Finlands flygverksamhet med läkar- och ambulanshelikoptrar övergick till FinnHEMS

Den 11 februari övergick flygverksamheten i fasta Finland med läkar- och ambulanshelikoptrar helt och hållet till det statliga bolaget FinnHEMS som egen produktion, då serviceavtalet mellan FinnHEMS och flygoperatören Babcock Scandinavian AirAmbulance löpte ut. I fortsättningen kommer den riksomfattande flygverksamheten HEMS vid alla baser i Finland, förutom Åland, att drivas av FinnHEMS dotterbolag FinnHEMS Lentopalvelut Oy.

FinnHEMS nya flygverksamhetsorganisation är nu igång vid alla sex baser. EASA regelverket kräver en hel del skolning av flygpersonalen vid ett byte av flygoperatör. De sista stadierna av dessa skolningar pågår vid baserna i norr.

– Den största administrativa förändringen genomfördes inom den givna tidsfristen, på mycket kort tid. Vi har nu samlat ihop alla delar av vår flygverksamhet: personalen, utrustningen och flygverksamhetsorganisationen med dess handböcker, säger FinnHEMS vd Jari Huhtinen.

– Arbetet med att utveckla personalfrågorna och verksamheten fortsätter kontinuerligt.

Egen flygverksamhet har varit en planerad process

2019 drog finanspolitiska ministerutskottet upp riktlinjerna för en förändring av läkarhelikopterverksamhetens flygverksamhet. Målet var att FinnHEMS skulle producera flygverksamheten från och med 2022 och skaffa egna helikoptrar och flygpersonal för ändamålet.

Hösten 2020 förvärvade FinnHEMS operatören för sina baser i söder som sitt dotterbolag. Den nu slutförda förändringen inkorporerade flygverksamheten i norr som en del av dotterbolaget FinnHEMS Lentopalvelut Oys flygverksamhetsorganisation.

Flygpersonalen vid baserna i norr anställdes av FinnHEMS i samband med företagsöverlåtelsen. FinnHEMS har ingått avtal om att hyra i fem år de EC135- och H145-helikoptrar som används i verksamheten, som en temporär lösning innan företaget skaffar sin egen helikopterflotta.

För akutsjukvården ansvarar sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus och Lapplands sjukvårdsdistrikt även i fortsättningen.

Ytterligare information:

vd Jari Huhtinen, FinnHEMS Oy

jari.huhtinen@finnhems.fi, tfn 040 720 9921

FinnHEMS är ett statligt bolag som ansvarar för den riksomfattande läkar- och ambulanshelikopterverksamheten. Bolaget ansvarar för verksamheten i Finland tillsammans med sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus. Läkar- och ambulanshelikoptrarna samt beredskapspersonalen står beredda dygnet runt på FinnHEMS sex helikopterbaser runt om i landet. FinnHEMS grundades 2010 och är ett icke vinstdrivande statligt bolag.