HEMS-standardi – Yhdenvertaista palvelua valtakunnallisesti

HEMS-standardi lääkäri- ja lääkintähelikopteritoimintaan – Yhdenvertaista palvelua valtakunnallisesti

FinnHEMS:n toimintaa määritellään sen turvallisuuden ja tehokkuuden kautta. Yhtiön valmisteleman HEMS-standardin tavoitteena on valtakunnallisen HEMS –palvelun yhtenäisten toimintatapojen ja laatutason varmistaminen.

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön koordinoima hanke lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan ensihoidon standardin luomiseksi on luonnollinen jatke yhtiön aktiivisesti promotoimalle kokonaisturvallisuuden tavoitteelle. FinnHEMS standardi on määritelty helikopteritoiminnan turvallisuuden takaamiseksi, ja nyt rakennettavalla HEMS-standardilla tavoitellaan entistä laadukkaampaa toimintaa potilaiden parhaaksi. Standardin tarkoituksena on toimintatapojen ja laatutason valtakunnallinen yhtenäistäminen niin, että standardi tulevaisuudessa on auditoitavissa laatutason varmistamiseksi.

HEMS-standardissa määritellään lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan toimintaohjeita liittyen kolmeen eri pääkategoriaan: tukikohtien hallintoon, operatiiviseen toimintaan ja lääketieteelliseen ja operatiiviseen kompetenssiin. Standardissa otetaan kantaa yhtälailla viikkorutiineihin ja varusteisiin kuin viestiliikenteeseen ja henkilökunnan koulutukseen sekä pätevyyteen.

HEMS-standardia kehittävät yhteistyössä FinnHEMSin tukikohtien vastuulääkärit ja -vastuuensihoitaja yhtiön omistavien sairaanhoitopiirien edustajina sekä FinnHEMSin tutkimus- ja kehitysyksikkö. Hankkeen ohjausryhmänä toimii FinnHEMS ensihoidon asiantuntijaryhmä, ja standardi tullaan hyväksyttämään yhtiön hallituksella.

Standardi on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä ja implementoida keväällä 2018. Ensimmäinen auditointi on tarkoitus suorittaa vuoden 2018 loppuun mennessä.

FinnHEMS:n toiminnan alkuvuosista lähtien tehokkaan operatiivisen toiminnan rinnalla on kulkenut ajatus toimintatapojen ja laatutason yhteensovittamisesta. Yhtiölle myönnetyissä valtionapupäätöksissäkin on ilmaistu toiminnan valtakunnalllisuuden perustuvan nimenomaan asukkaiden mahdollisimman yhdenvertaisen kohteluun, jolloin yhtiön tulee toimia aktiivisesti ja määrätietoisesti yhdenvertaisuuden suuntaan.

Lisätietoja projektista antaa:
Tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen, ilkka.virkkunen(at)finnhems.fi