Uutiset

FinnHEMSin hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sailas

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on tänään valtion edustajana käsitellyt FinnHEMS Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asiat ja nimennyt yhtiön uuden hallituksen. Uuden hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin ekonomi Harri Sailas ja jäseniksi diplomi-insinööri Riku Aho, kauppatieteen maisteri Ulla Hagman ja varatuomari Janne Simula. Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS Oy siirtyi valtion omistukseen maaliskuussa 2020. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. …

FinnHEMSin hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sailas Lue lisää »

FinnHEMS siirtyi valtion omistukseen

Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS on siirtynyt valtion omistukseen. Uuden valtionyhtiön omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin johtajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla kaikki FinnHEMS Oy:n osakkeet siirtyivät valtion omistukseen. Osakkeiden siirtyminen valtiolle ei aiheuta muita muutoksia eli yhtiön hallitus, henkilökunta ja toiminta jatkavat ennallaan. FinnHEMS vastaa edelleen ilmailupalvelun järjestämisestä ja sairaanhoitopiirit …

FinnHEMS siirtyi valtion omistukseen Lue lisää »

Ainutlaatuinen tutkimus tähtää hätätilapotilaan hoidon kehittämiseen

Suomen lääkäri- ja lääkintähelikoptereissa testataan parhaillaan uuden mittausmenetelmän soveltuvuutta ensihoitoon. Uusi nimenomaisesti kenttätyöhön kehitetty laite auttaa kehittämään nukutuksessa käytettäviä menetelmiä ja mahdollisesti parantaa siten potilaan kuntoutumismahdollisuuksia.  – Lääkärihelikopteritoiminnassa on yleensä kyse ihmisen hengen pelastamisesta. Heti henkiinjäämisen jälkeen tärkeintä on lisätä potilaan mahdollisuuksia toipua mahdollisimman hyvin. Viime vuonna alkaneessa valtakunnallisessa BOPRA (Brain Oxygenation during Prehospital Anesthesia) …

Ainutlaatuinen tutkimus tähtää hätätilapotilaan hoidon kehittämiseen Lue lisää »

FinnHEMS on siirtymässä valtion omistukseen

Suomen hallitus valtuuttaa sosiaali- ja terveysministeriön hankkimaan FinnHEMSin koko osakekannan viideltä yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä valtion omistukseen. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 järjestelyä, jossa FinnHEMS Oy:n osakkeet hankittaisiin valtiolle ja yhtiö valmistautuisi toteuttamaan lentotoiminnan omana tuotantona kahdeksassa tukikohdassa vuoden 2022 alusta. Tällä hetkellä FinnHEMS hallitsee kuutta lääkärihelikopteritukikohtaa ja on kilpailuttanut niiden lentotoiminnan. FinnHEMS Oy tulisi sosiaali- ja …

FinnHEMS on siirtymässä valtion omistukseen Lue lisää »

FinnHEMSin it-peruspalvelut Decens Oy:lle

FinnHEMS on ulkoistanut kaikki IT-peruspalvelunsa Decens Oy:lle. Ulkoistetulla palvelulla pyritään toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä joustavaan ja osaavaan palveluun kunkinhetkisen tarpeen mukaan. ”Tietotekniikan saralla tapahtuu paljon nyt ja tulevaisuudessa. Palvelujen ulkoistuksella tähdätään jatkuvuuden varmistamiseen ja siihen, että käytössämme on jatkuvasti osaavia henkilöitä. IT-palveluiden tarjoamiseen keskittyvällä yrityksellä on hyvät mahdollisuudet henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoon ja kokemusta useammanlaisen organisaation …

FinnHEMSin it-peruspalvelut Decens Oy:lle Lue lisää »

FinnHEMSin tietohallintopäälliköksi Jari Lipponen

FinnHEMS Oy:n tietohallintopäällikkönä on tammikuun alussa aloittanut Jari Lipponen.  Jarin ammatillinen tie on kulkenut kirjapainomaailmasta metalliteollisuuden kautta sote-puolelle ja infrarakentamisen ytimeen ja hänellä onkin kattava näkemys tietotekniikan mahdollisuuksista toiminnan ja prosessien tehostamisessa. Jari Lipposen työnä on kehittää ja ohjata yhtiön kaikkia IT-toimintoja sekä luotsata vasta solmittua alihankkijasuhdetta, jolla on ulkoistettu FinnHEMSin IT-peruspalvelut.

Lääkärihelikopteritoimintaan myönnettiin valtionavustus vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 30.12.2019 FinnHEMS Oy:lle 28 990 000 euroa yleisavustuksena käytettäväksi FinnHEMS Oy:n lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan ja siihen liittyvän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kustannuksiin. Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolaissa määriteltyä ensihoidon kokonaisuutta. Se koostuu ensihoidosta, lentotoiminnasta, tukikohdista ja maayksiköistä. Vuodesta 2011 alkaen lentotoiminta, tukikohdat ja maayksiköt ovat olleet yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistaman FinnHEMSin vastuulla, ja toiminta …

Lääkärihelikopteritoimintaan myönnettiin valtionavustus vuodelle 2020 Lue lisää »

FinnHEMS T&K tutkii: Miten lääkäriyksiköiden laatua voidaan mitata?

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta esiin nousevat monesti tilastot: kuinka paljon hälytyksiä tulee, kuinka monta potilasta kohdataan, montako minuuttia kuluu per tehtävä. Nämä tunnusluvut eivät kuitenkaan yksin riitä mittaamaan tai kuvaamaan toiminnan laatua: laadun mittaaminen ensihoidossa on olennaista, mutta se koetaan monesti haasteelliseksi. Suomen kaikki HEMS-yksiköt osallistuivat vuonna 2016 pohjoismaiseen lääkäriyksiköiden laadun mittaamista kartoittavaan tutkimushankkeeseen ja sen …

FinnHEMS T&K tutkii: Miten lääkäriyksiköiden laatua voidaan mitata? Lue lisää »

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV päätti FinnHEMSin hankintojen selvittämisen – ei aihetta toimenpiteisiin

FinnHEMSin hankintaprosesseja on sivuttu julkisuudessa muun muassa lääkärihelikopteritoiminnan tulevaisuutta käsittelevissä lehtijutuissa. Olemme syksyn aikana tehneet yhteistyötä Kuluttaja- ja kilpailuviraston kanssa, ja nyt yhtiön hankintamenettelyjen lainmukaisuus on saanut Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen myötä julkisen vahvistuksen. Julkisten hankintojen valvontaan keskittyvä KKV on päättänyt lopettaa FinnHEMSin asian käsittelyn, sillä FinnHEMSin toimittama aineisto ja selvitys eivät anna aihetta …

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV päätti FinnHEMSin hankintojen selvittämisen – ei aihetta toimenpiteisiin Lue lisää »

Kuopion uusi lääkärihelikopteritukikohta valmis palvelemaan potilaita

Keskustan alueella ensihoitolääkärit pääsevät potilaiden luo jopa kymmenen minuuttia nopeammin kuin aiemmin. Tukikohdan sijainti lähellä KYSiä vähentää lentämistä, kun potilas on saatettu sairaalaan. FinnHEMS Oy:n Kuopion lääkärihelikopteritoiminta on siirtynyt uuteen Kelloniemeen rakennettuun tukikohtaan. Muutto sujui ongelmitta ja toiminta siirtyi ilman toimintakatkoksia. Kelloniemessä lääkärihelikopterihenkilöstön käytössä on noin 900 neliömetrin suuruinen kaksikerroksinen rakennus, joka koostuu miehistötiloista ja …

Kuopion uusi lääkärihelikopteritukikohta valmis palvelemaan potilaita Lue lisää »