FinnHEMSin Itä-Suomen lääkärihelikopteritukikohta muutti Kuopioon

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMSin Itä-Suomen lääkärihelikopteritukikohta muutti tiistaina 14.1.2014 Kuopion lentokentälle Toivalaan. Muuton myötä lääkärihelikopteri tavoittaa aiempaa suuremman osan alueen asukkaista.

FinnHEMSin FH60-tukikohta on muuttanut uusiin tiloihin Kuopion lentokentälle. Muuton myötä aiempaa suurempi osa alueen asukkaista on lääkärihelikopteripalvelun piirissä. Kuopion tukikohdasta lääkärihelikopteri tavoittaa 30 minuutin sisällä hälytyksestä Pohjois- ja Etelä-Savon alueet aina Varkauteen, Suonenjoelle, Outokumpuun ja Iisalmen saakka. Uusina alueina palvelun piiriin tulevat mm. Lieksa ja Sotkamo.  Tukikohta sijaitsi aiemmin Joroisissa tilapäisessä ja toimintaan huonosti soveltuvassa kiinteistössä.

Muutto uuteen tukikohtaan sujui hyvin, eikä se aiheuttanut mitään katkoksia lääkärihelikopterin päivystystoimintaan. Muutto toteutettiin portaittain ja vain kriittisimmät toiminnot ja tarvikkeet siirrettiin varsinaisena muuttopäivänä. Päivystystoiminta siirtyi muutossa viimeisenä. Huolellisella suunnittelulla ja tarkkaan ajoitetulla IT-järjestelmien siirrolla turvattiin päivystystoiminnan häiriöttömyys. Muutosta vastasivat FinnHEMS, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja lentopalvelusta vastaava Scandinavian Medicopter Ab.

Medi-Heli ry määrättiin palauttamaan FinnHEMSille valtionapua

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Medi-Heli ry määrättiin palauttamaan saamaansa valtionapua FinnHEMSille yhteensä 1,27 miljoonaa.  Välimiesoikeus katsoi, että Medi-Heli ry oli rikkonut sopimusehtoja ja nostanut vuonna 2011 rahoitusta lääkärihelikopteritoimintaan vastoin FinnHEMSin ja Medi-Heli ry:n vuonna 2011 solmiman rahoitussopimuksen ehtoja.

Välimiesoikeuden 17.12.2013 antaman välitystuomion myötä Medi-Heli ry joutuu palauttamaan osan vuonna 2011 saamastaan lääkärihelikopteritoimintaan osoitetusta valtionavustuksesta. Tuomion perusteena on, että Medi-Helillä oli vuonna 2011 riittävästi varoja lääkärihelikopteritoimintaan, eikä se tarvinnut valtionavustusta aiemmin esittämässään laajuudessa. Medi-Heli ry:n olisi kyennyt, niin halutessaan, ylläpitämään toimintaansa viimeisenä toimintavuotenaan pelkästään keräysvaroin.

Vuosi 2011 oli lääkärihelikopteritoiminnassa siirtymävuosi, jolloin tukiyhdistykset vielä vastasivat toiminnasta, jolloin lentotoimintaa rahoitettiin FinnHEMS Oy:n kautta ohjatulla valtionavustuksella. Vuoden 2012 alusta lähtien FinnHEMS on vastannut lääkärihelikopteritoiminnasta kokonaisuudessaan. FinnHEMS Oy:n toiminta on kokonaan valtion rahoittamaa ja valvomaa.

Vantaan lääkärihelikopteritukikohta muutti 11.12.2013

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMSin Vantaan lääkärihelikopteritukikohta muutti keskiviikkona 11.12.2013 uuteen tukikohtakiinteistöön Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella. Siirtyminen uusiin tiloihin ei aiheuta muutoksia lääkärihelikopteripalveluun.

FinnHEMSin Vantaan FH10-tukikohta muutti keskiviikkona 11.12 uusiin tiloihin Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella. Uusi tukikohta sijaitsee vastapäätä Terminaali 1:tä. Uusi tukikohtakiinteistö on vuokrattu Finavialta ja se on remontoitu lääkärihelikopteritoimintaan soveltuvaksi.

Muutto uuteen tukikohtaan sujui hyvin, eikä muutto vaikuttanut lääkärihelikopterin päivystystoimintaan. Operatiivinen toiminta siirtyi muutossa viimeisenä, kun toiminnan häiriöttömyydestä oli varmuus. Saumattoman siirron mahdollisti huolellinen suunnittelu ja tarkkaan ajoitettu IT –järjestelmien vaihdos. Muutto toteutettiin yhteistyössä HUS:in, SHT Ab:n ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Päätös uusiin tiloihin siirtymisestä tehtiin kustannussyistä. Uuden tukikohtakiinteistön vuosittainen vuokrakustannus on edellistä tukikohtaa huomattavasti edullisempi. FinnHEMS toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön edellytystä siitä, että tukikohtatiloista maksettava vuokra ei ylitä markkinahintaa.

Lääkärihelikopteritukikohdan muutto Rissalaan siirtyy

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMSin Pohjois-Savon lääkärihelikopteritukikohta muuttaa Joroisista Rissalan lentoaseman yhteyteen tammikuun puolivälissä. Muutto viivästyy noin kuukaudella, sillä rakennustyöt ovat vieneet hieman arvioitua kauemmin. Muutto ei aiheuta katkosta lääkärihelikopteripalvelussa.

FinnHEMS valmistelee FinnHEMS 60 ‑tukikohdan muuttoa Joroisista Rissalan lentoaseman yhteyteen. Tilapäistä tukikohtaa Rissalaan on rakennuttu lokakuusta alkaen, ja tukikohta on muuttovalmis tammikuun puolivälissä. Muutto viivästyy noin kuukaudella.

– Uuden tukikohdan on oltava täydessä toimintavalmiudessa muuton koittaessa. Näin varmistamme, että muutto ei aiheuta katkosta lääkärihelikopteripalveluun, kertoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri.

Rissalan tukikohdasta lääkärihelikopteri tavoittaa aiempaa suuremman osan alueen väestöstä. Myös uusia alueita tulee lääkärihelikopteripalvelun piiriin, sillä Rissalasta tavoitetaan 30 minuutin sisällä hälytyksestä esimerkiksi Lieksa ja Sotkamo.

FinnHEMSin tukikohdat Vantaalla ja Kuopiossa valmistautuvat muuttoon

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMSin tukikohdat Vantaalla ja Kuopiossa valmistautuvat ennen joulua toteutettaviin muuttoihin. Muutot eivät aiheuta mitään katkosta lääkärihelikopteritoimintaan, vaan päivystys hoidetaan normaalisti muuttojen aikanakin.

Joroisissa toimiva FinnHEMSin FH60 –tukikohta valmistautuu muuttamaan Kuopion lentoasemalle Rissalaan. Finavialta vuokratulle tontille valmistuvan tukikohdan on tarkoitus toimia väliaikaisena ratkaisuna muutaman vuoden ajan ennen Kuopion Kelloniemeen suunnitellun pysyvän tukikohdan valmistumista. Väliaikaisuudestaan huolimatta tilat palvelevat lääkärihelikopteritoimintaa hyvin. Isolla nosto-ovella varustettua helikopterihallia täydentävät parakkirakenteiset miehistötilat. Tukikohdan suunnittelussa on tarkoituksenmukaisuuden lisäksi kiinnitetty huomiota erityisesti toimintaa tukeviin ICT –ratkaisuihin ja kalusteiden jatkokäyttömahdollisuuksiin.

Vantaalla toimiva FinnHEMSin FH10 –tukikohta valmistautuu muuttamaan joulukuun 11. päivänä. Uusi tukikohta remontoidaan Finavialta vuokrattuun kiinteistöön. Suurimmat muutokset kiinteistössä liittyvät vanhan kalustohallin muuttamiseen helikopterin säilytykseen sopivaksi sekä tukikohdan polttoainesäiliön ympäristöluvan vaatimusten mukaisiin pihatöihin.

FinnHEMSin asiantuntijat SHARE -kokouksen puhujina

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMSin lääketieteen asiantuntija Janne Virta ja projektipäällikkö Jukka Pappinen esiintyivät SHARE –kokouksessa Oslossa marraskuun alussa.

Norsk Luftambulanse (Norwegian Air Ambulance) järjesti marraskuun 5. ja 6. päivänä  Norjan Oslossa SHARE –seminaarin (Scandinavian HEMS and Air Ambulance Review). Seminaari keräsi yli sata eurooppalaista HEMS-ammattilaista keskustelemaan alan haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Suomea SHARE:ssa edustivat mm. FinnHEMSin lääketieteen asiantuntija Janne Virta sekä FinnHEMSin tutkimus- ja kehitystoimintaa johtava projektipäällikkö Jukka Pappinen. Lisäksi seminaarin puhujiin kuului FinnHEMSin Tampereen tukikohdan vastaava lääkäri Antti Kämäräinen, jonka puheenvuoro käsitteli Suomen näkemystä Pohjoismaisen HEMS –toiminnan tulevaisuudesta.

Jukka Pappisen puheenvuoro käsitteli HEMS-tukikohtien sijoittamista. HEMS-tukikohtien sijoittamiselle ei ole löydettävissä yksiselitteistä optimiratkaisua, vaan sijoittumispäätökset vaativat pohjakseen päätöksen palvelun tavoitteista. Vasta kun palvelun tavoitteet on määritelty, on mahdollista optimoida järjestelmä vastaamaan tavoitteisiin. Erityistä mielenkiintoa toimialalla uniikki analyysi herätti FinnHEMSin kehittämällä ennustemallilla, joka mahdollistaa palvelun tarpeen mahdollisimman objektiivisen tarkastelun.

FinnHEMS lentoturvallisuusseminaari

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMS Oy:n lentoturvallisuusseminaari järjestettiin 1.10.2013

FinnHEMS Oy järjesti WTC Helsinki Airportin tiloissaan 1.10.2013 lentopalvelutuottajiensa laadusta ja turvallisuudesta vastaaville henkilöille suunnatun lentoturvallisuusseminaarin, jonka tarkoituksena oli paneutua ennen kaikkea palvelun tuottajien näkemykseen lentoturvallisuudesta ja sen kehityksestä.

Seminaarin alustivat FinnHEMSin Jyri Örri ja Timo Honkavaara. Alustusta seurasivat eteläistä aluetta operoivan Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n, SHT:n, turvallisuuspäällikön Ilkka Aittolan ja pohjoista aluetta operoivan Scandinavian Medicopter Ab:n, SMC:n, turvallisuuspäällikön Mikko Hietasen katsaukset kunkin operaattorin raportoituihin turvallisuushaasteisiin sekä riskienhallinnan menetelmien tuloksiin ja kehityskohteisiin. SMC:n koulutuksesta vastaavan Esa Rintalan puheenvuoro kertasi yölentotoiminnan (NVIS) perusteita sekä tähän liittyviä riskitekijöitä HEMS –lentotoiminnassa.

Lentotoiminnan tekninen luotettavuus erinomaisella tasolla

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMSin lentotoiminnan tekninen luotettavuus on erinomaisella tasolla

Lokakuun 1. päivänä julkaistiin FinnHEMSin lentotoiminnan alkuvuoden (ajanjakso 1-8/2013) teknisen luotettavuuden luvut. FinnHEMS on kiinteä osa ensihoidon kokonaisuutta, ja FinnHEMSin lentopalvelun on täytettävä samat ympärivuorokautisen päivystysvalmiuden vaatimukset kuin koko ensihoitoketjun. Tästä syystä lentotoiminnan tekninen luotettavuus on yksi tärkeimmistä onnistumisen mittareista. Tekninen luotettavuus tarkoittaa helikopterin teknistä toimintavarmuutta, toisin sanoen sitä, että lentoja ei jää suorittamatta helikopterin teknisistä ongelmista johtuen.

Yleisesti eurooppalaisessa lääkärihelikopteritoiminnassa pidetään erinomaisena yli 98 % luotettavuutta. FinnHEMSin kaikissa tukikohdissa tekninen luotettavuus oli 1-8/2013 erinomaisella tasolla. Eri tukikohtien keskiarvo oli peräti 99,54 %.

FH 10 Vantaa 99,78 %
FH 20 Turku 99,72 %
FH 30 Tampere 99,76 %
FH 50 Oulu 99,86 %
FH 51 Rovaniemi 98,45 %
FH 60 Kuopio 99,64 %
Keskiarvo 99,54 %

Teknistä luotettavuutta seurataan käytännössä reaaliajassa. Luvut vuoden 2013 teknisestä luotettavuudesta kootaan vuoden viimeisen työvuoron päätyttyä. Julkaisemme luvut alkuvuodesta 2014.

Turun ja Rovaniemen helikopteritukikohdille rakentamisrahaa

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Valtion 16.9.2013 julkaistussa talousarvioesityksessä esitetään 5,8 M € määrärahaa uusien helikopteritukikohtien rakentamista varten

Valtion vuoden 2014 talousarvioesityksessä esitetään vajaan kuuden miljoonan euron määrärahaa tukikohtainvestointeihin. Ensimmäisiksi vuonna 2014 toteutetaan Turun ja Rovaniemen uudet tukikohtaratkaisut. Turun uusi tukikohta nousee tarkoitusta varten varatulle tontille Turun lentoasemalle, ja uusi kiinteistö sisältää tilat sekä helikopterille että miehistölle. Nykyisestä tukikohdasta joudutaan luopumaan kun vuokrasopimus alueesta umpeutuu eikä lentotoimintaa kaavallisista syistä enää 1.1.2015 alkaen sallita.

Rovaniemen lentoasemalla sijaitsevaa helikopteritukikohtaa täydennetään asianmukaisilla miehistötiloilla. Rovaniemellä haasteita rakentamiselle asettavat ennen kaikkea sotilaskoneiden aiheuttama lentomelu.

Ensimmäinen helikopterisynnytys Lapin lääkintähelikopterissa

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Suomen ensimmäinen helikopterisynnytys tapahtui viime sunnuntaina FinnHEMSin Lapin lääkintähelikopterissa. Terve poikavauva syntyi, kun lentomatkaa Rovaniemen keskussairaalaan oli jäljellä vielä kahdeksan minuuttia.

Sunnuntai-iltana ranualaisen perheen iltaohjelma muuttui hetkessä, kun äiti tunsi yllättäen synnytyksen käynnistyvän. Hän soitti hätäkeskukseen, joka lähetti paikalle ambulanssin lisäksi myös FinnHEMSin lääkintähelikopterin Rovaniemeltä.

– Lapsi oli perätilassa, mikä lisää synnytyksen riskejä merkittävästi. Äiti päätettiin lennättää Rovaniemen keskussairaalaan ja keskityimme siihen, että lapsi ei syntyisi vielä matkalla. Toisin kuitenkin kävi, kertoo ensihoitaja Ilkka Pulkkinen FH 51 -tukikohdasta.

Lentoaika Ranualta Rovaniemelle on 25 minuuttia, mutta pienellä tulokkaalla oli kiire maailmaan. Noin kahdeksan minuuttia ennen laskeutumista kopterin ollessa vielä korkealla taivaalla, syntyi terve poikavauva. Ensihoitajat olivat puhelinyhteydessä Lapin keskussairaalan päivystävään gynekologiin ja toimivat hänen ohjeidensa mukaisesti. Synnytys sujui hyvin, mistä Pulkkinen antaa suuret kiitokset helikopterin miehistölle ja Lapin keskussairaalan synnytysosastolle. Saumaton yhteistyö ja todellinen ammattitaito eri toimijoiden välillä pelastivat tilanteen.