Uutiset

Tiina Koutajoki FinnHEMSin viestintäpäälliköksi

Tiina Koutajoki on aloittanut lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavan FinnHEMSin viestintäpäällikkönä 1.8.2020. Koutajoki vastaa FinnHEMSin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä toimii median edustajien yhteyshenkilönä. Lääkärihelikopteritoiminta on merkittävien muutosten edessä. Keväällä valtionyhtiöksi muuttuneen FinnHEMSin hallitus hakee parhaillaan ratkaisuja muun muassa siihen, miten lentotoiminta järjestetään jatkossa. Lähivuosina on tarkoitus myös perustaa kaksi uutta tukikohtaa Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen. – Tulevaisuuden rakentamisessa ja muutoksessa …

Tiina Koutajoki FinnHEMSin viestintäpäälliköksi Lue lisää »

Lääkärihelikoptereilla kiireinen juhannus – myrkytykset ja vesipelastustehtävät korostuivat

FinnHEMSin lääkärihelikopteritukikohtiin tuli juhannusviikonlopun aikana yhteensä 191 hälytystä, mikä on yli 40 prosenttia enemmän kuin edeltävinä alkukesän viikonloppuina keskimäärin. Hälytysmäärä oli lähes sama kuin viime juhannuksena, jolloin hälytyksiä oli 199. FinnHEMSin kuudesta tukikohdasta vilkkainta oli Tampereen tukikohdassa, jossa hälytyksiä vastaanotettiin juhannuspyhien aikana kaikkiaan 41. Se on merkittävästi, 82 prosenttia, enemmän kuin kesän aiempina viikonloppuina. – …

Lääkärihelikoptereilla kiireinen juhannus – myrkytykset ja vesipelastustehtävät korostuivat Lue lisää »

Lääkärihelikopterien potilas on useimmiten iäkäs mies

FinnHEMSin maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen hälytystietokanta parantaa kriittisten ensihoitopotilaiden hoidon tutkimus- ja kehitystyön mahdollisuuksia. Tietokanta kattaa kaikki Suomen lääkärihelikopteri- eli HEMS-tehtävät vuodesta 2012 lähtien. Suomalaiset saavat lääkärihelikopteritiimin apua useimmiten onnettomuustilanteissa, seuraavaksi suurimmat ryhmät HEMS-hälytyksillä ovat sydänpysähdyspotilaat ja keskushermoston sairauksista kärsivät potilaat. FinnHEMSin lääkäriyksiköiden hoitamista henkilöistä yli 60 prosenttia on miehiä. Potilaiden mediaani-ikä on 57,7 vuotta. Tiedot löytyvät …

Lääkärihelikopterien potilas on useimmiten iäkäs mies Lue lisää »

FinnHEMSin hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sailas

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on tänään valtion edustajana käsitellyt FinnHEMS Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asiat ja nimennyt yhtiön uuden hallituksen. Uuden hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin ekonomi Harri Sailas ja jäseniksi diplomi-insinööri Riku Aho, kauppatieteen maisteri Ulla Hagman ja varatuomari Janne Simula. Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS Oy siirtyi valtion omistukseen maaliskuussa 2020. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. …

FinnHEMSin hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sailas Lue lisää »

FinnHEMS siirtyi valtion omistukseen

Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS on siirtynyt valtion omistukseen. Uuden valtionyhtiön omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin johtajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla kaikki FinnHEMS Oy:n osakkeet siirtyivät valtion omistukseen. Osakkeiden siirtyminen valtiolle ei aiheuta muita muutoksia eli yhtiön hallitus, henkilökunta ja toiminta jatkavat ennallaan. FinnHEMS vastaa edelleen ilmailupalvelun järjestämisestä ja sairaanhoitopiirit …

FinnHEMS siirtyi valtion omistukseen Lue lisää »

Ainutlaatuinen tutkimus tähtää hätätilapotilaan hoidon kehittämiseen

Suomen lääkäri- ja lääkintähelikoptereissa testataan parhaillaan uuden mittausmenetelmän soveltuvuutta ensihoitoon. Uusi nimenomaisesti kenttätyöhön kehitetty laite auttaa kehittämään nukutuksessa käytettäviä menetelmiä ja mahdollisesti parantaa siten potilaan kuntoutumismahdollisuuksia.  – Lääkärihelikopteritoiminnassa on yleensä kyse ihmisen hengen pelastamisesta. Heti henkiinjäämisen jälkeen tärkeintä on lisätä potilaan mahdollisuuksia toipua mahdollisimman hyvin. Viime vuonna alkaneessa valtakunnallisessa BOPRA (Brain Oxygenation during Prehospital Anesthesia) …

Ainutlaatuinen tutkimus tähtää hätätilapotilaan hoidon kehittämiseen Lue lisää »

FinnHEMS on siirtymässä valtion omistukseen

Suomen hallitus valtuuttaa sosiaali- ja terveysministeriön hankkimaan FinnHEMSin koko osakekannan viideltä yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä valtion omistukseen. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 järjestelyä, jossa FinnHEMS Oy:n osakkeet hankittaisiin valtiolle ja yhtiö valmistautuisi toteuttamaan lentotoiminnan omana tuotantona kahdeksassa tukikohdassa vuoden 2022 alusta. Tällä hetkellä FinnHEMS hallitsee kuutta lääkärihelikopteritukikohtaa ja on kilpailuttanut niiden lentotoiminnan. FinnHEMS Oy tulisi sosiaali- ja …

FinnHEMS on siirtymässä valtion omistukseen Lue lisää »

FinnHEMSin it-peruspalvelut Decens Oy:lle

FinnHEMS on ulkoistanut kaikki IT-peruspalvelunsa Decens Oy:lle. Ulkoistetulla palvelulla pyritään toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä joustavaan ja osaavaan palveluun kunkinhetkisen tarpeen mukaan. ”Tietotekniikan saralla tapahtuu paljon nyt ja tulevaisuudessa. Palvelujen ulkoistuksella tähdätään jatkuvuuden varmistamiseen ja siihen, että käytössämme on jatkuvasti osaavia henkilöitä. IT-palveluiden tarjoamiseen keskittyvällä yrityksellä on hyvät mahdollisuudet henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoon ja kokemusta useammanlaisen organisaation …

FinnHEMSin it-peruspalvelut Decens Oy:lle Lue lisää »

FinnHEMSin tietohallintopäälliköksi Jari Lipponen

FinnHEMS Oy:n tietohallintopäällikkönä on tammikuun alussa aloittanut Jari Lipponen.  Jarin ammatillinen tie on kulkenut kirjapainomaailmasta metalliteollisuuden kautta sote-puolelle ja infrarakentamisen ytimeen ja hänellä onkin kattava näkemys tietotekniikan mahdollisuuksista toiminnan ja prosessien tehostamisessa. Jari Lipposen työnä on kehittää ja ohjata yhtiön kaikkia IT-toimintoja sekä luotsata vasta solmittua alihankkijasuhdetta, jolla on ulkoistettu FinnHEMSin IT-peruspalvelut.

Lääkärihelikopteritoimintaan myönnettiin valtionavustus vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 30.12.2019 FinnHEMS Oy:lle 28 990 000 euroa yleisavustuksena käytettäväksi FinnHEMS Oy:n lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan ja siihen liittyvän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kustannuksiin. Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolaissa määriteltyä ensihoidon kokonaisuutta. Se koostuu ensihoidosta, lentotoiminnasta, tukikohdista ja maayksiköistä. Vuodesta 2011 alkaen lentotoiminta, tukikohdat ja maayksiköt ovat olleet yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistaman FinnHEMSin vastuulla, ja toiminta …

Lääkärihelikopteritoimintaan myönnettiin valtionavustus vuodelle 2020 Lue lisää »