FinnHEMS T&K tutkii: Miten lääkäriyksiköiden laatua voidaan mitata?

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta esiin nousevat monesti tilastot: kuinka paljon hälytyksiä tulee, kuinka monta potilasta kohdataan, montako minuuttia kuluu per tehtävä. Nämä tunnusluvut eivät kuitenkaan yksin riitä mittaamaan tai kuvaamaan toiminnan laatua: laadun mittaaminen ensihoidossa on olennaista, mutta se koetaan monesti haasteelliseksi.

Suomen kaikki HEMS-yksiköt osallistuivat vuonna 2016 pohjoismaiseen lääkäriyksiköiden laadun mittaamista kartoittavaan tutkimushankkeeseen ja sen aineiston keräämiseen FinnHEMS-tehtävätietokannassa. Projektipäällikkö Anna Olkinuora toimi kyseisen tutkimuksen Suomen vastuututkijana. ”Kerätyn aineiston työstäminen tuloksiksi ja julkaisuiksi on usein pitkä prosessi, mutta nyt olemme saaneet tutkimusryhmämme ensimmäisen julkaisun vihdoin ulos. Siinä tavoitteena oli kansainvälisen konsensuspaneelin määrittämien laatuindikaattoreiden testaaminen kliinisessä ympäristössä, sekä kansainvälisten benchmarkkien ehdottaminen kerätyn datan pohjalta”, kertoo Olkinuora. Samasta aineistosta on työstetty myös toinen julkaisu, joka on juuri lähetetty lehteen arvioitavaksi. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa tarkastella kerättyä aineistoa tarkemmin myös kansallisesta näkökulmasta.

”Tässäkin tutkimuksessa toteutus on ollut mahdollinen vain tukikohtiemme henkilöstön osallistumisen ansiosta. Operatiivinen ammattilaisjoukko on ihan avainasemassa koko HEMS-toiminnan tutkimuksessa ja kehittämisessä. On ilo ja kunnia tehdä tutkimusta tällaisessa viitekehyksessä”, Olkinuora kiittää.

Tutkimusartikkelin pääsee lukemaan kokonaisuudessaan täältä: https://bmjopen.bmj.com/content/9/11/e030626.full