Artikkelit

FinnHEMSin vuosikertomus 2022

Sisällys 2 Toimitusjohtajan terveiset, Jari Huhtinen 4 Lääkärihelikopterit ovat osa yhteiskunnan varautumista ja valmiutta, ministeri Krista Kiuru 6 Mitä FinnHEMS on tänään? 8 Vaikuttavuustutkimuksesta saatiin kehityssuuntaa 10 FinnHEMS kävi läpi historiansa suurimman muutosprosessin 12 Mitä lääkärihelikopteritoiminnassa tapahtui vuonna 2022 13 Uusi hälytysmalli käytössä koko maassa 14 Seinäjoen tukikohdan toiminta käynnistyi 18 Miksi lääkärihelikoptereita tarvitaan? 20 […]

FinnHEMSin vuosikertomus 2022 Read More »

FinnHEMS logo

Omistajuus ja hallinto, henkilöstö, hallitus ja tilintarkastaja 

Omistajuus ja hallinto FinnHEMS on valtion sataprosenttisesti omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. FinnHEMS Oy on perustettu vuonna 2010.  Yhtiöllä on yhteensä 100 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden äänen. Osakkeiden myyntiä ulkopuolisille tahoille rajoitetaan yhtiöjärjestyksessä.  FinnHEMS Lentopalvelut Oy on FinnHEMS Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö 30.10.2020 alkaen.  Hallinto ja henkilöstö  FinnHEMSin hallinnosta vastaavat

Omistajuus ja hallinto, henkilöstö, hallitus ja tilintarkastaja  Read More »

Talouskatsaus 2022 

FinnHEMS Oy:lle myönnettiin valtion talousarvioesityksessä valtionavustusta 33 000 000 euroa (2021: 27 835 000 euroa). Kansaneläkelaitos maksoi yhtiölle korvauksia helikoptereilla jatkohoitoon kuljetetuista potilaista 1 033 333 euroa (1 223 914). Konsernin sisäisiä hallintopalveluveloituksia oli 254 500 euroa (240 000).  Yhtiön muut tuotot olivat 926 151 euroa (2 341 562), jota koostui pääosin investointiavustuksen tuloutuksesta.    Yhtiön varsinaisen toiminnan kulut ilman henkilöstökuluja olivat  29 985 735 euroa

Talouskatsaus 2022  Read More »

Tavoitteellinen vastuullisuustyö lähti käyntiin

Valtionyhtiönä Finnhemsille hyvä yrityskansalaisuus on koko toiminnan perusta ja tiivis osa arkea. Se koostuu oman toiminnan vastuullisuudesta sekä toiminnan positiivisesta yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. FinnHEMS aloitti suunnitelmallisen vastuullisuusjohtamisen vuonna 2022. Yhtiön hallitus on asettanut vuodelle 2023 vastuullisuustavoitteet, jotka kattavat eri vastuullisuusalueita ESG (Environmental, Social, Governance) -viitekehyksessä. Yhtiön perustehtävä ja toiminnan arvot tukevat useiden vastuullisuustavoitteiden saavuttamista jo sellaisenaan.

Tavoitteellinen vastuullisuustyö lähti käyntiin Read More »

Lääkärihelikoptereihin koulutettiin kahdeksan uutta HEMS-ensihoitajaa

FinnHEMS koulutti vuoden 2022 kevään ja kesän aikana uusia ensihoitajia HCM:n eli HEMS Crew Memberin tehtäviin. Suurin tarve uusille HEMS-ensihoitajille oli Seinäjoen uudessa tukikohdassa.   Tarkan seulan läpäisseet HCM-kurssilaiset kävivät läpi seitsemän kuukauden koulutusjakson, joka antoi koulutettaville valmiudet itsenäiseen päivystystyöhön. Koulutus sisälsi muun muassa tutustumista HEMS-tukikohtien toimintaan, simulaattoriopetusta sekä helikopterin tekniikan ja yhtiön toiminnan opiskelua.  Koulutettavat

Lääkärihelikoptereihin koulutettiin kahdeksan uutta HEMS-ensihoitajaa Read More »

Apu tuli vain minuuttien sisällä hätäkeskussoitosta

Joulukuinen aamu vuonna 2022 näyttäytyi raisiolaiselle Jorma Kulmalalle melko toisenlaisena kuin aktiivisen miehen aamut normaalisti. Aamuvirkku Kulmala oli jalkeilla jo kukonlaulun aikaan, mutta ensimmäiset muistot kyseisestä päivästä hänellä ovat vasta iltapäivältä. Kulmala sai kotonaan sydäninfarktin ja havahtui tuntikausia myöhemmin Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Ihan hämärän peitossa tuo aamu minulla on. Sen sain tietää jälkeenpäin, että postilaatikolla

Apu tuli vain minuuttien sisällä hätäkeskussoitosta Read More »

”Lentäjän työ FinnHEMSillä on minulle lottovoitto” 

Puolustusvoimista eläköitynyt Niko Silander siirtyi FinnHEMSin Tampereen tukikohtaan lentäjäksi elokuussa 2022. Hän ei säästele sanojaan kehuessaan työkavereitaan ja merkitykselliseksi kokemaansa työtä.  Niko Silander kertoo haaveilleensa lentäjän urasta aivan lapsesta saakka.  – Ihan helposti se unelma ei kuitenkaan toteutunut. Pyrin useaankin kertaan Finnairille ja toivoin aikoinaan pääseväni myös lentoreserviupseerikurssille. Finnairille päädyin lopulta lentokoneasentajaksi ja lentäjäksi valmistuin

”Lentäjän työ FinnHEMSillä on minulle lottovoitto”  Read More »

Keltainen lääkärihelikopteri laskeutuu

Helikopterikalusto täydentyi 

Heinäkuussa 2022 FinnHEMSin helikopterikalusto lisääntyi yhdellä Airbus EC135 T3 -helikopterilla. Helikopterihankinta oli tarpeen toiminnan laajentuessa uuteen tukikohtaan. Kone täydentää yhtiön EC135-kalustoa, jolla operoidaan Vantaan, Turun, Tampereen ja Seinäjoen tukikohdista.   Käytettynä ostetun, aiemminkin lääkärihelikopterikäytössä olleen helikopterin myyjä oli Helikopter Air Transport GmbH. Hankintahinta kokonaisuudessaan oli noin 4,6 miljoonaa euroa, joka sisältää myös niin sanottua huoltosaldoa, josta katetaan

Helikopterikalusto täydentyi  Read More »

Seinäjoen tukikohdan ensimmäinen helikopteritehtävä johti potilaskuljetukseen Tampereelle

Jo Seinäjoen tukikohdan ensimmäinen helikopteritehtävä osoitti lääkärihelikopteritoiminnan hyödyt Pohjanmaan alueella. Kaatuneen puun alle jäänyt potilas sai heti onnettomuuspaikalla lääkäritasoista hoitoa ja saatiin FinnHEMSin yksikön ansiosta ripeästi jatkotoimenpiteisiin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.   Lokakuun ensimmäinen viikko Seinäjoen vasta avatussa tukikohdassa toimittiin lääkäriauton voimin. Lentotoiminta tukikohdalla aloitettiin viikkoa myöhemmin. Ensimmäisellä helikopterihälytyksellä lennettiin Kurikkaan, jonne oli noin vartin lentomatka. Hälytys

Seinäjoen tukikohdan ensimmäinen helikopteritehtävä johti potilaskuljetukseen Tampereelle Read More »

Seinäjoen tukikohdan toiminta käynnistyi hyvin 

Seinäjoen uusi lääkärihelikopteritukikohta aloitti toimintansa vuoden 2022 lokakuussa. Tukikohta vahvistaa laajan alueen ensihoitopalveluita, sillä sen toiminta ulottuu peräti kuudelle hyvinvointialueelle. Seinäjoella testataan monia uusia toimintamalleja, joista helikopterilla tehtävien potilaskuljetusten lisääminen on jo vauhdissa.  – Lääkärihelikopteritoiminta tuo pohjanmaalaisille sellaisen lääkärijohtoisen ensihoitopalvelun, jota aiemmin on tuotettu vain yliopistosairaala-alueilla. Uusi ensihoitolääkäriyksikkö kaventaa palvelujen saatavuuseroja ja parantaa ensihoitopalvelun laatua.

Seinäjoen tukikohdan toiminta käynnistyi hyvin  Read More »