Lääkäri- ja lääkintähelikopterihenkilöstön työhyvinvointi on melko hyvällä tasolla

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminta (HEMS-toiminta) yhdistää kaksi turvallisuuskriittistä alaa: terveydenhuollon ja ilmailun. Tärkeä osa kokonaisturvallisuudesta muodostuu henkilöstön jaksamisesta ja vireydestä, minkä vuoksi FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö ja Työterveyslaitos toteuttivat valtakunnallisen tutkimushankkeen HEMS-henkilöstön kuormituksesta ja palautumisesta Suomessa. Tulosten perusteella HEMS-henkilöstön yleinen terveys ja työhyvinvointi ovat kaikissa ammattiryhmissä yleisesti melko hyvällä tasolla.

Tuloksista nousi kuitenkin esiin lääkäreiden suurempi kuormitus verrattuna muihin ammattiryhmiin. He nukkuivat yön yli kestävien työvuorojensa aikana vähemmän kuin muut ammattiryhmät ja raportoivat useammin alentunutta vireystilaa kuin muut ammattiryhmät.

– Suurin syy lääkärien kuormitukseen ovat todennäköisesti konsultaatiopuhelut, joihin HEMS-lääkärit vastaavat ympäri vuorokauden ja jotka siten rajoittavat lääkäreiden yhtäjaksoista lepoa työvuoron aikana, sanoo ohjelmapäällikkö Mikael Sallinen Työterveyslaitoksesta.

Lisäksi lääkärien kuormitukseen voi vaikuttaa muita ammattiryhmiä suurempi kokonaistyöaika. Vaikka lääkärit tekevät vähemmän HEMS-työtä, he tekevät huomattavasti enemmän muuta kuin HEMS-työtä verrattuna muihin ammattiryhmiin.

Tulokset vahvistivat myös, että mitä kriittisempiä potilaita lääkärit hoitavat, sitä suurempi oli tehtäviin liittyvä kuormitus. Työvuoron kestolla ei puolestaan näyttänyt olevan merkitystä henkilöstön vireystilaan: yön yli kestävissä työvuoroissa matalin vireystila raportoitiin klo 03-09 aikaikkunassa ammattiryhmästä ja työvuoron kestosta riippumatta.

Tulosten perusteella laadittiin kehittämisohjelma yhdessä henkilöstön kanssa

Työryhmä laati tutkimuksen tulosten pohjalta kehittämissuunnitelman yhteistyössä henkilöstön kanssa. Myös henkilöstön tunnistamissa kehittämistarpeissa korostuivat lääkäreiden yön yli kestävien työvuorojen työkuorman vähentäminen sekä kokonaistyöajan rajaaminen.

Raportissa esitetään sekä yksilöiden, työnantajaorganisaatioiden että FinnHEMSin vastuulle kuuluvia, toteutettavissa olevia kehitystoimenpidesuosituksia.

– Kokonaisvaltaisen, kaikkia ammattiryhmiä koskevan Fatigue Risk Management -järjestelmän luomiseen tarvitaankin yhteisvastuullista yhteistyötä, sanoo tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen FinnHEMSistä.

Fatigue Risk Management -järjestelmä tarkoittaa kokonaisvaltaista työntekijöiden vireyden tukemista esimerkiksi työaika- ja tauotusratkaisujen sekä vireyskoulutuksen avulla.

Tutkimus on merkittävä myös kansainvälisesti

Tutkimus toteutettiin vuosina 2017-2018 ja sen tavoitteena oli arvioida HEMS-henkilöstön yleistä työhyvinvointia painottaen kuormituksen ja palautumisen välistä tasapainoa.

Tutkimukseen kutsuttiin mukaan kaikki Suomen lääkäri- ja lääkintähelikoptereissa työskentelevät henkilöt: 69 lääkäriä, 37 HEMS Crew Memberiä (HCM) / lentoavustajaa sekä 50 lentäjää. Myös Rovaniemen tukikohdalla työskentelevät ensihoitajat kutsuttiin tutkimukseen mukaan, mutta heidän tuloksiaan ei esitetä loppuraportissa pienestä henkilömäärästä johtuen. Osallistumisprosentti eri ammattiryhmissä ja tutkimuksen osissa vaihteli 32 prosentista 69 prosenttiin. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksella, kenttätutkimuksella sekä FinnHEMS-tehtävätietokannasta.

Kyseessä on kansainvälisestikin poikkeuksellisen laaja kansallinen tutkimus HEMS-henkilön hyvinvoinnista. Aineistosta on tarkoitus työstää tulevaisuudessa myös tieteellisiä artikkeleita kansainvälisiin vertaisarvioituihin julkaisuihin.

Kuormittuminen ja palautuminen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa -loppuraportti

FinnHEMS on valtakunnallinen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö. Sen omistavat yhtä suurin osuuksin Suomen viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä. FinnHEMS on voittoa tavoittelematon yhtiö. www.finnhems.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Lisätietoja

Mikael Sallinen
Ohjelmapäällikkö, Työterveyslaitos
puh. 040 768 6956, mikael.sallinen(at)ttl.fi

Anna Olkinuora
Projektipäällikkö, FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö
puh. 0400 237 211, anna.olkinuora(at)finnhems.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *