FinnHEMS aloittaa muutosneuvottelut lentäjä- ja koulutusorganisaation uudelleen järjestelemiseksi

FinnHEMS aloittaa operatiivisesta lentotoiminnasta vastaavan FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n koulutustoimintoihin liittyvät muutosneuvottelut. Taustalla ovat lentäjien koulutusjärjestelyihin liittyvät häiriöt. Neuvotteluiden tavoitteena on rakentaa jatkuva koulutustoiminto uudelleen ja täsmentää lentotoiminnan rakennetta ja työrooleja. 

Muutosneuvottelut alkavat 17. lokakuuta. Niiden kohteena ovat kaikki FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n lentäjät. 

Koulutus on lääkärihelikopteri-ilmailussa keskeinen toiminnan jatkuvuuden ja turvallisuuden tae. Kouluttamisen keskeytyessä lentäjien lentokelpoisuudet vanhenevat nopeasti, jolloin seurauksena on, että lentotoiminnan häiriöt lisääntyvät ja pitenevät. 

– Meidän on järjesteltävä koulutustoimintomme uudelleen, jotta lentotoiminnan jatkuminen voidaan turvata. Kouluttajia on irtautunut tehtävistään emmekä ole saaneet takeita koulutustoiminnan jatkumisesta aiemmalla tavalla. Kouluttajatoiminnan haavoittuvuus on jo konkretisoitunut ja se alkaa jo aiheuttaa katkoksia lentotoiminnassa, toteaa FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

Lentäjät saavat koulutusta noin 120 tuntia vuosittain. Osa koulutuksista on Traficomin vaatimaa ja osa FinnHEMSin omaehtoista koulutusta, joka tähtää turvalliseen lentotoimintaan.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Huhtinen, FinnHEMS Oy

p. 040 720 9921,  jari.huhtinen@finnhems.fi