Ensihoitoselvitys

Valtakunnallinen selvitys ensihoitopalveluiden toiminnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön FinnHEMSille toimeksi antaman valtakunnallisen ensihoitoselvityksen kohteena on ensihoitopalveluiden toiminta sekä viime vuosina tapahtuneiden ensihoitouudistukseen liittyvien muutosten vaikutus toimintaan. Selvitys keskittyy Hätäkeskuslaitoksesta viiden vuoden ajalta saatujen ensihoitopalvelun valtakunnallisten tehtävätietojen retrospektiiviseen tarkasteluun, mutta myös muita aineistoja käytetään vertailuaineistoina.

Tavoitteena on muun muassa tuottaa kansallinen yleiskuvaus ensihoitopalveluiden toiminnasta ja roolista osana terveydenhuoltoa sekä kuvata ensihoitotehtävien alueellista ja ajallista vaihtelua. Näin ollen selvitys linjaa myös tulevaisuuden näkymiä niin ensihoidon tiedonhallinnan, palveluroolin kuin resursoinninkin osalta.

Näin laajaa selvitystä ensihoitopalveluiden toiminnasta Suomessa ei ole aikaisemmin toteutettu, joten se tuottaa osaltaan arvokasta tietoa myös sote-ratkaisun päivystystoiminnan suunnitteluun.

Selvityksen työryhmään kuuluvat FinnHEMS Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, Hätäkeskuksen edustaja sekä ensihoidon lääketieteellisiä asiantuntijoita. Työryhmää johtaa ensihoidon ylilääkäri, dosentti Jouni Kurola Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä.

Selvityksen työryhmä:

Jouni Kurola, FinnHEMS Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Ilkka Virkkunen, FinnHEMS Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö
Anna Olkinuora, FinnHEMS Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö
Jukka Pappinen, FinnHEMS Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö
Päivi Laukkanen-Nevala, FinnHEMS Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö
Juho Riihimäki, FinnHEMS Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö
Lasse Ilkka, Sosiaali- ja terveysministeriö
Tom Silfvast, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Ari Ekstrand, Hätäkeskuslaitos

Selvityksen toinen väliraportti julkaistiin 10.6.2016 – tiedote.
Selvityksen loppuraportti julkaistiin 19.12.2016 – tiedote.

Lisätietoja selvityksestä antavat työryhmän jäsenet:

Tutkimus- ja kehitysasiantuntija Jukka Pappinen, jukka.pappinen(at)finnhems.fi
Tilastotieteen asiantuntija Päivi Laukkanen-Nevala, paivi.laukkanen-nevala(at)finnhems.fi