FinnHEMSin tietohallintopäälliköksi Jari Lipponen

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

FinnHEMS Oy:n tietohallintopäällikkönä on tammikuun alussa aloittanut Jari Lipponen. Jarin ammatillinen tie on kulkenut kirjapainomaailmasta metalliteollisuuden kautta sote-puolelle ja infrarakentamisen ytimeen ja hänellä onkin kattava näkemys tietotekniikan mahdollisuuksista toiminnan ja prosessien tehostamisessa. Jari Lipposen työnä on kehittää ja ohjata yhtiön kaikkia IT-toimintoja sekä luotsata vasta solmittua alihankkijasuhdetta, jolla on ulkoistettu FinnHEMSin IT-peruspalvelut.

FinnHEMSin IT-peruspalvelut Decens Oy:lle

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

FinnHEMS on ulkoistanut kaikki IT-peruspalvelunsa Decens Oy:lle. Ulkoistetulla palvelulla pyritään toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä joustavaan ja osaavaan palveluun kunkinhetkisen tarpeen mukaan.

”Tietotekniikan saralla tapahtuu paljon nyt ja tulevaisuudessa. Palvelujen ulkoistuksella tähdätään jatkuvuuden varmistamiseen ja siihen, että käytössämme on jatkuvasti osaavia henkilöitä. IT-palveluiden tarjoamiseen keskittyvällä yrityksellä on hyvät mahdollisuudet henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoon ja kokemusta useammanlaisen organisaation IT-haasteiden ratkomisesta”, kertoo tietohallintopäällikkö Jari Lipponen, joka ohjaa FinnHEMSin IT-kehitystä ja ylläpitoa. Nyt valittu palveluntarjoaja ottaa FinnHEMSin IT-kokonaisuuden peruspalvelut hoitoonsa kevään 2020 aikana.

Ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokko

Elossa 24h -sarja nappaa katsojan mukaan lääkärihelikopteritiimin keikalle

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

Rautaista ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä. Vaikka paikalle hälytetyllä FinnHEMS-ensihoitoyksiköllä on kiire, lääkäri-ensihoitaja-lentäjätiimi toimii rauhallisesti ja määrätietoisesti. Tämä rauhoittaa myös hätätilapotilaan ja hänen läheistensä mielet. Nyt ollaan hyvissä käsissä.

Tällaisena näyttäytyy katsojille Elossa 24h -sarjaan kuvatun lääkärihelikopterin ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokon työ. Koivisto-Kokko on yksi FinnHEMSin Turun tukikohdan ensihoitolääkäreistä ja yksi monista sarjan neljännellä kaudella esiintyvistä ensihoidon ammattilaisista. Tänä vuonna TV 1:ssä pyörivää sarjaa on kuvattu 14 paikkakunnalla lähes sadan tv-ammattilaisen voimin.

Ensihoitolääkäri Koivisto-Kokko kertoo suostuneensa mukaan kuvauksiin, koska uskoo sen konkreettisesti osoittavan, kuinka tärkeä rooli lääkärihelikopteriyksiköillä Suomessa on.

Kun suuronnettomuus osuu omalle kohdalle 

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

On elokuun 24. päivä. FinnHEMSin Kuopion tukikohdassa työskentelevä ensihoitolääkäri Sanna Hartikainen lopettelee työvuoroaan. Kotiinlähtö keskeytyy, kun tukikohtaan tulee hälytys kello 14.53. Viitostiellä on tapahtunut bussionnettomuus. 

Kyse on vuoden 2018 synkimmästä tieliikenneonnettomuudesta, joka tunnetaan Kuopion bussiturmana. 

– Onneksi kollega Tero Martikainen oli jo tullut päivystysvuoroon. Talossa oli siis poikkeuksellisesti kaksi lääkäriä samaan aikaan, Sanna Hartikainen sanoo. 

Kolmisopentiellä Leväsen liittymän 67 alueella tapahtuneessa onnettomuudessa pohjoisen suunnasta tullut linja-auto on suistunut sillalta rautatiekiskoille.

Rekry: HR-ammattilainen henkilöstöpäälliköksi FinnHEMSille

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

HR-ammattilainen, oletko valmis muutokseen? Niin mekin. 

Tule luotsaamaan asiantuntijaorganisaatiotamme kohti seuraavia etappeja. Luvassa taatusti päänvaivaa ja luomisen tuskaa, mutta myös osaamistasi arvostavat ja hyväntahtoiset työkaverit sekä ainutlaatuinen ja poikkeuksellisen mielenkiintoinen toimiala. Henkilöstöpäällikkönä toimit organisaation keskiössä ja saat vastuullesi HR-toiminnot kokonaisuudessaan. Pääset rakentamaan FinnHEMSin tulevaisuuden tarpeisiin sopivat HR-prosessit ja -palvelut ja vastaat niiden kehittämisestä toiminnan tarpeiden mukaisesti. Vastuullasi on siis paljon ja saat luoda uutta!

Henkilöstöpäällikön monipuolisessa roolissa viet aktiivisesti eteenpäin organisaatiokulttuuria, rekrytointia, perehdytystä, osaamisen kehittämistä, työhyvinvointia ja palkitsemista. Huolehdit tietysti myös lakisääteisistä henkilöstöhallinnon asioista ja toimit esimiesten tukena henkilöstö- ja työsuhdeasioissa. Yhdessä yhtiön viestinnän kanssa vastaat sisäisen ja ulkoisen työnantajamielikuvan kehittämisestä. FinnHEMSin organisaatiossa olet ainoa HR-toiminnon edustaja ja teet yhteistyötä ulkoisten palvelukumppaneiden kanssa.

FinnHEMS T & K tutkii: Miten lääkäriyksiköiden laatua voidaan mitata?

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta esiin nousevat monesti tilastot: kuinka paljon hälytyksiä tulee, kuinka monta potilasta kohdataan, montako minuuttia kuluu per tehtävä. Nämä tunnusluvut eivät kuitenkaan yksin riitä mittaamaan tai kuvaamaan toiminnan laatua: laadun mittaaminen ensihoidossa on olennaista, mutta se koetaan monesti haasteelliseksi.

Suomen kaikki HEMS-yksiköt osallistuivat vuonna 2016 pohjoismaiseen lääkäriyksiköiden laadun mittaamista kartoittavaan tutkimushankkeeseen ja sen aineiston keräämiseen FinnHEMS-tehtävätietokannassa. Projektipäällikkö Anna Olkinuora toimi kyseisen tutkimuksen Suomen vastuututkijana. ”Kerätyn aineiston työstäminen tuloksiksi ja julkaisuiksi on usein pitkä prosessi, mutta nyt olemme saaneet tutkimusryhmämme ensimmäisen julkaisun vihdoin ulos. Siinä tavoitteena oli kansainvälisen konsensuspaneelin määrittämien laatuindikaattoreiden testaaminen kliinisessä ympäristössä, sekä kansainvälisten benchmarkkien ehdottaminen kerätyn datan pohjalta”, kertoo Olkinuora. Samasta aineistosta on työstetty myös toinen julkaisu, joka on juuri lähetetty lehteen arvioitavaksi. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa tarkastella kerättyä aineistoa tarkemmin myös kansallisesta näkökulmasta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV päätti FinnHEMSin hankintojen selvittämisen – ei aihetta toimenpiteisiin

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Uutiset

FinnHEMSin hankintaprosesseja on sivuttu julkisuudessa muun muassa lääkärihelikopteritoiminnan tulevaisuutta käsittelevissä lehtijutuissa. Olemme syksyn aikana tehneet yhteistyötä Kuluttaja- ja kilpailuviraston kanssa, ja nyt yhtiön hankintamenettelyjen lainmukaisuus on saanut Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen myötä julkisen vahvistuksen. Julkisten hankintojen valvontaan keskittyvä KKV on päättänyt lopettaa FinnHEMSin asian käsittelyn, sillä FinnHEMSin toimittama aineisto ja selvitys eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

”Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakia ja olemme hankintakysymyksissä käyttäneet aina samaa asiantuntijatahoa. KKV:n tekemä ratkaisu ei ollut yllättävä ja vahvistaa, että yhtiön toimintatapa on ollut oikea. On hyvä, että tällaisia selvityksiä tehdään ja julkisilla varoilla toimivien organisaatioiden hankintaprosesseja seurataan. Julkiset hankinnat eivät ole yksinkertaisia ja herättävät varmasti monenlaisia kysymyksiä myös lääkärihelikopteritoiminnan kentällä”, toimitusjohtaja Jyri Örritoteaa.

BOPRA-pilottitutkimus saatu päätökseen – tulokset lupaavia

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö toteuttaa yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien, Lapin sairaanhoitopiirin sekä useiden ammattikorkeakoulujen kanssa aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa kartoittavan tutkimuksen, joka on ainutlaatuisen laaja kliininen ensihoidon tutkimuskokonaisuus Suomessa. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe eli pilottitutkimus saatettiin onnistuneesti päätökseen syyskuun alussa.

BOPRA (Brain Oxygenation during Prehospital Anesthesia) on valtakunnallinen kliininen ensihoidon tutkimus, jossa kartoitetaan potilaan aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa ja sen yhteyttä potilaan myöhempään toipumiseen. Tutkimus toteutetaan uudella, erityisesti ensihoitoon soveltuvalla NIRS-monitorointilaitteella. NIRS-monitoroinnin (near-infrared spectroscopy) avulla ensihoidon potilaita mahdollisesti pystytään tulevaisuudessa hoitamaan entistä yksilöllisemmin ja korkealaatuisemmin.

Potilastarina: Tilalle tuli aikaa

Tiina Koutajoki Ajankohtaista

Haukiputaalla asuva Paason perhe kohtasi järkyttävän onnettomuuden kesällä 2018. Alun shokin sekä epävarmojen ja raskaidenkin vaiheiden jälkeen kokemuksesta koitui myös paljon hyvää. Hellekesän perinteiset riemut olivat kiellettyjä, mutta tilalle tuli jotain muuta: aikaa olla yhdessä, pelailla, istuskella ja jutella. Kenelläkään ei ollut kiire. 

Kahdeksanhenkisen Paason perheen kiireet karisivat heinäkuun toisena päivänä Äänekoskella sijaitsevalle Liimattalan pellolle. Oli Suviseurojen päätöspäivä, ja kymmenet tuhannet ihmiset pakkautuivat autoihinsa ja pyrkivät pois alueelta. 

Myös Paasot tekivät lähtöä, mutta ensin piti odotella turvallisuustoimikuntaan kuuluvan Antti-isän vapautumista purkutöistä. Äiti Kaija-Liisa oli perheen pienimpien lasten kanssa asuntovaunulla pakkailemassa.

Tiedote: Lääkärihelikoptereilla historian kiireisin juhannus

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Uutiset

FinnHEMSin lääkärihelikoptereilla oli kaikkien aikojen kiireisin juhannus. Ne hälytettiin tehtävälle yhteensä 199 kertaa, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin viime juhannuksena. Eniten hälytyksiä kirjattiin Kuopion lääkärihelikopteritukikohdassa.

Lääkäri- ja lääkintähelikopterit saivat enemmän hälytyksiä juhannuksena kuin kertaakaan aiemmin FinnHEMSin historiassa. Edellinen ennätyslukema on vuodelta 2012, jolloin hälytyksiä oli 196.

Koko maassa juhannuksen kiireisin päivä oli lauantai, jolloin FinnHEMS hälytettiin 86 kertaa. Kuudesta tukikohdasta vilkkain oli Kuopio, missä lääkärihelikopteri hälytettiin viikonlopun aikana tehtävälle kaikkiaan 52 kertaa. Se on 49 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Seuraavaksi eniten hälytyksiä kirjattiin Turussa (37 hälytystä) sekä Vantaalla ja Tampereella (molemmissa 36 hälytystä). Vantaalla kasvua viime vuodesta oli 44 prosenttia ja Turussa 37 prosenttia.

Suurin osa hälytyksistä koski tajuttomia ja elottomia potilaita, tieliikenneonnettomuuksien uhreja sekä myrkytystapauksia. Juhannuksena oli seitsemän vesipelastustehtävää ja neljä synnytystä.