Vuosikertomus 2022

Lääkärihelikoptereissa siirrytty aluerajat ylittävään hälytysmalliin 

Lähin lääkärihelikopteri paikalle, kun tarve havaitaan. Enää FinnHEMSin yksiköiden toimintaa eivät sido alueelliset rajat. Muutos on vasteaikamallin ansiota ja käytössä jo koko maan lääkärihelikopteritoiminnassa. Uudistus on askel kohti valtakunnallisesti yhtenäisempää HEMS-toimintamallia.  FinnHEMSin kaikki lääkärihelikopteriyksiköt hälytetään nykyään tehtäviinsä uudella vasteaikamallilla. Siinä hätäkeskusjärjestelmä Erica hälyttää automaattisesti sen FinnHEMS-yksikön, joka tavoittaa hätätilapotilaan nopeimmin hyvinvointialueiden rajoista riippumatta. Lääkärihelikopterit saavat …

Lääkärihelikoptereissa siirrytty aluerajat ylittävään hälytysmalliin  Lue lisää »

Lääkärihelikopteritoiminnan vuosi 2022 

Vuonna 2022 FinnHEMSin yksiköt saivat 11 604 hälytystä. Kokonaisuudessaan hälytysten määrä väheni vuoteen 2021 verrattuna noin kolme prosenttia.   Yksiköt kohtasivat vuoden 2022 aikana reilut 3 600 hätätilapotilasta, mikä on edellisvuosien tasolla. Toiminnan nopean luonteen vuoksi HEMS-yksiköitä hälytetään tehtäville etupainotteisesti, mikä samalla johtaa suureen peruuntuvien tehtävien määrään. Pitkäjänteinen kehitystyö hälyttämisen kohdentamisessa näyttää hiljalleen purevan, sillä peruttujen, HEMS-yksikön …

Lääkärihelikopteritoiminnan vuosi 2022  Lue lisää »

FinnHEMSissä saatiin valmiiksi yhtiön historian suurin muutosprosessi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi lääkärihelikopteritoiminnan lentotoiminnan muutoksesta jo vuonna 2019. Tavoitteeksi asetettiin, että FinnHEMS tuottaa lentotoiminnan vuodesta 2022 alkaen ja hankkii siihen tarkoitukseen omat helikopterit sekä ohjaa- momiehistöt. Näin myös tapahtui. Jo vuoden 2020 syksyllä FinnHEMS hankki eteläisten tukikohtiensa operaattorin tytäryhtiökseen. Vuonna 2022 loppuun viety muutos yhdisti pohjoisen alueen lentotoiminnan osaksi tytäryhtiö FinnHEMS Lentopalveluiden lentotoimintaorganisaatiota, kun …

FinnHEMSissä saatiin valmiiksi yhtiön historian suurin muutosprosessi Lue lisää »

FinnHEMS tänään 

FinnHEMS on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on vastata lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa FinnHEMSin tehtävä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa on tuoda apua niille, joiden terveyteen ja henkeen kohdistuva hätä on suurin. Lääkärihelikopteritoiminta on osa yhteiskunnan turvaverkkoa.  FinnHEMSin omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lääkärihelikopteritoiminnan valtakunnallista ohjausta varten toimii ohjausryhmä, jossa on edustaja jokaiselta hyvinvointialueiden yhteistyöalueelta, Hätäkeskuslaitokselta, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja …

FinnHEMS tänään  Lue lisää »

Suomalaisten luotto lääkärihelikoptereihin on lähes sataprosenttinen 

Suomalaiset pitävät lääkärihelikoptereita tärkeänä osana ensihoitoa, sillä niiden avulla turvataan hoitoon pääsyn nopeus ja lääkäritasoinen hoito jo tapahtuma- tai onnettomuuspaikalla. Tämä ilmenee Taloustutkimuksen FinnHEMSille kesällä 2022 tekemästä kyselytutkimuksesta.   Tarvitaanko Suomessa lääkärihelikoptereita? Kun suomalaisilta kysytään, vastaus on 97-prosenttisesti kyllä. Lähes kaikki Taloustutkimuksen FinnHEMSille tekemän tutkimuksen vastaajista arvioivat lääkärihelikopterit tarpeellisiksi ja niiden jatkon välttämättömäksi. Myönteinen suhtautuminen korostui …

Suomalaisten luotto lääkärihelikoptereihin on lähes sataprosenttinen  Lue lisää »

Krista Kiuru: Oma lentotoiminta ja -kalusto takaavat lääkärihelikoptereiden käytön häiriötilanteissa ja valmiustehtävissä 

Krista Kiuru toimi perhe- ja peruspalveluministerinä ajanjaksolla, jolloin FinnHEMS siirtyi valtio-omisteiseksi ja eteni kohti omaa lentotoimintaa. Kiuru arvioi, että muutokset selkiyttivät ensihoidon tehtävänjakoa. Hänen mukaansa lääkärihelikoptereita tulee myös pystyä käyttämään erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa terveydenhuollon valmiustehtävissä.   Lääkärihelikopterit ovat tärkeä osa kansalaisten turvaverkkoa. FinnHEMSin siirtyminen valtio-omisteiseksi vuonna 2020 on tuonut toiminnalle vakiintuneen statuksen ja mahdollisuuden kehittää kokonaisuutta …

Krista Kiuru: Oma lentotoiminta ja -kalusto takaavat lääkärihelikoptereiden käytön häiriötilanteissa ja valmiustehtävissä  Lue lisää »

Tutkimus: Vaikuttavuutta voidaan lisätä kohdentamisella ja resurssien aktiivisella käytöllä 

Tuore tutkimus antaa valoisan kuvan lääkärihelikopteritoiminnan kehittämismahdollisuuksista. Suomen ensimmäinen lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuutta kokonaisvaltaisesti tarkasteleva tutkimus julkaistiin vuonna 2022. Erikoislääkäri, dosentti Jouni Nurmen johtaman tutkimusryhmän uraauurtavassa tutkimuksessa selvitettiin, millä keinoin toiminnan vaikuttavuutta voidaan lisätä. Tuloksena oli, että palvelun vaikuttavuutta voidaan merkittävästi lisätä, ilman että kustannustehokkuus kärsii. Kaikki ryhmän ehdottamat toimenpiteet lisäävät entisestään lääkärihelikoptereiden yhteiskunnalle tuottamia terveyshyötyjä. Työryhmässä …

Tutkimus: Vaikuttavuutta voidaan lisätä kohdentamisella ja resurssien aktiivisella käytöllä  Lue lisää »

Miksi lääkärihelikoptereita tarvitaan? 

Erityisosaaminen viedään potilaan luokse Lääkärihelikopteritiimi on erikoistunut hoitamaan vaikeasti vammautuneita ja sairastuneita potilaita. Yksiköt liikkuvat laajalla maantieteellisellä alueella ja siksi niillä on vahvaa kokemusta näistä potilasryhmistä. Helikopterilla erityisosaaminen voidaan viedä paikan päälle ja pitkienkin matkojen päähän yliopistosairaaloista. Yksiköillä on lisäksi välineistöä, joka mahdollistaa edistyneempien menetelmien käytön kentällä. Suomessa pääosa ensihoidon potilaista on tavoitettavissa lääkärihelikopterilla 30 …

Miksi lääkärihelikoptereita tarvitaan?  Lue lisää »

Jari Huhtinen: FinnHEMS on osa kansalaisten turvaverkkoa – toiminnan kehittämistä tulee jatkaa 

Lääkärihelikopteritoimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta kansalaisten perustuslain mukainen oikeus turvallisuuteen ja terveyteen toteutuisi. Eduskunnan oikeusasiamies totesi vuonna 2015, että lääkärihelikopteripalvelut eivät ole tasapuolisesti kansalaisten saatavilla Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Tämän johdosta Sipilän hallituksen aikana linjattiin uusien lääkärihelikopteritukikohtien perustamisesta: Seinäjoen tukikohta avautui lokakuussa 2022. Kouvolassa lääkärihelikopteritoiminnan on määrä alkaa vuonna 2024. Uusien tukikohtien perustamisessa FinnHEMS on tehnyt kovasti …

Jari Huhtinen: FinnHEMS on osa kansalaisten turvaverkkoa – toiminnan kehittämistä tulee jatkaa  Lue lisää »