FinnHEMSissä saatiin valmiiksi yhtiön historian suurin muutosprosessi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi lääkärihelikopteritoiminnan lentotoiminnan muutoksesta jo vuonna 2019. Tavoitteeksi asetettiin, että FinnHEMS tuottaa lentotoiminnan vuodesta 2022 alkaen ja hankkii siihen tarkoitukseen omat helikopterit sekä ohjaa- momiehistöt.

Näin myös tapahtui. Jo vuoden 2020 syksyllä FinnHEMS hankki eteläisten tukikohtiensa operaattorin tytäryhtiökseen. Vuonna 2022 loppuun viety muutos yhdisti pohjoisen alueen lentotoiminnan osaksi tytäryhtiö FinnHEMS Lentopalveluiden lentotoimintaorganisaatiota, kun pohjoisten tukikohtien lentävä henkilöstö siirtyi FinnHEMSille liikkeenluovutuksella. FinnHEMS sopi myös helikoptereiden vuokraamisesta seuraaville vuosille väliaikaisratkaisuna ennen omaa helikopterilaivastoa.

– Mittava hallinnollinen muutos pystyttiin viemään läpi annetussa määräajassa ja erittäin tiukassa aikataulussa. Nyt oman lentotoiminnan rakenteet ovat koossa: henkilöstö, kalusto ja lentotoimintaorganisaatio, kertoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

  • Lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden lentotoiminta siirtyi kokonaan FinnHEMSin omaksi tuotannoksi helmikuussa, kun FinnHEMSin ja lento-operaattori Babcock Scandinavian AirAmbulancen välinen palvelusopimus päättyi.
  • Valtakunnallista HEMS-lentotoimintaa kaikissa Suomen tukikohdissa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, alkoi operoida FinnHEMSin tytäryhtiö FinnHEMS Lentopalvelut Oy.
  • FinnHEMS kasvoi 15 hengen hallinnointiyhtiöstä yli sadan hengen operatiiviseksi HEMS-lentoyh- tiöksi vuosien 2020–2022 aikana.

Seitsemän tukikohdan FinnHEMS

Huhtinen kertaa muutoksessa läpikäytyjen toimenpiteiden määrää. Liikkeenluovutuksen ja henkilökunnan sisäänajon lisäksi organisaatiomuutos edellytti paljon teknisiä ja lainsää- däntöön liittyviä asioita. Näitä olivat esimerkiksi lentokäsi- kirjatyö, leasing-helikoptereiden järjestelyt ja lentotoimiluvan päivittäminen. Kilpailutuksia järjestettiin huoltotoiminnasta ja koulutusten järjestämisestä. Niissä yhteistyö jatkui entisten kumppaneiden kanssa.

– Tämä on ollut iso ponnistus kaikilta. Erityisen
suuri työ on tehty koulutusrintamalla. Koulutusten järjesteleminen aiheutti lentotoimintaan myös valitettavia ajoittaisia katkoksia. Vaikka täysin ilman katkoksia emme selvinneetkään, valtio-omistajan asettama päätavoite lääkärihelikopteritoiminnan jatkuvuudesta kuitenkin saavutettiin, Jari Huhtinen toteaa.

Kiitokset sitoutuneelle henkilöstölle

Huhtinen kiittelee henkilöstöä venymisestä ja kärsivällisyy- destä.

– Tämän muutoksen on mahdollistanut erittäin sitoutunut henkilöstömme. Suomessa on vahva HEMS-kulttuuri, jonka varaan olemme voineet lähteä rakentamaan uutta, hän sanoo.

Aivan kivutta muutos harvoin toteutuu. Toimitusjohtaja pahoittelee sitä, että aikapaineet eivät mahdollistaneet henkilöstön ottamista mukaan muutosprosessiin niin vahvasti kuin olisi ollut tarpeen.

– Meidän olisi pitänyt pystyä käyttämään enemmän aikaa ja pohtia yhdessä työntekijöiden kanssa muutoksen vaikutuksia ja tulevaisuuden tavoitteita. Kolmesta yhtiöstä tuli yksi ja siksi on tärkeää, että tiedämme yhdessä, mihin olemme menossa. Edelleen teemme töitä yhtenäisyyden eteen ja että kaikki kokevat itsensä FinnHEMSläisiksi, Huhtinen pohtii.

Takana on neuvottelujen vuosi

Vuosi 2022 oli FinnHEMSin henkilöstöpolitiikassa kehittämisen ja muutosten vuosi. Vuoteen mahtui uusia sopimuksia, mutta myös haasteita. Tärkeimmiksi nousivat saavutetut yhteiset päätökset ja neuvottelutulokset. Niillä rakennetaan yhtenäisempää ja pitkäjänteisempää henkilöstöpolitiikkaa tulevaisuutta varten.

Iso askel kohti yhtenäisempää henkilöstöpolitiikkaa otettiin, kun miehistön jäseninä (HEMS Crew Member, HCM) työskentelevien HEMS-ensihoitajien ja -pelastajien ensimmäinen yhteinen työehtosopimus astui voimaan 1. toukokuuta. Aikaisemmin työehdot olivat työsopimuspohjaisia ja vaihtelivat yksilötasolla sekä etelän ja pohjoisen välillä. Neuvotellun työehtosopimuksen myötä työehdot ovat yhtenäiset ja tasapuoliset kaikille HCM:ille. 

Yhteisen työehtosopimuksen laatiminen oli ajankohtaista myös siksi, että vuoden 2022 aikana kaikki tukikohdissa vakituisesti toimivat HCM:t siirtyivät yhtiön palvelukseen, kun aiemmin osa heistä työskenteli pelastuslaitoksilta yhteistyösopimuksilla hankittuna ostopalveluna.  

Tärkeä sopu kouluttajien kanssa  

Vuotta 2022 värittivät myös neuvottelut lentäjien työehtosopimuksesta, josta jatketaan neuvotteluja vuonna 2023. Vuoden aikana lentäjien työehtoja kuitenkin yhtenäistettiin.  

Lentäjien koulutustoiminnan turvaamiseksi käytiin muutosneuvottelut, joiden myötä saatiin aikaan uusi kouluttajasopimus ja luotiin organisaatioon uusi lentäjäkouluttajan rooli. Aikaisemmin osa lentäjistä on hoitanut koulutustehtäviä oman työnsä ohessa. 

Kouluttajasopimus oli operatiivisen toiminnan jatkumisen kannalta elintärkeä, sillä ilman jatkuvaa koulutusta lentävän miehistön lentokelpoisuudet vanhenevat nopeasti ja ilman sopimusta lentotoiminta olisi alkanut hiipua vuoden lopussa. 

Muutoksia tehdään tulevaisuutta silmällä pitäen 

Neuvotteluiden haasteista huolimatta vuonna 2022 tehdyt muutokset olivat tärkeitä. Muutoksia tehtiin tulevaisuutta ajatellen, ja niiden tavoitteena on yhdenvertaisuus ja yhtenäinen henkilöstöpolitiikka. 

Pitkäjänteisen henkilöstöpolitiikan rakentaminen ottaa aikansa. Rakenteita uudistettaessa ei ole säästytty ongelmilta, mikä on vaikuttanut henkilöstön työtyytyväisyyteen. Tehdyn henkilöstökyselyn mukaan työtyytyväisyys kuitenkin jo parani edelliseen vuoteen verrattuna. FinnHEMSin yhtenäisen työyhteisön rakentaminen on vielä kesken, mutta hyviä askeleita oikeaan suuntaan on jo yhdessä otettu.