Blogi: Oppia tilanteisiin, joihin kukaan ei halua joutua 

Laura Lindlof Blogi, Yleinen

Suuronnettomuus. Katastrofi. Poikkeustilanne. Sanoja, jotka väistämättä vievät ajatukset tuhoisiin maanjäristyksiin, junaonnettomuuksiin tai verisiin terroritekoihin. Elokuussa Turussa tällainen tilanne kohdattiin silmästä silmään. Mitkä ovat lääkärin valmiudet toimia poikkeustilanteessa?

Suuronnettomuus on tapahtuma, jossa kuolleiden tai loukkaantuneiden määrä tai aiheutunut vahinko ovat poikkeuksellisen suuria. Suuronnettomuudesta puhutaan myös, kun tilanne on käytettävissä oleviin resursseihin suhteutettuna poikkeuksellinen. Siksi poikkeustilanne harvaan asutulla seudulla ei välttämättä ole poikkeustilanne vahvemmin resursoidulla kaupunkialueella. Tilanteen poikkeuksellisuus syntyy kontekstista, ei ainoastaan uhrien määrästä.

Suuronnettomuudet ovat siitä haastavia, että niitä kohtaa harvoin. Kun sellainen sitten osuu kohdalle, pitäisi ensihoitolääkärin tai ensihoidon kenttäjohtajan kyetä toimimaan ripeästi, järjestelmällisesti ja malttiaan menettämättä. Samaan aikaan tulee sietää se, että tilanteen kohtaa esimerkiksi mediassa joka päivä, monta kertaa.

Blogi: Rovaniemi sai rauhan

Laura Lindlof Blogi, Yleinen

Vuosi sitten pääsimme Rovaniemellä muuttamaan uusiin miehistötiloihin. Vihdoinkin saimme työrauhan – ja pääsimme kuulosuojaimista eroon.

Työskentelimme edellisissä, parakeista koostuvista miehistötiloissamme noin viisi vuotta. Parhaiten silloista tilannettamme kuvaa sana turtuminen. Turruimme parakkielämään ja siihen, että kuljimme sisätiloissa kuulosuojaimet päässä. Se alkoi tuntua jopa normaalilta, kuten myös se, että saimme jatkuvasti jännittää, milloin kaivattu lepohetki katkeaa melun takia. Ja melulla en tarkoita pelkästään lennoston Hornetien aiheuttamaa melua. Parakissa kuului ihan kaikki: lumiauran kolahdus, postiauton peruutustutkan kimeä piipitys ja naapurihuoneen lattialle putoavan kynän helähdys. Hiljaista ei ollut koskaan. Koskaan ei pystynyt rauhassa keskittymään käsillä olevaan työhön, ja levätessäkin oli oltava koko ajan varuillaan.

Uuden tukikohdan merkitystä ei ymmärtänyt ennen kuin sen sai kokea. On ollut hämmentävää tajuta, että on oikeasti hiljaista, eivätkä ulkopuoliset häiriötekijät vaikuta työntekoon. En ollut oikeastaan aikaisemmin edes ymmärtänyt, kuinka tärkeä asia rauhallinen ympäristö on. Eikä kyse ole pelkästään levosta. Myös koulutusten suorittaminen, ohjeistusten kirjoittaminen tai muu hallinnollinen työ on paljon helpompaa, kun tekemiseen voi oikeasti keskittyä. Nyt kun huoneen oven sulkee, saa aidosti olla rauhassa. Vain VIRVE-hälytyksen piippaus vie päivystystehtävälle.

Blogi: Lounais-Suomeen ennustetaan auringonpaistetta ja vilkkaita vuoroja

Laura Lindlof Blogi, Yleinen

Kesä on kiireistä aikaa FinnHEMSin tukikohdissa. Eniten kiire tuntuu Turussa, missä ero talvi- ja kesäkuukausien välillä on kaikista suurin. Syy selviää, kun kuvittelee itsensä helikopteriin ja katsoo alas.

Kun Turun FinnHEMSin tukikohdasta noustaan ilmaan, silmien eteen avautuu Euroopan laajin saaristo. Ahvenanmaalle ulottuva Saaristomeri koostuu noin 40 000 saaresta ja kallioluodosta. Lounaisrannikon kunnat, kuten Kustavi, Taivassalo ja Parainen, heräävät eloon ja täyttyvät mökkiläisistä.

Väkiluvun moninkertaistuessa luonnollisesti myös hälytyksiä tulee enemmän kuin talvisaikaan –tilastollisesti noin puolet enemmän. Siinä missä talvella lääkärihelikopterimme saa hälytyksen keskimäärin neljän tunnin välein, hälytetään meidät kesällä reilun kahden tunnin välein. Käytännössä se tarkoittaa, että juuri kun edelliseltä tehtävältä on tultu takaisin, on taas aika nousta ilmaan.

Blogi: Turvallisesti kesän viettoon – tunne itsesi, tiedä sijaintisi

Laura Lindlof Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia. 

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Taivaalla lentävä keltainen helikopteri on FinnHEMSin työn näkyvin osa. Ympärivuorokautisen päivystyksen tukikohdissa mahdollistaa eri alojen ammattilaisten monipuolinen yhteistyö.

Petri Aaltonen on FinnHEMSin Turun FH20-tukikohdan vastuulääkäri. Hän on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, joka tukikohdan päivystystyön lisäksi tekee leikkaussalianestesiologin töitä TYKSissä. Lääkärihelikopteritukikohdan vastuulääkärinä hän on toiminut vuodesta 2013.

Blogi: Dronet, ilmailun hallitsemattomat riskit

Laura Lindlof Blogi, Yleinen

Viime päivien uutisointi ja yleinen keskustelu varomattomista drone-lennättäjistä on hätkähdyttänyt – ja syystä. Ilmailuliikenteen määräyksiä rikotaan yhä useammin paitsi Suomessa myös maailmalla. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n mukaan läheltä piti -tilanteet vuonna 2016 viisinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna.

Niin FinnHEMSissä kuin ilmailualalla yleisestikin lentotoiminta nojaa riskienhallintaan. Riskit on kartoitettu, tutkittu ja analysoitu tarkkaan, jotta ne voidaan minimoida mahdollisimman tehokkaasti.

Lennokkien aiheuttamat vaaratilanteet sekä niin ikään viime vuosina yleistyneet laserhäirintätapaukset edustavat riskejä, joita lentäjä ja lentoyhtiö eivät pysty ennakoimaan. Kyse on suurimmasta HEMS-lentotoimintaan kohdistuvasta uhasta tällä hetkellä. Yhtäkkiä eteen ilmestyvää pientä kuvauskopteria tai silmät sokaisevaa laseria ei voi mitenkään hallita.

Tämä luo miehistölle ilkeän epävarmuuden tunteen ja ylimääräisen työkuorman, mikä saattaa haitata keskittymistä ja näin ollen heikentää paitsi lento- myös potilasturvallisuutta. Yksikin hallitsematon riski toiminnassamme on kriittinen. Pienikin yllättävä yhteentörmäys voi aiheuttaa kopterin hallinnan menetyksen ja pahimmillaan maahansyöksyn.

Blogi: Mikä ihmeen HCM? Simo Ahti kertoo työstään

Laura Lindlof Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Taivaalla lentävä keltainen helikopteri on FinnHEMSin työn näkyvin osa. Ympärivuorokautisen päivystyksen tukikohdissa mahdollistaa eri alojen ammattilaisten monipuolinen yhteistyö.

Simo Ahti toimii HCM:na FinnHEMSin FH10-tukikohdassa Vantaalla. Hän on taustaltaan palomies-sairaankuljettaja ja on toiminut HEMS-pelastajana kymmenen vuoden ajan, vuodesta 2007.

 

Blogi: Projektitutkijana FinnHEMSillä – Jenna Uusitalo

Laura Lindlof Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Taivaalla lentävä keltainen helikopteri on FinnHEMSin työn näkyvin osa. Ympärivuorokautisen päivystyksen tukikohdissa mahdollistaa eri alojen ammattilaisten monipuolinen yhteistyö.

FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön tavoitteena on lääkärihelikopteripalvelun sekä ensihoidon laadun ja tasalaatuisuuden parantaminen potilaan parhaaksi. Yksi yksikön toimintamuodoista on tutkimusrahoituksen myöntäminen tutkimusprojekteille valintaprosessin mukaisesti.

Blogi: Kun kerosiinin saatavuus on varmistettava – polttoainehuolto HEMS-toiminnassa

Laura Lindlof Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Taivaalla lentävä keltainen helikopteri on FinnHEMSin työn näkyvin osa. Ympärivuorokautisen päivystyksen tukikohdissa mahdollistaa eri alojen ammattilaisten monipuolinen yhteistyö.

Petteri Jokinen on lentäjä FinnHEMSin FH10-tukikohdassa Vantaalla. Lisäksi hän hoitaa FinnHEMSillä tukikohtien polttoainehuoltoon liittyviä tehtäviä.

 

Blogi: Ensihoitajana lääkintähelikopterissa – Simo Tukia

Laura Lindlof Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Taivaalla lentävä keltainen helikopteri on FinnHEMSin työn näkyvin osa. Ympärivuorokautisen päivystyksen tukikohdissa mahdollistaa eri alojen ammattilaisten monipuolinen yhteistyö.

Simo Tukia toimii ensihoitajana FinnHEMSin FH51-tukikohdassa Rovaniemellä. Hän on taustaltaan ensihoitaja (AMK) ja työskenteli ennen Rovaniemelle muuttoaan hoitotason ambulanssissa Päijät-Hämeessä ja Keski-Uudellamaalla. FH51-lääkintähelikopterissa Tukia on työskennellyt kesästä 2014 lähtien.

Blogi: TV-sarjan kuvaukset kesken ensihoitolääkäripäivystyksen – Piritta Setälä

Laura Lindlof Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Taivaalla lentävä keltainen helikopteri on FinnHEMSin työn näkyvin osa. Ympärivuorokautisen päivystyksen tukikohdissa mahdollistaa eri alojen ammattilaisten monipuolinen yhteistyö.

Piritta Setälä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitolääkäri ja Pirkkalan FH30-tukikohdan vastuulääkäri. Hän on taustaltaan anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ja tuli alun perin tukikohtaan erikoistuvana lääkärinä. Ensihoidossa häntä kiehtovat kriittisesti sairastuneiden tai vammautuneiden potilaiden hoito ja monipuolinen työnkuva: potilaat kattavat koko elämän kirjon ja ikähaarukan vauvasta isovaariin.