FinnHEMS tänään 

FinnHEMS on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on vastata lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa

FinnHEMSin tehtävä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa on tuoda apua niille, joiden terveyteen ja henkeen kohdistuva hätä on suurin. Lääkärihelikopteritoiminta on osa yhteiskunnan turvaverkkoa. 

FinnHEMSin omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lääkärihelikopteritoiminnan valtakunnallista ohjausta varten toimii ohjausryhmä, jossa on edustaja jokaiselta hyvinvointialueiden yhteistyöalueelta, Hätäkeskuslaitokselta, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja FinnHEMSistä. 

Toiminta rahoitetaan vuosittain valtionapuna. Vuonna 2022 FinnHEMSille myönnettiin valtionapua 33 miljoonaa euroa.  

Vastuullinen HEMS-lentoyhtiö 

FinnHEMS on vastuullinen toimija. Lääkärihelikopteritoiminnan kaksi tukijalkaa – potilastyö ja ilmailu – edellyttävät ja korostavat toimintamme korkeaa vastuullisuutta. 

Emoyhtiö FinnHEMS Oy johtaa yhtiön toimintaa. Se huolehtii operatiivisen toiminnan tuesta, kehittämisestä ja valvonnasta omistajaohjauksen mukaisesti. 

Tytäryhtiö FinnHEMS Lentopalvelut Oy toteuttaa yhtiön lentotoiminnan.  

Lentotoiminnan vastuuorganisaatio huolehtii operatiivisen lentotoiminnan johtamisesta ja jatkuvasta koulutustoiminnasta, jolla ylläpidetään lentävän henkilöstön lentotoimintakelpoisuutta ja edistetään turvallista ilmailua. 

Huolto-organisaatio huolehtii ja vastaa helikoptereiden lentokelpoisuuden valvonnasta ja huolto- ja korjaustoiminnasta.  

Seitsemän tukikohdan valtakunnallinen verkosto

Yli sadan hengen organisaatio  

Tukikohdissa työskentelevää operatiivista henkilöstöä 85 henkilöä 

  • 37 HCM- eli HEMS Crew Member -roolissa toimivaa, joista 31 HEMS-ensihoitajia ja 6 HEMS-pelastajia. 
  • 48 HEMS-lentäjää, joista 42 toimii päällikkönä ja kuusi perämiehenä. 
  • Tukikohdissa työskentelevät ensihoitolääkärit ovat hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän palveluksessa. 

Emoyhtiö FinnHEMS Oy:n palveluksessa 16 henkilöä, jotka työskentelevät hallinnon eri tehtävissä, kuten taloudessa, henkilöstöhallinnossa ja toiminnan kehittämisessä. FinnHEMSin toimitusjohtajana on Jari Huhtinen

FinnHEMS Lentopalveluiden hallinto työllistää 14 henkilöä.

Yhdeksän helikopterin laivasto 

  • viisi on Airbus EC135-tyypin ja 
  • neljä Airbus H145-tyypin helikoptereita. 

FinnHEMSin lentokalustosta kahdeksan helikopteria on lentotoiminnan käytössä viisivuotisilla leasing-sopimuksilla. Vuonna 2022 FinnHEMS hankki omaan omistukseen yhden EC135-mallin helikopterin. 

Leasing-sopimusten päättyessä FinnHEMS on hankkimassa omaa helikopterilaivastoa valtion omistajaohjauksen linjausten mukaisesti. Omaan laivastoon siirrytään vuosien 2026–2027 aikana. Lisäksi kunkin tukikohdan operatiivisessa hälytyskäytössä on hälytysajoneuvoja.