Päivittyvä aikajana: Matkalla valtion omistukseen

Tiina Koutajoki Yleinen

Vuosi 2020 tuo muutoksia FinnHEMSin omistajuuteen. Valtioneuvosto on vuodesta 2018 valmistellut FinnHEMSin omistajuuden keskittämistä. Vuonna 2019 linjattiin, että lääkärihelikopterit tulevat valtion omistukseen, FinnHEMS Oy siirtyy valtion omistukseen ja omistajaohjaukseen. Järjestelyn myötä valtion suora rahoitus yhtiölle jatkuu.

Tavoitteena on, että FinnHEMS Oy ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta. Alla päivittyvä aikajana, josta näkyvät lääkärihelikopteritoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät päätökset.

 

Huhtikuu 2020

9.4.2020 Harri Sailas FinnHEMSin hallituksen puheenjohtajaksi

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/finnhems-oy-n-hallituksen-puheenjohtajaksi-harri-sailas

 

Maaliskuu 2020

10.3.2020 Valtio osti lääkärihelikopteritoimintaa harjoittavan FinnHEMS Oy:n.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtio-osti-laakarihelikopteritoimintaa-harjoittavan-finnhems-oy-n

 

Helmikuu 2020

13.2.2020 Suomen hallitus valtuuttaa sosiaali- ja terveysministeriön hankkimaan FinnHEMS Oy:n koko osakekannan viideltä yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä valtion omistukseen.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/laakarihelikopteritoimintaa-harjoittava-finnhems-oy-valtion-omistukseen 

 

Joulukuu 2019

30.12.2019 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää FinnHEMS Oy:lle yhteensä 28 990 000 euron yleisavustuksen lääkärihelikopteritoimintaan vuodelle 2020.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/laakarihelikopteritoimintaan-myonnettiin-lahes-29-miljoonaa-euroa-avustusta-vuodelle-2020

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80675d04

 

17.12.2019 Asiantuntija Jyri Liljan tekemä selvitys lääkärihelikopteritoiminnasta ensihoidossa on valmistunut.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/selvitys-laakarihelikopteritoiminnasta-on-valmistunut

 

Syyskuu 2019

26.9.2019 Sosiaali- ja terveysministeriö teettää selvityksen lääkärihelikopteritoiminnasta ensihoidossa. Selvityksen tekee asiantuntija Jyri Lilja 16.12.2019 mennessä.

https://stm.fi/fi/artikkeli/-/asset_publisher/laakarihelikopteritoiminnasta-kaynnistyy-selvitys

 

10.9.2019 Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaa kokouksessaan, että valtio alkaa neuvotella viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtämisestä valtion omistukseen. Tavoitteena on, että FinnHEMS Oy ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/talouspoliittinen-ministerivaliokunta-kasitteli-raideliikenneinvestointeja-laakarihelikopteritoimintaa-ja-vienninrahoitusvaltuuksia

 

Kesäkuu 2019

6.6.2019 Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että (sivu 150), että  ”Lääkärihelikopteritoiminta turvataan koko maassa kustannusvaikuttavasti.”

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161662/Osallistava_ja_osaava_Suomi_2019_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Huhtikuu 2019

4.4.2019 Valtioneuvosto päättää vuosien 2020–2023 julkisen talouden suunnitelmasta.”Lääkärihelikopteritoiminnan rahoitukseen osoitetaan v. 2020 ja 2021 vuosittain noin 29 miljoonaa euroa. Määrärahaa korotetaan 8,8 miljoonalla eurolla vuodesta 2022 alkaen, kun lentotoiminta laajenee tukikohtien määrän noustessa kuudesta kahdeksaan.”

https://vm.fi/documents/10623/12045794/2020-2023_jts_suomi/87a25556-fa5c-3417-aea4-2c37f7ca36c7/2020-2023_jts_suomi.pdf

 

Helmikuu 2019

21.2.2019 Talouspoliittinen ministerivaliokunta tekee uusia linjauksia ensihoidon ilmailupalveluihin liittyvistä järjestelyistä, jotka koskevat lääkärihelikopteritoimintaa hallinnoivaa FinnHEMS Oy:tä. Uudet linjaukset ovat tarpeen, koska aiemmin linjattu FinnHEMS Oy:n omistuksen keskittämissuunnitelma Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja yhtiön pääomittaminen ei saanut muiden sairaanhoitopiirien hyväksyntää.

https://stm.fi/fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/valtio-rahoittaa-laakarihelikopteritukikohtien-rakentamista-ja-korjausta-18-miljoonalla-eurolla

 

Tammikuu 2019

21.1.2019 Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa vastuu ensihoidon helikopteritoiminnasta halutaan siirtää Pirkanmaan maakunnalle. Ennen maakuntauudistusta ensihoidon helikopteritoiminnasta vastaavan FinnHEMS Oy:n osakekannan enemmistö siirrettäisiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/pirkanmaalle-enemmisto-finnhemsin-osakekannasta?publisherId=10978748&releaseId=69850256

 

Joulukuu 2018

20.12.2018 Hallituksen reformiministerityöryhmä ja talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaavat 20. joulukuuta ensihoidon ilmailupalveluihin liittyvistä järjestelyistä, jotka koskevat lääkärihelikopteritoimintaa. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan mukaan valtio luovuttaisi FinnHEMS Oy:n tukikohta- ja muihin menoihin noin 27 miljoonan euron osakevarallisuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelisi samalla yhtiön omistuksen keskittämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja sopisi valtion päätösvallasta rahoittajana yhtiön tukikohtien sijaintia ja investointia koskevissa asioissa.

https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtio-rahoittaa-toimintaa-27-miljoonalla-eurolla-uudet-tukikohdat-seinajoelle-ja-kouvolaan

 

Elokuu 2018

22.8.2018 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi ja esittää, että kaksi uutta lääkärihelikopteritukikohtaa sijoitettaisiin Seinäjoelle ja Lappeenrantaan. Esitys on osa ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämistä. Tavoitteena on, että palvelun kattavuus olisi nykyistä suurempi ja ensihoitoa olisi saatavissa yhdenvertaisemmin koko maassa.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-on-saanut-valmiiksi-esityksen-ensihoidon-ilmailupalveluiden-kehittamisesta

 

Huhtikuu 2018

17.4.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämiseksi. Työryhmän tehtävänä on koota tiedot, joiden perusteella voidaan tehdä päätös kahden uuden lääkärihelikopteritukikohdan sijoittamisesta. Lisäksi työryhmä kokoaa tietopohjaa ensihoidon ilmailupalvelun tuotantotavan muuttamisesta omaksi tuotannoksi.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-selvittaa-laakarihelikopterien-uusien-tukikohtien-sijoituspaikkakunnat

 

11.4.2018 Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaa kahden uuden lääkärihelikopteritukikohdan perustamisesta.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/laakarihelikopteritoiminta-laajenee-kahdella-tukikohdalla

 

Maaliskuu 2018

26.3.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle säädösehdotukset, jotka liittyvät ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämiseen sote-uudistuksessa. Niiden mukaan ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämisvastuu keskitettäisiin Pirkanmaan maakunnalle. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 20.3.2018 linjaukset.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pirkanmaan-maakunnalle-esitetaan-vastuuta-ensihoidon-ilmailupalvelun-jarjestamisesta