Byggandet av läkarhelikopterbasen i Österbotten har inletts

Byggandet av läkarhelikopterbasen i Seinäjoki har inletts. Arbetena inleddes den här veckan med markarbeten och grundläggningen. Avsikten är att flygbasen ska vara färdigställd hösten 2022, och man strävar efter att inleda verksamheten i slutet av år 2022. Flygbasens verksamhet kompletterar akutvården i Österbotten.

Flygbasbyggnaden i två våningar som byggs på Rengonharju flygfälts område i Ilmajoki har en area på drygt 1 000 kvadratmeter. Utöver en helikopter- och bilhall kommer byggnaden att inrymma bland annat kontor, ett klassrum, läkemedelsförråd samt inkvarterings- och sociala utrymmen för personalen.

Byggentreprenaden beräknas kosta cirka 2,8 miljoner euro. Rakennus K. Karhu Oy från Seinäjoki är huvudentreprenör.

Byggandet inleddes med röjning av tomten och markarbeten. Därefter kan man gjuta grunden till byggnaden i augusti–september. 

Verksamhetsområdet är hela Österbotten

När läkarhelikopterverksamheten inleds får patienter inom hela Österbotten snabb hjälp av ett mobilt team, som har goda kunskaper inom akutsjukvården och transport av akutvårdspatienter. På flygbasen finns jour dygnet runt. Besättningen på tre personer som har jouren tar sig fram med helikopter och läkarbil. Verksamheten inom den läkarenhet i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt som kör landvägen införlivas med verksamheten vid den nya flygbasen.

Riksdagens justitieombudsman har tidigare ansett att en jämlik tillgång till akutvårdsläkare för akutvårdspatienter förutsätter att läkarhelikopterverksamhetens nätverk av flygbaser utvidgas. Regeringens reformministerarbetsgrupp gjorde år 2018 upp planer om att bygga en ny flygbas i Seinäjoki.

Projektet genomförs tillsammans med Södra Österbottens och Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Mer information:

Kimmo Pendolin, fastighetsdirektör, FinnHEMS Oy, tfn 040 749 5950, kimmo.pendolin@finnhems.fi

Tiina Koutajoki, kommunikationsdirektör, FinnHEMS Oy, tfn 0400 415 635, tiina.koutajoki@finnhems.fi