FinnHEMS siirtyi valtion omistukseen

Tiina Koutajoki Yleinen

Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS on siirtynyt valtion omistukseen. Uuden valtionyhtiön omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin johtajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla kaikki FinnHEMS Oy:n osakkeet siirtyivät valtion omistukseen.

Osakkeiden siirtyminen valtiolle ei aiheuta muita muutoksia eli yhtiön hallitus, henkilökunta ja toiminta jatkavat ennallaan. FinnHEMS vastaa edelleen ilmailupalvelun järjestämisestä ja sairaanhoitopiirit ensihoidosta.

Jatkossa sosiaali- ja terveysministeriö nimeää yhtiölle uuden hallituksen. Lisäksi yhtiöön perustetaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on arvioida ja varmistaa, että ilmailupalvelu palvelee ensihoitoa optimaalisella tavalla. Ryhmään nimetään kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien edustajat.

Päivittyvä aikajana: Matkalla valtion omistukseen

Tiina Koutajoki Yleinen

Vuosi 2020 tuo muutoksia FinnHEMSin omistajuuteen. Valtioneuvosto on vuodesta 2018 valmistellut FinnHEMSin omistajuuden keskittämistä. Vuonna 2019 linjattiin, että lääkärihelikopterit tulevat valtion omistukseen, FinnHEMS Oy siirtyy valtion omistukseen ja omistajaohjaukseen. Järjestelyn myötä valtion suora rahoitus yhtiölle jatkuu.

Tavoitteena on, että FinnHEMS Oy ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta. Alla päivittyvä aikajana, josta näkyvät lääkärihelikopteritoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät päätökset.

 

Maaliskuu 2020

13.3.2020 Valtio osti lääkärihelikopteritoimintaa harjoittavan FinnHEMS Oy:n.

Ainutlaatuinen tutkimus tähtää hätätilapotilaan hoidon kehittämiseen

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Suomen lääkäri- ja lääkintähelikoptereissa testataan parhaillaan uuden mittausmenetelmän soveltuvuutta ensihoitoon. Uusi nimenomaisesti kenttätyöhön kehitetty laite auttaa kehittämään nukutuksessa käytettäviä menetelmiä ja mahdollisesti parantaa siten potilaan kuntoutumismahdollisuuksia. 

– Lääkärihelikopteritoiminnassa on yleensä kyse ihmisen hengen pelastamisesta. Heti henkiinjäämisen jälkeen tärkeintä on lisätä potilaan mahdollisuuksia toipua mahdollisimman hyvin. Viime vuonna alkaneessa valtakunnallisessa BOPRA (Brain Oxygenation during Prehospital Anesthesia) -tutkimuksessa tarkastellaan hätätilapotilaan aivojen happeutumista ja sen vaikutuksia potilaan kuntoutumiseen. Tavoitellaan siis optimaalista hoitoa, joka perustuu yksilölliseen mittaukseen. Nykyteknologia antaa paljon mahdollisuuksia tehdä hoitotoimenpiteitä reaaliaikaisen mittaustiedon varassa myös sairaalan ulkopuolella, kertoo anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti Jouni Nurmi.

FinnHEMS on siirtymässä valtion omistukseen

Tiina Koutajoki Yleinen

Suomen hallitus valtuuttaa sosiaali- ja terveysministeriön hankkimaan FinnHEMSin koko osakekannan viideltä yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä valtion omistukseen.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 järjestelyä, jossa FinnHEMS Oy:n osakkeet hankittaisiin valtiolle ja yhtiö valmistautuisi toteuttamaan lentotoiminnan omana tuotantona kahdeksassa tukikohdassa vuoden 2022 alusta. Tällä hetkellä FinnHEMS hallitsee kuutta lääkärihelikopteritukikohtaa ja on kilpailuttanut niiden lentotoiminnan.

FinnHEMS Oy tulisi sosiaali- ja terveysministeriön omistajaohjaukseen, ja sen toiminta rahoitettaisiin jatkossakin valtion talousarvion määrärahalla.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Ismo Tuominen

p. 0295 163 341, etunimi.s

FinnHEMSin tietohallintopäälliköksi Jari Lipponen

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

FinnHEMS Oy:n tietohallintopäällikkönä on tammikuun alussa aloittanut Jari Lipponen. Jarin ammatillinen tie on kulkenut kirjapainomaailmasta metalliteollisuuden kautta sote-puolelle ja infrarakentamisen ytimeen ja hänellä onkin kattava näkemys tietotekniikan mahdollisuuksista toiminnan ja prosessien tehostamisessa. Jari Lipposen työnä on kehittää ja ohjata yhtiön kaikkia IT-toimintoja sekä luotsata vasta solmittua alihankkijasuhdetta, jolla on ulkoistettu FinnHEMSin IT-peruspalvelut.

FinnHEMSin IT-peruspalvelut Decens Oy:lle

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

FinnHEMS on ulkoistanut kaikki IT-peruspalvelunsa Decens Oy:lle. Ulkoistetulla palvelulla pyritään toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä joustavaan ja osaavaan palveluun kunkinhetkisen tarpeen mukaan.

”Tietotekniikan saralla tapahtuu paljon nyt ja tulevaisuudessa. Palvelujen ulkoistuksella tähdätään jatkuvuuden varmistamiseen ja siihen, että käytössämme on jatkuvasti osaavia henkilöitä. IT-palveluiden tarjoamiseen keskittyvällä yrityksellä on hyvät mahdollisuudet henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoon ja kokemusta useammanlaisen organisaation IT-haasteiden ratkomisesta”, kertoo tietohallintopäällikkö Jari Lipponen, joka ohjaa FinnHEMSin IT-kehitystä ja ylläpitoa. Nyt valittu palveluntarjoaja ottaa FinnHEMSin IT-kokonaisuuden peruspalvelut hoitoonsa kevään 2020 aikana.

Varusteiden tarkastus Elossa24h

Lääkärihelikopteritiimin ammattitaito edistää potilaan jatkohoidon onnistumista

Tiina Koutajoki Yleinen

– Kriittisesti sairas potilas saattaisi selvitä sairaalaan hengissä ilman meitäkin, mutta jatkohoidon onnistumisen mahdollisuudet voivat olla meidän ansiostamme paremmat, sanoo ensihoitolääkäri Paula Mäki.

FinnHEMSin Tampereen tukikohdan ensihoitolääkäri Paula Mäki on yksi Elossa 24h -sarjassa nähtävistä ensihoitolääkäreistä. Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Mäki on työskennellyt Tampereen tukikohdassa liki kaksi vuotta.

Elossa 24h -sarja näyttää Mäen mukaan realistisesti FinnHEMS-lääkärihelikopteritiimin työn kirjon. Mäki korostaa, että työn vaikuttavuus tulee esiin potilaiden jatkohoidossa.

– Meidän tavoitteemmehan ei ole pelkästään saada potilas elossa sairaalaan. Kentällä annetun hoidon tarkoitus on saada potilas paremmassa kunnossa sairaalaan, ja antaa näin potilaalle paremmat mahdollisuudet selvitä jatkohoidosta. Kriittisesti sairas potilas saattaisi selvitä sairaalaan hengissä ilman meitäkin, mutta jatkohoidon onnistumisen mahdollisuudet voivat olla meidän ansiostamme paremmat. Siksi hoidon vaikuttavuutta ei voida mitata vain pelastuneiden määrällä. Kyse on laajemmasta ketjusta, Mäki selittää.

Ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokko

Elossa 24h -sarja nappaa katsojan mukaan lääkärihelikopteritiimin keikalle

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

Rautaista ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä. Vaikka paikalle hälytetyllä FinnHEMS-ensihoitoyksiköllä on kiire, lääkäri-ensihoitaja-lentäjätiimi toimii rauhallisesti ja määrätietoisesti. Tämä rauhoittaa myös hätätilapotilaan ja hänen läheistensä mielet. Nyt ollaan hyvissä käsissä.

Tällaisena näyttäytyy katsojille Elossa 24h -sarjaan kuvatun lääkärihelikopterin ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokon työ. Koivisto-Kokko on yksi FinnHEMSin Turun tukikohdan ensihoitolääkäreistä ja yksi monista sarjan neljännellä kaudella esiintyvistä ensihoidon ammattilaisista. Tänä vuonna TV 1:ssä pyörivää sarjaa on kuvattu 14 paikkakunnalla lähes sadan tv-ammattilaisen voimin.

Ensihoitolääkäri Koivisto-Kokko kertoo suostuneensa mukaan kuvauksiin, koska uskoo sen konkreettisesti osoittavan, kuinka tärkeä rooli lääkärihelikopteriyksiköillä Suomessa on.

Lääkärihelikopteritoimintaan myönnettiin valtionavustus vuodelle 2020

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 30.12.2019 FinnHEMS Oy:lle 28 990 000 euroa yleisavustuksena käytettäväksi FinnHEMS Oy:n lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan ja siihen liittyvän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kustannuksiin.

Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolaissa määriteltyä ensihoidon kokonaisuutta. Se koostuu ensihoidosta, lentotoiminnasta, tukikohdista ja maayksiköistä. Vuodesta 2011 alkaen lentotoiminta, tukikohdat ja maayksiköt ovat olleet yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistaman FinnHEMSin vastuulla, ja toiminta on ollut valtion rahoittamaa.

Suurimman menoerän yhtiön toiminnassa muodostaa lentotoiminta, johon sisältyvät kaikki helikopterikaluston ja lentohenkilöstön kustannukset. Lentotoiminnan hallinnoinnin lisäksi FinnHEMS vastaa lähialuetehtävissä käytettävistä ja lentotoiminnan tilapäisesti sääolosuhteista tai teknisistä syistä korvaavista maayksiköistä, helikoptereiden ja päivystävän miehistön tarvitsemista tukikohdista ja niiden ylläpidosta. Varsinainen ensihoidon järjestämisvastuu kuuluu puolestaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymille, jotka voivat itse harkita, millä tavoin toiminta järjestetään. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat siis lääkärihelikopteritoiminnassa tarvittavasta ensihoidon henkilöstöstä, välineistä, lääkkeistä sekä niiden kustannuksista.

Kun suuronnettomuus osuu omalle kohdalle 

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

On elokuun 24. päivä. FinnHEMSin Kuopion tukikohdassa työskentelevä ensihoitolääkäri Sanna Hartikainen lopettelee työvuoroaan. Kotiinlähtö keskeytyy, kun tukikohtaan tulee hälytys kello 14.53. Viitostiellä on tapahtunut bussionnettomuus. 

Kyse on vuoden 2018 synkimmästä tieliikenneonnettomuudesta, joka tunnetaan Kuopion bussiturmana. 

– Onneksi kollega Tero Martikainen oli jo tullut päivystysvuoroon. Talossa oli siis poikkeuksellisesti kaksi lääkäriä samaan aikaan, Sanna Hartikainen sanoo. 

Kolmisopentiellä Leväsen liittymän 67 alueella tapahtuneessa onnettomuudessa pohjoisen suunnasta tullut linja-auto on suistunut sillalta rautatiekiskoille.