Kelloniemi

23.4.2018

FinnHEMS Oy rakennuttaa Kuopion Kelloniemeen uuden lääkärihelikopteritukikohdan. Kelloniemestä käsin FH60-lääkäriyksikkö palvelee aluettaan entistä paremmin.

Kelloniemeen rakennutettava tukikohta on kooltaan 900 neliömetriä, ja se koostuu kaksikerroksisesta miehistötilasta sekä siihen liittyvästä kalustohallista. Miehistötilassa on päivystys- ja oleskelutilojen lisäksi myös koulutus-, toimisto- ja varastotiloja. Tukikohdan yhteyteen tulee oma polttainesäiliö, joka mahdollistaa helikopterin polttoainetäydennyksen tehtävien välissä.

Tukikohdan suunnittelutyöt ovat valmistuneet ja julkinen kilpailutus aloitettu 20.4. 2018. Alustavan arvion mukaan varsinaiset rakennustyöt tullaan aloittamaan kesäkuussa 2018. Tukikohta valmistuu ja toiminta siirtyy Kelloniemeen alkukesästä 2019.

FH-tukikohta vastaanotti vuonna 2017 2575 hälytystä. Päivystävä lääkäri vastasi lisäksi yli 3400 konsultaatiopuheluun. Kahteen kolmesta tehtävästä miehistö lähti helikopterilla, ja noin kolmasosaan maayksiköllä, joko tehtävän sijainnin tai lentämisen estävän sääesteen takia. Päivystävä lääkäri saattoi sairaalaan 283 potilasta. Tukikohdan hälytysmäärät ovat pysyneet samankaltaisina jo joidenkin vuosien ajan. Sote-uudistus ja laajan päivystysvalmiuden omaavien sairaaloiden määrän vähenemisen arvioidaan kuitenkin lisäävän hälytysmääriä tulevaisuudessa.

Tilapäinen, parakkirakenteinen FH60-tukikohta sijaitsee tällä hetkellä Rissalan lentoaseman alueella. Keskeisempi sijainti edistää Kuopion keskusta-alueen palvelemista, vähentää päällekkäisille tai peräkkäisille tehtäville lähtemisen viivettä sekä tuo synergiaetuja Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ensihoitopalvelujen kanssa. Uusi tukikohta vähentää myös helikopteriliikennettä KYS:iin, kun potilaan sairaalaan saattanut lääkäri voidaan päivystysvalmiuden palauttamiseksi hakea takaisin tukikohtaan maayksiköllä helikopterin sijan.

Helikopteri ja sen miehistö ovat välittömässä lähtövalmiudessa vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.