FinnHEMS tar över flygverksamheten av läkarhelikoptrar i norr genom en företagsöverlåtelse

Det statliga läkarhelikopterbolaget FinnHEMS har ingått avtal om Babcock Scandinavian AirAmbulances HEMS-affärsverksamhet i Finland. Flygverksamheten på baserna i Uleåborg, Rovaniemi och Kuopio övergår till FinnHEMS i februari 2022.

Företagsöverlåtelseavtalet mellan FinnHEMS dotterbolag FinnHEMS Flygtjänst Ab och Babcock Scandinavian AirAmbulance omfattar flygpersonalen, alltså piloter och HCM/HEMS-akutvårdare och utrustning som används i verksamheten samt tjänster under övergångstiden. Företagsöverlåtelsen omfattar inte Babcock Scandinavian AirAmbulances verksamhet på Åland, patienttransporter med flygplan eller underhåll av luftfartyg.

Avtalets detaljer såsom försäljningspriset meddelas inte offentligt.

Företagsöverlåtelsen genomförs i februari när FinnHEMS och Babcocks tjänsteavtal om flygverksamhet löper ut. Genom denna företagsöverlåtelse produceras hela flygverksamheten av läkarhelikoptrar i Finland av FinnHEMS. Finanspolitiska ministerutskottet fastställde sin ståndpunkt om detta år 2019.

– Avtalet är ett nytt, betydande steg i förändringen av flygverksamheten. Tidsschemat för omstruktureringen är fortfarande mycket snävt, men företagsöverlåtelseavtalet ger oss bra förutsättningar för att verksamheten kan fortsätta utan avbrott, säger FinnHEMS vd Jari Huhtinen.

Flygverksamheten blir en del av dotterbolaget

Under sommaren 2021 nådde företagen ett hyresavtal om helikoptrar som används i verksamheten. FinnHEMS hyr de H145-helikoptrar som används i verksamheten av Babcock i fem år som en del av den temporära lösningen innan företaget skaffar sin egen helikopterflotta. Flygpersonalen från Babcock är typutbildad för H145.

– Luftfart är en starkt reglerad bransch. Med detta tidsschema skulle särskilt utbildning av besättningen för den nya flygverksamhetsorganisationen vara väldigt svår utan det överenskomna samarbetet och flexibiliteten.

Omstruktureringen av läkarhelikoptrarnas flygverksamhet inleddes för ett år sedan när operatören för FinnHEMS södra baser blev ett dotterbolag till FinnHEMS. Flygverksamheten i norr kommer att inkorporeras som en del av dotterbolaget FinnHEMS Flygtjänsts flygverksamhetsorganisation. Organisationen stärks också med rekryteringar.

FinnHEMS köptes av staten under våren 2020. För den faktiska akutsjukvården ansvarar sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus och Lapplands sjukvårdsdistrikt.

Ytterligare information:

vd Jari Huhtinen, FinnHEMS Oy, jari.huhtinen@finnhems.fi, tfn 040 720 9921