Vuosikertomus 2019

Lääkärihelikopteri laskeutuu

Lääkärihelikopteritoimintaa viedään rohkeasti eteenpäin

Suomi on maantieteellisesti monimuotoinen maa. Meillä on paljon rikkonaista saaristoa, tuhansia järviä saarineen, laajoja tiettömiä metsäalueita ja paljon asumattomia seutuja. Tästä syystä lääkärihelikopteritoiminta on korvaamaton osa ensihoidon ketjua. Se varmistaa nopean ja yhdenvertaisen hoidon suomalaisille asuinpaikasta riippumatta.  Lääkärihelikopteritoiminnan järjestäminen ja kehittäminen on hakenut uomaansa pitkään. Valtio on jo vuosia rahoittanut viiden sairaanhoitopiirin yhteisesti omistaman FinnHEMSin

Lääkärihelikopteritoimintaa viedään rohkeasti eteenpäin Read More »

Valtion omistajuus tuo kaivattua vakautta

Lääkärihelikopteritoiminta on vuosien saatossa kokenut monta muutosta. 1990-luvulta asti on jatkuvasti haettu parasta tapaa järjestää toiminta Suomelle ja suomalaisille parhaalla tavalla. Valtion rooli toiminnan ohjaajana ja rahoittajana on kasvanut koko ajan. FinnHEMSin perustaminen vuonna 2010 muutti toiminnan aiempaa vakaammalle pohjalle ja työlle tuli entistä korkeammat laadulliset tavoitteet. Valtakunnallista palvelua alettiin hallinnoida keskitetysti, valtion suoran rahoituksen

Valtion omistajuus tuo kaivattua vakautta Read More »

Pitkään valmistellut omistajamuutokset toteutuivat: FinnHEMSistä valtionyhtiö

Valtioneuvosto on vuodesta 2018 valmistellut FinnHEMSin omistajuuden keskittämistä. Vuonna 2019 linjattiin, että lääkärihelikopterit tulevat valtion omistukseen, FinnHEMS siirtyy valtion omistukseenja omistajaohjaukseen. Järjestelyn myötä valtion suora rahoitus yhtiölle jatkuu. JOULUKUU 2018 Hallituksen reformiministerityöryhmä ja talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaavat ensihoidon ilmailupalveluihin liittyvistä järjestelyistä, jotka koskevat lääkärihelikopteritoimintaa. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan mukaan valtio luovuttaisi FinnHEMSin tukikohta- ja muihin menoihin noin 27

Pitkään valmistellut omistajamuutokset toteutuivat: FinnHEMSistä valtionyhtiö Read More »

Lääkärihelikoptereissa korostuvat toiminnallisuus ja turvallisuus

FinnHEMSillä on Suomessa kuusi tukikohtaa, ja lääkärihelikopteritoimintaa tuotetaan yhteensä kahdeksalla helikopterilla. Lääkärihelikoptereille on erityisvaatimuksia, jotka liittyvät lentoturvallisuuteen ja lääkinnälliseen varustukseen. Helikopterien toimintakykyä ja turvallisuutta lisäävät erilaiset apuvälineet ja järjestelmät. Esimerkiksi pimeänäkölaitteet auttavat ohjaajaa hahmottamaan maastonmuotoja paremmin pimeässä.  Normaalien vikatilanteista ilmoittavien järjestelmien lisäksi ilma-aluksissa on turvallisuutta lisääviä järjestelmiä. Ne muun muassa varoittavat maan läheisyydestä sekä välittävät

Lääkärihelikoptereissa korostuvat toiminnallisuus ja turvallisuus Read More »

Haussa kokonaisuutta parhaiten palveleva helikopteri

FinnHEMS on pian valintojen edessä, sillä nykyiset lentotoiminnan ostopalvelusopimukset päättyvät vuosien 2021–2022 taitteessa. Päätökset tulevaisuuden lentotoiminnan tuotantotavasta ja seuraavan operointikauden helikopterityypistä tekee yhtiön hallitus. Valintakriteereissä yhdistyvät korkeariskisen ja säädellyn lentotoiminnan vaatimukset ja vaativan ensihoidon asettamat tarpeet. Helikopterityypin valintaa ohjaavat ensisijaisesti ensihoidon toimintatavat ja kulkuneuvoon sijoitettava, tehohoitotasoiseen sairaanhoitoon tarvittava välineistö. Helikoptereille asetetut vaatimukset määritellään samalla tavoin

Haussa kokonaisuutta parhaiten palveleva helikopteri Read More »

Valmiina 24 tuntia vuorokaudessa

FinnHEMS päivystää suomalaisten turvana Suomessa kuudella paikkakunnalla vuorokauden ympäri. Vuoteen 2022 mennessä on tavoitteena saada käyttöön kaksi uutta tukikohtaa. Nykyisistä tukikohdista järjestetty lääkäri- ja lääkintähelikopteripalvelu kattaa tällä hetkellä 76 prosenttia väestöstä. Uusien tukikohtien myötä palvelun kattavuus laajenee noin 85 prosenttiin. FinnHEMS vastaa lääkärihelikopteritoiminnasta yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Hälytyksen tullessa helikopterit ja niiden miehistö ovat valmiita

Valmiina 24 tuntia vuorokaudessa Read More »

Uusien tukikohtien sijoituspäätökset perustuvat tilastoihin ja laskelmiin

Tukikohtien sijoituspaikkapäätyökset perustuvat tilastoihin ja laskelmiin muun muassa väestömääristä, väestöpainopisteistä, väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta sekä hoitolaitosten sijainneista ja oletetuista lentomatkoista ja -ajoista. Laskelmissa käytetään ennustemallia, jonka avulla arvioidaan lääkäriyksikön hälytyskriteerit täyttävien tehtävien lukumäärät. Ennustemallissa arvion kohteena oleva alue on pilkottu neliökilometrin suuruisiin ruutuihin. Sijoituspaikkaa arvioitaessa otetaan huomioon 1. 30 ja 45 minuutin lentosäteellä tavoitettava väestö

Uusien tukikohtien sijoituspäätökset perustuvat tilastoihin ja laskelmiin Read More »

Päivä tukikohdassa

FinnHEMS-lääkärihelikopterit näkyvät kansalaisille useimmiten hälytystehtäviensä kautta. Arki tukikohdissa on työntäyteistä silloinkin, kun helikopteri tai hälytysajoneuvo ei ole liikkeellä. Työhön kuuluu paljon päivä-, viikko- ja kuukausitasoisia huoltotehtäviä, joilla varmistetaan sujuva hälytysten hoito, potilaiden ja työntekijöiden turvallisuus ja hoidon laatu. Miehistö huoltaa kulkuneuvoja, laitteistoja ja itseään. Pitää huolen siitä, että aina ollaan lähtövalmiina. VANTAA TURKU OULU

Päivä tukikohdassa Read More »

ERICAn HEMS-kriteerit hakevat yhä oikeaa tasoa

Ensihoidon ketjun liikkeelle laittava hätäkeskusjärjestelmä uusittiin vuonna 2019. Muutos sai A-tehtävien määrät rajuun nousuun ja loi kovia paineita myös FinnHEMS-yksiköille. Hälytyskriteerien ja riskiarviotyökalujen viilaamisella on päästy takaisin aiempien vuosien tasolle. Työryhmät jatkavat työskentelyään, jotta systeemistä saadaan paras mahdollinen. Vuonna 2019 hätäkeskuslaitoksen kaikkiin kuuteen toimipisteeseen Suomessa saatiin yhteinen ERICA-tietojärjestelmä, joka korvasi aiemman ELS-järjestelmän. Ensimmäisenä ERICAn käyttöönsä

ERICAn HEMS-kriteerit hakevat yhä oikeaa tasoa Read More »