FinnHEMS vahvistaa helikopterikalustoaan toiminnan laajentuessa

FinnHEMS täydentää eteläisten tukikohtien käytössä olevaa EC135-helikopterikalustoaan varmistaakseen keskeytymättömän lääkärihelikopteripalvelun toiminnan laajentuessa ensi syksynä. Uusi Pohjanmaata palveleva tukikohta avautuu Seinäjoelle loppuvuodesta 2022. Helikopteri hankitaan FinnHEMSin omistukseen käytettynä.

Tulevaisuudessa neljää eteläistä tukikohtaa Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Seinäjoella on tarkoitus pyörittää yhteensä viidellä EC135-helikopterilla. Varakalustoa tarvitaan muun muassa huoltojen ajaksi ja mahdollisten vikaantumisten varalta. 

Helikoptereita ja osittain miehistöäkin käytetään joustavasti eri tukikohdissa. Lentävän miehistön ja helikopterissa kuljetettavan lääkintähenkilöstön tulee olla koulutettu kuhunkin käytössä olevaan helikopterityyppiin.

Kilpailutusasiakirjat ovat saatavilla julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavassa. Tarjoukset tulee jättää 31.3.2022 mennessä. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä ja hankintapäätös tehdään tulevan kevään aikana.

Alun perin FinnHEMS käynnisti leasing-kilpailutuksen uusiin tukikohtiin tarvittavista helikoptereista jo viime keväänä. Hankinta kuitenkin keskeytettiin, sillä Kaakkois-Suomen tukikohdan perustaminen Kouvolaan viivästyi eikä helikoptereiden hankintaa voitu sellaisenaan toteuttaa.

Lisätietoja:

Ari Pellinen, kehityspäällikkö, ari.pellinen@finnhems.fi, p. 040 717 0778