FinnHEMS köper läkarhelikopteroperatören SHT

FinnHEMS Oy, som administrerar läkarhelikoptertjänster, och som senaste vår övergick i statens ägo, köper Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab (SHT). SHT har levererat flygtjänster till FinnHEMS sedan 2012. Företagsköpet finansieras genom överföring av statligt aktiekapital i enlighet med riksdagens beslut.

FinnHEMS och åländska Wiklöf Holding Ab har idag 18.9.2020 ingått ett avtal, enligt vilket SHTs hela aktiestock och affärsverksamhet samt därtill hörande leasingavtal avseende helikoptrarna övergår i FinnHEMS ägo. Köpeskillingen offentliggörs inte.

Köpet är ett första steg mot en egen flygverksamhet hos FinnHEMS, vilket statsrådets finanspolitiska ministerutskott tidigare har angivit som målsättning på basen av ekonomiska och verksamhetsmässiga grunder. Statsrådet har i det av riksdagen behandlade förslaget till tilläggsbudget angivit, att det statliga aktiekapitalet, vars överföring till FinnHEMS riksdagen tidigare godkänt, kan användas till sådana transaktioner som förutsätts för egen flygverksamhet.

– Den nu genomförda transaktionen är ett flexibelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att inleda egen flygverksamhet, i enlighet med vår ägares, staten, anvisning. Arrangemanget underlättar förändringen och minskar de risker som en utmanande tidtabell medför, säger FinnHEMS styrelseordförande Harri Sailas.

– SHT inledde räddningshelikopterverksamhet år 1990 som första flygbolag i Finland och vi har utvecklats till ett kvalitativt och kostnadseffektivt flygbolag i södra Finland. Det är fint, att SHTs verksamhet fortgår genom denna transaktion med en statlig aktör, konstaterar Wiklöf Holding Abs koncernchef Nils Lampi och affärsutvecklingsdirektören Arto Huhtala.

FinnHEMS byter verkställande direktör

FinnHEMS styrelse har på samma gång till ny verkställande direktör från och med 1.10.2020 utsett diplomingenjören Jari Huhtinen. Den nuvarande verkställande direktören Jyri Örri lämnar sina uppgifter idag 18.9.2020. 

Huhtinen kommer närmast från en befattning som verkställande direktör för Finnair Kitchen. Han har varit verksam inom Finnair i nio år bland annat som inköpsdirektör, Finnair Tekniks direktör samt ansvarsperson för flygvärdighet och underhållsverksamhet inom Finnair.

– Vi tackar Jyri Örri för hans betydande insatser att bygga upp och befästa en kvalitativt och enhetligt läkarhelikopterverksamhet i Finland. Genom byte av verkställande direktör vill vi bekräfta FinnsHEMSs beredskap för att bygga upp en egen flygverksamhet, berättar Harri Sailas. 

Läkarhelikopterverksamheten fortgår som tidigare utan avbrott

Hittills har FinnHEMS köpt flygtjänster av två flygoperatörer, av vilka SHT är den ena. SHT svarar för helikopterflygningarna på FinnHEMS baser i Vanda, Åbo och Tammerfors även efter genomförandet av affären. Köpet har ingen inverkan på SHTs personal, flygverksamheten eller den ansvariga flygorganisationen. Köpet inverkar heller inte på FinnHEMS andra baser i Uleåborg, Rovaniemi och Kuopio.

För den egentliga akutvården svarar även i fortsättningen sjukvårdsdistrikten på verksamhetsregionerna.

Tilläggsuppgifter    

Harri Sailas, styrelseordförande, FinnHEMS Oy (Samtalsförfrågningar: Tiina Koutajoki, tiina.koutajoki@finnhems.fi, tel. 0400 415 635)

Nils Lampi, koncernchef, Wiklöf Holding Ab, nils.lampi@wiklofholding.fi, tel. 040 745 3099

Arto Huhtala, affärsutvecklingsdirektören, Wiklöf Holding Ab, arto.huhtala@wiklofholding.fi, tel. 0500 361 610