Ammattilaiselle

Tavoitteemme on toimiva yhteistyö

Pyrimme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme tietoja ja neuvoja, jotta voimavaroistamme olisi mahdollisimman paljon apua potilaillemme.

Hälytyskriteerit

FinnHEMSillä Lääkäriyksikön hälyttäminen tapahtuu hätäkeskusten kautta. Kunkin sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri yhdessä lääkäriyksikön vastuulääkärin kanssa antavat alueensa hätäkeskuksille ohjeet tilanteista, joissa lääkäriyksikkö tulee hälyttää.

Hälyttäminen tapahtuu hätäkeskuspäivystäjän tekemän riskinarvion perusteella. Myös kohteessa olevat ensihoitajat voivat hälyttää lääkäriyksikön, jos potilaan tila sitä edellyttää.

Tyypillisimpiä lääkäriyksikön tehtäviä ovat sydänpysähdys, tajuttomuus, rintakipu sekä liikenneonnettomuudet. Hälytyskriteerit ovat eri sairaanhoitopiireissä hieman erilaiset, koska ambulanssien hoidon taso, valmius ja maantieteelliset olosuhteet vaihtelevat.

Lentopaikkojen suunnittelu

Ohjeen tarkoituksena on auttaa helikopterikenttien omistajia ja helikopterikenttien rakentamista suunnittelevia tahoja ymmärtämään helikopterilla lentämiseen ja helikopterikentän rakentamiseen liittyviä näkökohtia ja vaatimuksia.

Ohjetta ei ole tarkoitettu yksinään käytettäväksi suunnitteluohjeeksi. Ohje ei myöskään korvaa ammattitaitoisen suunnittelijan osuutta kenttien rakentamisprojekteissa.

Turvaohjeet

  1. Ota helikopteriin radioyhteys ennen lähestymistä alueesi Virve-ohjeen mukaisessa puheryhmässä.
  2. Lentäjä päättää aina laskeutumisesta ja laskupaikasta. Voit auttaa etsimällä kohteen läheltä vähintään 25×25 m (pimeällä 50×50 m) tasaisen pölyämättömän alueen.
  3. Ilmoita helikopteriin alueella olevista sähkölinjoista ja muista esteistä esim. valopylväät ja lipputangot ja lumikasat. Siirrä irtotavara, erityisesti muovipussit ja pressut pois laskeutumisalueelta. Käännä roska-astiat saranapuoli helikopteria kohti. Jos laskupaikka on kuiva ja hiekkainen, ilmoita siitä ja pyri kastelemaan alue.
  4. Estä ihmisten, eläinten ja ajoneuvojen pääsy laskupaikan lähelle. Pyri pitämään laskupaikan ympärillä 100m tilaa vapaana. Pyydä tarvittaessa apua poliisilta tai pelastuslaitokselta.
  5. Jätä pysäköinti- ja hälytysvalot päälle.Sulje ajoneuvon ovet.
  6. Asetu suunnitellun laskualueen reunaan. Seiso molemmat kädet ylhäällä. Helikopteri valitsee sopivimman paikan laskeutumiseen. Käytä kypärää ja suojaa silmäsi. Muista kiinnittää leukahihna!
  7. Älä koskaan osoita helikopteria taskulampun valolla, voit häikäistä lentäjän. Voit käyttää taskulamppua jossa on liikenteenohjauskartio (“tikkari”)
  8. Pysyttele vähintään 20m etäisyydellä helikopterista. Lähesty helikopteria vain miehistöön kuuluvan saattamana. Älä mene koneen etupuolelle tai pyrstön lähelle.
    Älä mene heti nousun jälkeen nousupaikalle. Pidä alue vapaana ja valvottuna kunnes helikopteri on lähtenyt vaakalentoon.