FinnHEMSin tietohallintopäälliköksi Jari Lipponen

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

FinnHEMS Oy:n tietohallintopäällikkönä on tammikuun alussa aloittanut Jari Lipponen. Jarin ammatillinen tie on kulkenut kirjapainomaailmasta metalliteollisuuden kautta sote-puolelle ja infrarakentamisen ytimeen ja hänellä onkin kattava näkemys tietotekniikan mahdollisuuksista toiminnan ja prosessien tehostamisessa. Jari Lipposen työnä on kehittää ja ohjata yhtiön kaikkia IT-toimintoja sekä luotsata vasta solmittua alihankkijasuhdetta, jolla on ulkoistettu FinnHEMSin IT-peruspalvelut.

FinnHEMSin IT-peruspalvelut Decens Oy:lle

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

FinnHEMS on ulkoistanut kaikki IT-peruspalvelunsa Decens Oy:lle. Ulkoistetulla palvelulla pyritään toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä joustavaan ja osaavaan palveluun kunkinhetkisen tarpeen mukaan.

”Tietotekniikan saralla tapahtuu paljon nyt ja tulevaisuudessa. Palvelujen ulkoistuksella tähdätään jatkuvuuden varmistamiseen ja siihen, että käytössämme on jatkuvasti osaavia henkilöitä. IT-palveluiden tarjoamiseen keskittyvällä yrityksellä on hyvät mahdollisuudet henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoon ja kokemusta useammanlaisen organisaation IT-haasteiden ratkomisesta”, kertoo tietohallintopäällikkö Jari Lipponen, joka ohjaa FinnHEMSin IT-kehitystä ja ylläpitoa. Nyt valittu palveluntarjoaja ottaa FinnHEMSin IT-kokonaisuuden peruspalvelut hoitoonsa kevään 2020 aikana.

Varusteiden tarkastus Elossa24h

Lääkärihelikopteritiimin ammattitaito edistää potilaan jatkohoidon onnistumista

Tiina Koutajoki Yleinen

– Kriittisesti sairas potilas saattaisi selvitä sairaalaan hengissä ilman meitäkin, mutta jatkohoidon onnistumisen mahdollisuudet voivat olla meidän ansiostamme paremmat, sanoo ensihoitolääkäri Paula Mäki.

FinnHEMSin Tampereen tukikohdan ensihoitolääkäri Paula Mäki on yksi Elossa 24h -sarjassa nähtävistä ensihoitolääkäreistä. Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Mäki on työskennellyt Tampereen tukikohdassa liki kaksi vuotta.

Elossa 24h -sarja näyttää Mäen mukaan realistisesti FinnHEMS-lääkärihelikopteritiimin työn kirjon. Mäki korostaa, että työn vaikuttavuus tulee esiin potilaiden jatkohoidossa.

– Meidän tavoitteemmehan ei ole pelkästään saada potilas elossa sairaalaan. Kentällä annetun hoidon tarkoitus on saada potilas paremmassa kunnossa sairaalaan, ja antaa näin potilaalle paremmat mahdollisuudet selvitä jatkohoidosta. Kriittisesti sairas potilas saattaisi selvitä sairaalaan hengissä ilman meitäkin, mutta jatkohoidon onnistumisen mahdollisuudet voivat olla meidän ansiostamme paremmat. Siksi hoidon vaikuttavuutta ei voida mitata vain pelastuneiden määrällä. Kyse on laajemmasta ketjusta, Mäki selittää.

Ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokko

Elossa 24h -sarja nappaa katsojan mukaan lääkärihelikopteritiimin keikalle

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

Rautaista ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä. Vaikka paikalle hälytetyllä FinnHEMS-ensihoitoyksiköllä on kiire, lääkäri-ensihoitaja-lentäjätiimi toimii rauhallisesti ja määrätietoisesti. Tämä rauhoittaa myös hätätilapotilaan ja hänen läheistensä mielet. Nyt ollaan hyvissä käsissä.

Tällaisena näyttäytyy katsojille Elossa 24h -sarjaan kuvatun lääkärihelikopterin ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokon työ. Koivisto-Kokko on yksi FinnHEMSin Turun tukikohdan ensihoitolääkäreistä ja yksi monista sarjan neljännellä kaudella esiintyvistä ensihoidon ammattilaisista. Tänä vuonna TV 1:ssä pyörivää sarjaa on kuvattu 14 paikkakunnalla lähes sadan tv-ammattilaisen voimin.

Ensihoitolääkäri Koivisto-Kokko kertoo suostuneensa mukaan kuvauksiin, koska uskoo sen konkreettisesti osoittavan, kuinka tärkeä rooli lääkärihelikopteriyksiköillä Suomessa on.

Päivittyvä aikajana: Matkalla valtion omistukseen

Tiina Koutajoki Yleinen

Vuosi 2020 tuo muutoksia FinnHEMSin omistajuuteen. Valtioneuvosto on vuodesta 2018 valmistellut FinnHEMSin omistajuuden keskittämistä. Vuonna 2019 linjattiin, että lääkärihelikopterit tulevat valtion omistukseen, FinnHEMS Oy siirtyy valtion omistukseen ja omistajaohjaukseen. Järjestelyn myötä valtion suora rahoitus yhtiölle jatkuu.

Tavoitteena on, että FinnHEMS Oy ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta. Alla päivittyvä aikajana, josta näkyvät lääkärihelikopteritoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät päätökset.

 

Joulukuu 2019

30.12.2019 Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt FinnHEMS Oy:lle yhteensä 28 990 000 euron yleisavustuksen lääkärihelikopteritoimintaan vuodelle 2020.

Lääkärihelikopteritoimintaan myönnettiin valtionavustus vuodelle 2020

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 30.12.2019 FinnHEMS Oy:lle 28 990 000 euroa yleisavustuksena käytettäväksi FinnHEMS Oy:n lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan ja siihen liittyvän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kustannuksiin.

Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolaissa määriteltyä ensihoidon kokonaisuutta. Se koostuu ensihoidosta, lentotoiminnasta, tukikohdista ja maayksiköistä. Vuodesta 2011 alkaen lentotoiminta, tukikohdat ja maayksiköt ovat olleet yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistaman FinnHEMSin vastuulla, ja toiminta on ollut valtion rahoittamaa.

Suurimman menoerän yhtiön toiminnassa muodostaa lentotoiminta, johon sisältyvät kaikki helikopterikaluston ja lentohenkilöstön kustannukset. Lentotoiminnan hallinnoinnin lisäksi FinnHEMS vastaa lähialuetehtävissä käytettävistä ja lentotoiminnan tilapäisesti sääolosuhteista tai teknisistä syistä korvaavista maayksiköistä, helikoptereiden ja päivystävän miehistön tarvitsemista tukikohdista ja niiden ylläpidosta. Varsinainen ensihoidon järjestämisvastuu kuuluu puolestaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymille, jotka voivat itse harkita, millä tavoin toiminta järjestetään. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat siis lääkärihelikopteritoiminnassa tarvittavasta ensihoidon henkilöstöstä, välineistä, lääkkeistä sekä niiden kustannuksista.

Kun suuronnettomuus osuu omalle kohdalle 

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

On elokuun 24. päivä. FinnHEMSin Kuopion tukikohdassa työskentelevä ensihoitolääkäri Sanna Hartikainen lopettelee työvuoroaan. Kotiinlähtö keskeytyy, kun tukikohtaan tulee hälytys kello 14.53. Viitostiellä on tapahtunut bussionnettomuus. 

Kyse on vuoden 2018 synkimmästä tieliikenneonnettomuudesta, joka tunnetaan Kuopion bussiturmana. 

– Onneksi kollega Tero Martikainen oli jo tullut päivystysvuoroon. Talossa oli siis poikkeuksellisesti kaksi lääkäriä samaan aikaan, Sanna Hartikainen sanoo. 

Kolmisopentiellä Leväsen liittymän 67 alueella tapahtuneessa onnettomuudessa pohjoisen suunnasta tullut linja-auto on suistunut sillalta rautatiekiskoille.

Rekry: HR-ammattilainen henkilöstöpäälliköksi FinnHEMSille

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

HR-ammattilainen, oletko valmis muutokseen? Niin mekin. 

Tule luotsaamaan asiantuntijaorganisaatiotamme kohti seuraavia etappeja. Luvassa taatusti päänvaivaa ja luomisen tuskaa, mutta myös osaamistasi arvostavat ja hyväntahtoiset työkaverit sekä ainutlaatuinen ja poikkeuksellisen mielenkiintoinen toimiala. Henkilöstöpäällikkönä toimit organisaation keskiössä ja saat vastuullesi HR-toiminnot kokonaisuudessaan. Pääset rakentamaan FinnHEMSin tulevaisuuden tarpeisiin sopivat HR-prosessit ja -palvelut ja vastaat niiden kehittämisestä toiminnan tarpeiden mukaisesti. Vastuullasi on siis paljon ja saat luoda uutta!

Henkilöstöpäällikön monipuolisessa roolissa viet aktiivisesti eteenpäin organisaatiokulttuuria, rekrytointia, perehdytystä, osaamisen kehittämistä, työhyvinvointia ja palkitsemista. Huolehdit tietysti myös lakisääteisistä henkilöstöhallinnon asioista ja toimit esimiesten tukena henkilöstö- ja työsuhdeasioissa. Yhdessä yhtiön viestinnän kanssa vastaat sisäisen ja ulkoisen työnantajamielikuvan kehittämisestä. FinnHEMSin organisaatiossa olet ainoa HR-toiminnon edustaja ja teet yhteistyötä ulkoisten palvelukumppaneiden kanssa.

Australian oppeja: Ajetaanko keikat loppuun?

Tiina Koutajoki Blogi, Yleinen

Kun australialainen HEMS saa hälytyksen keikalle, ajetaan tehtävä loppuun aina, jos potilaan tila sitä edellyttää. Suurien etäisyyksien maassa on mahdollista, että potilas ehditään kuljettaa lähimpään sairaalaan ennen kopterin saapumista paikalle. Kategorisesti tämä voisi luoda helpon ratkaisun – potilas on jo päässyt hoitoon eikä HEMSiä tarvita. Todellisuus on kuitenkin toinen – lähin hoitopaikka voi olla mikä tahansa pienen terveyskeskuksen tai kohtalaisen keskussairaalan välillä.

Kokemus on osoittanut tarpeelliseksi, että HEMS jatkaa potilaan luokse riippumatta tämän sijainnista, etenkin jos kyseessä on vammapotilas. Tämä on helppo ymmärtää suomalaisittainkin – esimerkiksi terveyskeskuksen valmiudet hoitaa monivammapotilasta ovat heikot missä vain, ja potilaan lopullinen hoito toteutuu vasta oikean hoitovalmiuden sairaalassa.

Perusteet tutkimuksista ja kotoperäiset kokemukset puoltavat näkemystä, että monivammapotilaan hoidon pitäisi toteutua traumakeskuksessa. Suomessa tämä tarkoittaa yliopistosairaalaa. Kysymys kuuluukin, tulisiko lääkäriyksikön ajaa keikka loppuun myös Suomessa vaikka keskussairaalaankin evakuoidun potilaan luokse? Moni potilas voidaan kuljettaa ohi keskussairaalan, jos HEMS-yksikkö kohtaa hänet sairaalan ulkopuolella. Tästä huolimatta ainakin osittain HEMS-yksiköiden hälytysalueet rajoittuvat keskussairaaloiden ulkopuolelle, syynä oletus potilaan nopeasta siirrosta sairaalaan ennen HEMS-yksikön saapumista. Tätä olisi hyvä tarkastella kriittisemmin – vain harvoin potilaan tila nimittäin edellyttää välitöntä hätäleikkausta (vuodon hallitsemiseksi) keskussairaalassa. Ja toisaalta jos alkuvaiheen selvityksissä ilmenee, että potilas on kärsinyt monivammautumisesta, on siirto korkeamman valmiuden hoitolaitokseen tällöinkin tarpeen. Ilmeisin tarve yliopistosairaalasiirtoon on potilailla, joilla on vakava aivo- tai rintakehävamma tai jotka tarvitsevat radiologista vuodon hallintaa.

FinnHEMS T & K tutkii: Miten lääkäriyksiköiden laatua voidaan mitata?

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta esiin nousevat monesti tilastot: kuinka paljon hälytyksiä tulee, kuinka monta potilasta kohdataan, montako minuuttia kuluu per tehtävä. Nämä tunnusluvut eivät kuitenkaan yksin riitä mittaamaan tai kuvaamaan toiminnan laatua: laadun mittaaminen ensihoidossa on olennaista, mutta se koetaan monesti haasteelliseksi.

Suomen kaikki HEMS-yksiköt osallistuivat vuonna 2016 pohjoismaiseen lääkäriyksiköiden laadun mittaamista kartoittavaan tutkimushankkeeseen ja sen aineiston keräämiseen FinnHEMS-tehtävätietokannassa. Projektipäällikkö Anna Olkinuora toimi kyseisen tutkimuksen Suomen vastuututkijana. ”Kerätyn aineiston työstäminen tuloksiksi ja julkaisuiksi on usein pitkä prosessi, mutta nyt olemme saaneet tutkimusryhmämme ensimmäisen julkaisun vihdoin ulos. Siinä tavoitteena oli kansainvälisen konsensuspaneelin määrittämien laatuindikaattoreiden testaaminen kliinisessä ympäristössä, sekä kansainvälisten benchmarkkien ehdottaminen kerätyn datan pohjalta”, kertoo Olkinuora. Samasta aineistosta on työstetty myös toinen julkaisu, joka on juuri lähetetty lehteen arvioitavaksi. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa tarkastella kerättyä aineistoa tarkemmin myös kansallisesta näkökulmasta.