Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteritukikohdan perustamishanke odottaa yhä päätöksiä

Uuden lääkärihelikopteritukikohdan perustaminen Kaakkois-Suomeen ei ole sujunut ongelmitta. Tukikohdan perustamisesta on linjattu jo vuonna 2018. Myös FinnHEMS odottaa edelleen päätöksiä tukikohdan sijoituspaikasta.

Lääkärihelikopteritukikohdan perustaminen Kaakkois-Suomeen lähti käyntiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksestä. Uutta tukikohtaa perusteltiin ensihoidon yhdenvertaisella järjestämisellä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kahden uuden tukikohdan perustamisesta vuonna 2018.

Kaakonkulman tukikohdan sijoituspaikaksi on suunniteltu Kouvolaa tai Lappeenrantaa. Vuonna 2018 sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä arvioi Lappeenrannan kokonaisuutena paremmaksi vaihtoehdoksi. Paikkakuntia vertailtiin väestön tavoitettavuuden ja hälytystehtävien tavoittamisen sekä ilmailu- ja ensihoitotoiminnan kannalta.

Vuoden 2018 lopussa hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi, että lääkärihelikopterien uudet tukikohdat perustettaisiin uuden rahoituksen turvin Seinäjoelle ja Kouvolaan.

Perustamistyöt odottivat rahoitusta

Lääkärihelikoptereiden uusia tukikohtia ei voida suunnitella, saati rakentaa ennen kuin rahoitus on varmistettu ja tukikohdan paikka on osoitettu. FinnHEMSin silloisen hallituksen linjauksen mukaisesti rahoituksen tuli olla varmistettu ennen konkreettisiin perustamistöihin ryhtymistä.

Sipilän hallituksen ero 2019 aiheutti pattitilanteen uusien tukikohtien perustamisessa. Osakevarallisuuden siirtoon ehdittiin hakea eduskunnan suostumus, mutta varallisuuden siirron viimeistely jäi tekemättä hallituksen eron takia. Uusi Rinteen hallitus käsitteli asiaa ja FinnHEMSin omistusmuutosta syksyllä 2019.

Rahoituksen varmistumista odottaessa vuosien 2019–2020 aikana FinnHEMS teki valmistelutöitä ja kävi keskusteluja muun muassa harrastelaskuvarjohyppääjien ja Finavian kanssa tukikohdan perustamiseksi Uttiin.

Rahoituksen varmistuttua syksyllä 2020 uusien tukikohtien perustaminen nytkähti konkreettisesti liikkeelle.

Yhteensovittaminen tuo haastetta Utissa

FinnHEMS on tarkastellut Uttia toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen ja perustamiskustannusten suhteen.

Erityisesti Utin vilkas harrastelaskuvarjohyppytoiminta on lisännyt haastetta löytää sopiva paikka siten, että ilmailun turvallisuusriskit ja mahdollinen lähtöviive saadaan ratkaistua hyväksyttävällä tavalla.

Lääkärihelikopteri ei voi turvallisesti toimia lähekkäin samalla lentokentän alueella samanaikaisesti laskuvarjohyppääjien kanssa ilman, että tästä aiheutuisi viiveitä. Hyväksyttävä lähtöviive on sosiaali- ja terveysministeriön päätettävä asia.

Utin lentokenttä on yksi Suomen vilkkaimpia harrastehyppykeskuksia. Toiminta on aktiivisinta kesäaikaan, jolloin myös lääkärihelikopterille tulee eniten hälytyslähtöjä. Hyppääjiin ei ole radioyhteyttä eikä Utissa ole jatkuvia lennonjohtopalveluita sovittamaan eri toimijoiden liikkeitä.

Laskuvarjohyppääminen ei ole vastaava ongelma Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonalle, koska sillä ei ole lähdöilleen hälytys- ja lääkärihelikopteritoiminnassa vaadittuja vasteaikoja, vaan toiminta on suunnitelmallisempaa.

Konkreettinen perustamistyö alkaa sijoituspaikkaratkaisun jälkeen

Tämän syksyn aikana sosiaali- ja terveysministeriön johdolla on pyydetty selvityksiä eri toimijoilta, ja myös FinnHEMS on selvittänyt, mitä haasteita Utin olosuhteisiin liittyy ja millaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Utissa on perattu erilaisia tonttiratkaisuja ja pohdittu lennonjohtopalveluiden laajentamisen mahdollisuutta osittain ratkaisemaan ongelmaa.

FinnHEMS ei ole sijoituspaikka-asiassa päätöksentekijä, vaan odottaa asian ratkaisemista.

Lopullisesta sijoituspaikkapäätöksestä alkaa kova työ kohti tukikohdan toiminnan käynnistymistä. Tukikohtarakennuksen rakennuttamisen ja varustelun lisäksi FinnHEMSin tulee hankkia tarpeenmukainen lentokalusto sekä rekrytoida ja kouluttaa miehistö. HEMS-lentäjiä on saatavilla hyvin rajallisesti. Lentoavustajina ja ensihoitajina toimivien miehistön jäsenten, HCM:ien, kouluttaminen päivystystyöhön on yli puolen vuoden prosessi rekrytoinnin päälle. Ensihoitolääkärit miehistöön tulevat sairaanhoitopiiriltä.

Sekä Kouvolassa että Lappeenrannassa toimii jo tälläkin hetkellä maanteitse liikkuva lääkäriyksikkö.

Näin asia on vuosien aikana edennyt: https://finnhems.fi/kaakkois-suomen-tukikohdan-perustamishankkeen-eteneminen/