Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteritukikohta rakennetaan Kouvolaan

Hallituksen sote-ministerityöryhmä on tänään päättänyt, että Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteritukikohdan rakentamisessa voidaan edetä Juha Sipilän hallituksen reformiministeriryhmän aiemman linjauksen mukaisesti. Siten tukikohta rakennetaan Utin lentokentän yhteyteen Kouvolaan.

FinnHEMS on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä tehtäväksi aloittaa Kouvolan tukikohdan rakentamisen prosessi tarvittavine valmisteluineen välittömästi. Kouvolasta käsin tukikohta palvelee koko Kaakkois-Suomea ja sen toiminta kytkeytyy alueen eri sairaanhoitopiirien ensihoitojärjestelmään.

Seuraavina askeleina tukikohdan perustamisessa ovat esillä maanvuokrasopimukset, kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen. Myös toiminnan perustamisen muut toimenpiteet, kuten kalustohankinnat ja henkilöstön rekrytointi ja koulutus pääsevät nyt alkamaan.

Kaakkois-Suomen tukikohdan perustaminen on viivästynyt, sillä valmistelussa ilmeni, ettei alkuperäinen tonttipaikka soveltunut toimintaan ilmailuturvallisuuden riskien takia. Erityisesti lääkärihelikopteritoiminnan ja vilkkaan laskuvarjohyppytoiminnan yhteen sovittamisessa oli haasteita. Julkisuudessa on myös ollut paljon keskustelua tukikohdan sijoituspaikkakunnasta.

Eduskunnan oikeusasiamies on vuonna 2015 todennut, että nykyisillä tukikohdilla ei kyetä tarjoamaan yhdenvertaista ensihoitolääkärin saatavuutta hätätilapotilaille kaikkialla Suomessa, ja suurimmat kipupisteet ovat olleet Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Sipilän hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi loppuvuonna 2018, että lääkärihelikopterien uudet tukikohdat perustettaisiin Seinäjoelle ja Kouvolaan. FinnHEMS sai rahoituksen tukikohtia varten vuoden 2020 syksyllä.

Seinäjoen tukikohdan perustamistoimet ovat meneillään, ja toiminnan arvioidaan alkavan tämän vuoden lopulla. 

FinnHEMS vastaa lääkärihelikopteritoiminnan ilmailupalvelun järjestämisestä sekä tukikohtien rakentamisesta ja ylläpidosta. Varsinaisesta ensihoidosta vastaavat yliopistolliset sairaanhoitopiirit.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Jari Huhtinen, FinnHEMS Oy, jari.huhtinen@finnhems.fi, p. 040 720 9921