Lentopaikkojen suunnittelu

Ohjeen tarkoituksena on auttaa helikopterikenttien omistajia ja helikopterikenttien rakentamista suunnittelevia tahoja ymmärtämään helikopterilla lentämiseen ja helikopterikentän rakentamiseen liittyviä näkökohtia ja vaatimuksia.

Ohjetta ei ole tarkoitettu yksinään käytettäväksi suunnitteluohjeeksi. Ohje ei myöskään korvaa ammattitaitoisen suunnittelijan osuutta kenttien rakentamisprojekteissa.

Helikopterilentopaikkojen suunnittelusta Rev 1