Rekry: Haemme väitöskirjatutkijoita

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Uutiset

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö hakee kahta väitöskirjatutkijaa työskentelemään yhteistyössä HUS Akuutin kanssa toteutettavaan HEMS-toiminnan vaikuttavuuden tutkimushankkeeseen. Vastuututkijana ja hankejohtajana toimii dosentti Jouni Nurmi.

Tehtävä: väitöskirjatutkija tutkimushankkeeseen (2)
Työaika: 50-100%
Kesto: määräaikainen (sopimuksen mukaan)
Hakuaika: 20.1.–20.2.2019

Ensisijaisesti rekisteriaineistoista toteutettavassa tutkimushankkeessa tullaan kartoittamaan HEMS-toiminnan nykytilaa, vaikuttavuutta sekä sen kehittämistä. Tutkijat tulevat työskentelemään osana laajempaa tutkimusryhmää.

Tutkijoiden työaika tulee olemaan erikseen sovitun mukaan 50-100 % ja sitä voidaan tehdä maantieteellisesti missä tahansa. Palkkauksesta neuvotellaan hakijoiden kanssa erikseen.

Työ alkaa mahdollisimman pian. Tehtävä on määräaikainen, kesto sopimuksen mukaan. Ohjausjärjestelyt ja muut yliopistoon liittyvät asiat neuvotellaan valittavien tutkijoiden kanssa erikseen.

Valintakriteerit:

  • Jatko-opintokelpoisuus yliopistokriteerien mukaisesti
  • Ymmärrys ensihoidosta ja ensihoidon tutkimuksesta (kliininen kokemus ei välttämätöntä)
  • Kyky tuottaa akateemista tekstiä englanniksi
  • Hyvät tietotekniset taidot
  • Hyvät yhteistyötaidot ja itseohjautuvuus
  • Työajan vapauttaminen virkatyöstä tms.

Valintaprosessi toteutetaan kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat karsitaan valintakriteerien pohjalta. Toisessa vaiheessa testataan hakijoiden soveltuvuutta tehtävään tutkimussuunnitelman laatimisella ja viimeisessä vaiheessa haastatellaan soveltuvimmat hakijat.

Hae tehtävää oheisella lomakkeella: Hakemuslomake.

Lähetä sähköisesti täytetty lomake liitteineen FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön projektipäällikölle Anna Olkinuoralle 20.2.2019 mennessä osoitteeseen anna.olkinuora(at)finnhems.fi. Valinnat tehdään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Anna Olkinuora, p. 0400 237 211, anna.olkinuora(at)finnhems.fi