AIKAJANA: Matkalla valtion omistukseen

Vuosi 2020 on tuonut muutoksia FinnHEMSin omistajuuteen. Valtioneuvosto on vuodesta 2018 valmistellut FinnHEMSin omistajuuden keskittämistä. Vuonna 2019 linjattiin, että lääkärihelikopterit tulevat valtion omistukseen, FinnHEMS Oy siirtyy valtion omistukseen ja omistajaohjaukseen. Järjestelyn myötä valtion suora rahoitus yhtiölle jatkuu.

Tavoitteena on, että FinnHEMS Oy ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta. Alla päivittyvä aikajana, josta näkyvät lääkärihelikopteritoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät päätökset.

09.04.2020

Huhtikuu 2020

FinnHEMSin uusi hallitus on nimitetty
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on valtion edustajana käsitellyt FinnHEMS Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asiat ja nimennyt yhtiön uuden hallituksen. Uuden hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin ekonomi Harri Sailas ja jäseniksi diplomi-insinööri Riku Aho, kauppatieteen maisteri Ulla Hagman ja varatuomari Janne Simula.

09.04.2020
13.3.2020

Maaliskuu 2020

Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS on siirtynyt valtion omistukseen. Uuden valtionyhtiön omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin johtajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla kaikki FinnHEMS Oy:n osakkeet siirtyivät valtion omistukseen.
Osakkeiden siirtyminen valtiolle ei aiheuta muita muutoksia eli yhtiön hallitus, henkilökunta ja toiminta jatkavat ennallaan. FinnHEMS vastaa edelleen ilmailupalvelun järjestämisestä ja sairaanhoitopiirit ensihoidosta.
Lue sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

13.3.2020
30.12.2019

Joulukuu 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt FinnHEMS Oy:lle yhteensä 28 990 000 euron yleisavustuksen lääkärihelikopteritoimintaan vuodelle 2020.
Lue sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

30.12.2019
17.12.2019

Joulukuu 2019

Asiantuntija Jyri Liljan tekemä selvitys lääkärihelikopteritoiminnasta ensihoidossa on valmistunut.

Lue valtioneuvoston artikkeli

17.12.2019
26.9.2019

Syyskuu 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö teettää selvityksen lääkärihelikopteritoiminnasta ensihoidossa. Selvityksen tekee asiantuntija Jyri Lilja 16.12.2019 mennessä.

Lue sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

26.9.2019
09.10.2019

Syyskuu 2019

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaa kokouksessaan, että valtio alkaa neuvotella viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtämisestä valtion omistukseen. Tavoitteena on, että FinnHEMS Oy ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta.

Lue valtioneuvoston artikkeli

09.10.2019
06.06.2019

Kesäkuu 2019

Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että (sivu 150), että  ”Lääkärihelikopteritoiminta turvataan koko maassa kustannusvaikuttavasti.”

Lue valtioneuvoston julkaisu

06.06.2019
04.04.2019

Huhtikuu 2019

Valtioneuvosto päättää vuosien 2020–2023 julkisen talouden suunnitelmasta. ”Lääkärihelikopteritoiminnan rahoitukseen osoitetaan v. 2020 ja 2021 vuosittain noin 29 miljoonaa euroa. Määrärahaa korotetaan 8,8 miljoonalla eurolla vuodesta 2022 alkaen, kun lentotoiminta laajenee tukikohtien määrän noustessa kuudesta kahdeksaan.”

Lue valtiovarainministeriön päätös

04.04.2019
21.2.2019

Helmikuu 2019

Talouspoliittinen ministerivaliokunta tekee uusia linjauksia ensihoidon ilmailupalveluihin liittyvistä järjestelyistä, jotka koskevat lääkärihelikopteritoimintaa hallinnoivaa FinnHEMS Oy:tä. Uudet linjaukset ovat tarpeen, koska aiemmin linjattu FinnHEMS Oy:n omistuksen keskittämissuunnitelma Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja yhtiön pääomittaminen ei saanut muiden sairaanhoitopiirien hyväksyntää.

Lue sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

21.2.2019
21.1.2019

Tammikuu 2019

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa vastuu ensihoidon helikopteritoiminnasta halutaan siirtää Pirkanmaan maakunnalle. Ennen maakuntauudistusta ensihoidon helikopteritoiminnasta vastaavan FinnHEMS Oy:n osakekannan enemmistö siirrettäisiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.

Lue STT:n tiedote

21.1.2019
20.12.2018

Joulukuu 2018

Hallituksen reformiministerityöryhmä ja talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaavat 20. joulukuuta ensihoidon ilmailupalveluihin liittyvistä järjestelyistä, jotka koskevat lääkärihelikopteritoimintaa. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan mukaan valtio luovuttaisi FinnHEMS Oy:n tukikohta- ja muihin menoihin noin 27 miljoonan euron osakevarallisuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelisi samalla yhtiön omistuksen keskittämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja sopisi valtion päätösvallasta rahoittajana yhtiön tukikohtien sijaintia ja investointia koskevissa asioissa.

Lue VNK:n artikkeli

20.12.2018
22.08.2018

Elokuu 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi ja esittää, että kaksi uutta lääkärihelikopteritukikohtaa sijoitettaisiin Seinäjoelle ja Lappeenrantaan. Esitys on osa ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämistä. Tavoitteena on, että palvelun kattavuus olisi nykyistä suurempi ja ensihoitoa olisi saatavissa yhdenvertaisemmin koko maassa.

Lue sosiaali- ja terveysministeriön artikkeli

22.08.2018
17.04.2018

Huhtikuu 2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämiseksi. Työryhmän tehtävänä on koota tiedot, joiden perusteella voidaan tehdä päätös kahden uuden lääkärihelikopteritukikohdan sijoittamisesta. Lisäksi työryhmä kokoaa tietopohjaa ensihoidon ilmailupalvelun tuotantotavan muuttamisesta omaksi tuotannoksi.

Lue sosiaali- ja terveysministeriön artikkeli

17.04.2018
26.3.2018

Maaliskuu 2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle säädösehdotukset, jotka liittyvät ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämiseen sote-uudistuksessa. Niiden mukaan ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämisvastuu keskitettäisiin Pirkanmaan maakunnalle. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 20.3.2018 linjaukset.

Lue sosiaali- ja terveysministeriön artikkeli

26.3.2018