Lääkärihelikopteripalvelua SuomessaMikä FinnHEMS on?

FinnHEMS on valtakunnallinen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö. Sen omistavat yhtä suurin osuuksin Suomen viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä. FinnHEMS on voittoa tavoittelematon yhtiö.

FinnHEMSin tehtävänä on toimia yliopistollisten sairaanhoitopiirien strategisena kumppanina ensihoitopalvelussa. FinnHEMS kilpailuttaa helikopteritoimijat ja laatii sopimukset niiden kanssa, valvoo tukikohtien laatu- ja turvallisuuskriteerien täyttymistä sekä vastaa tukikohtapalveluiden hallinnoinnista.

Vuosikertomus 2018 (selailtava pdf)

Visio

Olla helikopterilla liikkuvan ensihoitopalvelun johtava ja kansainvälisesti arvostettu asiantuntija, joka hallinnoi ensihoitopalvelun toteuttamisessa tarvittavia palveluita ja kumppanuuksia.

Missio

Tukea turvallisen, laadukkaan ja tasa-arvoisen ensihoitopalvelun toteuttamista Suomessa.