Jari Huhtinen: FinnHEMS on osa kansalaisten turvaverkkoa – toiminnan kehittämistä tulee jatkaa 

Lääkärihelikopteritoimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta kansalaisten perustuslain mukainen oikeus turvallisuuteen ja terveyteen toteutuisi.

Eduskunnan oikeusasiamies totesi vuonna 2015, että lääkärihelikopteripalvelut eivät ole tasapuolisesti kansalaisten saatavilla Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Tämän johdosta Sipilän hallituksen aikana linjattiin uusien lääkärihelikopteritukikohtien perustamisesta: Seinäjoen tukikohta avautui lokakuussa 2022. Kouvolassa lääkärihelikopteritoiminnan on määrä alkaa vuonna 2024.

Uusien tukikohtien perustamisessa FinnHEMS on tehnyt kovasti työtä vuoden 2022 aikana, ja työ jatkuu läpi vuosien 2023–2024. Toimintaa on laajennettu uusiin tukikohtiin hyvässä yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Suuri kiitos kuuluu hyvinvointialueiden ja FinnHEMSin henkilöstölle tukikohtien perustamisesta ja toiminnan käynnistämisestä suunnitelmien mukaisesti.

FinnHEMS on viime vuosina käynyt läpi ison muutosprosessin. Vuonna 2022 FinnHEMS otti liikkeenluovutuksella haltuunsa pohjoisten tukikohtien operatiivisen lentotoiminnan. Jo aiemmin vuonna 2020 FinnHEMS oli ostanut toisen Suomen lääkärihelikopteripalvelua tuottavista operaattoreista.

FinnHEMSin lentotoiminta perustuu tällä hetkellä pääosin väliaikaiseen leasing-kalustoon. Maan seuraavan hallituksen tulisi linjata FinnHEMSin helikopterilaivaston uusimisen rahoittamisesta ja toteuttamisesta. Tulevan hallituksen tulisi myös turvata toiminnan vuosirahoitus ja tuki helikoptereiden laskupaikkojen kehittämiseen, lentäjäkoulutukseen ja turvallisen lentotoiminnan varmistamiseen.

Suomalaiset terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat murrosvaiheessa. Uudet hyvinvointialueet ovat juuri aloittaneet toimintansa. Rahoituksen riittävyys ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus puhuttavat. Terveydenhoidon palvelujen turvaaminen edellyttää alan jatkuvaa kehittämistä.

Vastaavasti lääkärihelikopteritoiminta edellyttää FinnHEMSin aseman selkiyttämistä ja valtakunnallista HEMS-strategiaa. Yhtenäinen strategia on tarpeen, sillä lääkärihelikopteripalvelujen toteuttamiseen osallistuu tällä hetkellä seitsemän eri organisaatiota, ja toiminta ulottuu käytännössä kaikille hyvinvointialueille.

FinnHEMSin tuottaman lääkärihelikopteripalvelun tulee perustua yhtenäisiin toimintamalleihin, mikä edellyttää osapuolilta sitoutumista. Yhteistyö tuottaa tuloksellista terveyshyötyä suomalaisille.

Vakaa ja kehittyvä lääkärihelikopteritoiminta tukee koko Suomen ensihoitoa ja terveyspalvelujen järjestämistä. Kriittisten potilaiden hoito keskittyy todennäköisesti harvempiin sairaaloihin. Näiden potilaiden kuljetus ja toimintavalmius poikkeusolosuhteissa ovat osa-alueita, joissa lääkärihelikopteritoiminta voi olla laajemmin mukana. Siihen työhön me FinnHEMSiläiset olemme valmiina.

Jari Huhtinen
toimitusjohtaja, FinnHEMS Oy