Lääkärihelikopteripalvelua SuomessaLääkäriyksikön hälyttäminen tapahtuu hätäkeskusten kautta.


Hälytyskriteerit

FinnHEMSillä Lääkäriyksikön hälyttäminen tapahtuu hätäkeskusten kautta. Kunkin sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri yhdessä lääkäriyksikön vastuulääkärin kanssa antavat alueensa hätäkeskuksille ohjeet tilanteista, joissa lääkäriyksikkö tulee hälyttää.

Hälyttäminen tapahtuu hätäkeskuspäivystäjän tekemän riskinarvion perusteella. Myös kohteessa olevat ensihoitajat voivat hälyttää lääkäriyksikön, jos potilaan tila sitä edellyttää.

Tyypillisimpiä lääkäriyksikön tehtäviä ovat sydänpysähdys, tajuttomuus, rintakipu sekä liikenneonnettomuudet. Hälytyskriteerit ovat eri sairaanhoitopiireissä hieman erilaiset, koska ambulanssien hoidon taso, valmius ja maantieteelliset olosuhteet vaihtelevat.