus- ja kehitysyhteistyöverkostojen kanssa.

Kansainvälisesti kiinnostava HEMS-tietokanta

Kansainvälistä kiinnostusta on herättänyt FinnHEMSin  ainutlaatuinen HEMS-tietokanta, johon kerätään tietoa kaikista suoritetuista tehtävistä.

– Tavoitteena on luoda sen pohjalta yhteispohjoismainen tietokanta, jota voitaisiin hyödyntää yhteispohjoismaiseen tutkimukseen, maiden väliseen vertailuun ja ensihoidon kehittämiseen koko alueella, kertoo FinnHEMSin tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen.

Muiden Pohjoismaiden käytännöistä poiketen Suomessa t&k-toiminta on FinnHEMSin kautta sidoksissa operatiiviseen toimintaan, ja tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö koordinoi säännöllisiä tapaamisia tukikohtien operatiivisten vastuuhenkilöiden sekä tutkimusvastaavien kanssa.

– Tämä on kansainvälisesti ainutlaatuista. Valmiiden kontaktien ansiosta esimerkiksi monikeskustutkimusten toteuttaminen on helppoa, Virkkunen kehuu.

T&k-yksikön pyrkimyksenä on tukea ensihoidon tutkimusta entistä laajemmin ja sitä kautta kehittää HEMS-toimintaa sekä ensihoitoa niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Tutkimus- ja kehitysyksikön toiminnasta kertova artikkelikokonaisuus ilmestyi FinnHEMSin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.