Lääkärihelikopteripalvelua SuomessaMitä HEMS on?

HEMS on kansainvälisesti tunnettu lyhenne englanninkielisistä sanoista Helicopter Emergency Medical Services. Vapaasti suomennettuna sillä tarkoitetaan kiireellistä lääkärihelikopteritoimintaa. HEMS-toiminnan tärkeimpänä tehtävänä on tarjota kiinteässä yhteistyössä muun ensihoitopalvelun kanssa korkealaatuisia ensihoitolääkärin palveluita äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa. Lääkärihelikopteritoiminnan laajan toimintasäteen ja nopean reagointikyvyn ansiosta kansalaiset ovat ensihoitolääkäripalvelujen saajina mahdollisimman tasa-arvoisessa asemassa.

Helikopterit ja miehistö ovat ympäri vuorokauden välittömässä (3–5 minuutin) lähtövalmiudessa. Helikopterin miehistö koostuu lääkäristä, lentoavustajasta (palomies/ensihoitaja/sairaanhoitaja) ja lentäjästä. HEMS-yksiköt saavat hälytyksen hätäkeskukselta, joka arvioi tarpeen riskiarvioon perustuen. Lentoaika kohteeseen kestää yleensä 10–30 minuuttia, ja apu on paikalla hälytyksestä keskimäärin alle 15 minuutissa.

Vastoin yleistä käsitystä HEMS-helikopterit kuljettavat harvoin potilaita. Helikopterien ensisijaisena tehtävänä on kuljettaa lääkäri mahdollisimman nopeasti potilaan luokse. Potilas kuljetetaan sairaalaan yleensä ambulanssilla, joka on myös hälytetty kohteeseen.