Lääkärihelikoptereiden lentäjien ja FinnHEMSin neuvotteluissa sopu

FinnHEMSin operatiivisesta lentotoiminnasta vastaavan FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n koulutustoimintoihin liittyvät muutosneuvottelut ovat päättyneet. Saavutettu ratkaisu poistaa lentopalveluita uhanneet pitkät katkot ja aiemmin ennakoidut henkilöstövaikutukset.

Lääkärihelikopteritoiminnan lentäjien ja FinnHEMS Lentopalveluiden väliset muutosneuvottelut alkoivat lokakuun puolessa välissä. Neuvotteluiden kohteena olivat kaikki FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n lentäjät. Neuvotteluihin johtivat lentäjien koulutusjärjestelyjä uhanneet häiriöt ja toimintaa lamauttavien pitkien lentokatkojen uhka.

Ratkaisun ansiosta FinnHEMSin lentotoimintaa uhanneiden pitkien lentokatkojen vaara poistui. Neuvotteluissa saavutettiin yhteisymmärrys jatkuvan koulutustoiminnon rakenteesta.

– Olen iloinen ja tyytyväinen, että neuvottelut etenivät tällä tavoin. Neuvotteluissa sovittiin vakaan koulutustoiminnan rakenteesta ja kouluttajien työrooleista. Nyt meillä on koko toiminnassa yhteisymmärrys kouluttajalentäjien koulutusvastuista ja palkkioista, FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen sanoo.

Huhtinen kertoo, että neuvottelujen ansiosta lentotoiminnan koulutustoiminnan kehittämistä ja rakentamista jatketaan kummankin osapuolen toivomalla tavalla.

Lääkärihelikoptereiden lentäjät saavat koulutusta noin 120 tuntia vuosittain. Osa koulutuksista on Traficomin vaatimaa ja osa FinnHEMSin omaehtoista koulutusta, joka tähtää turvalliseen lentotoimintaan. Neuvotteluissa sovittiin yhtiön sisäisen koulutuksen järjestelyistä.

FinnHEMS Lentopalvelut Oy:n palveluksessa on 47 lentäjää, heistä vajaat kymmenen työskentelee myös kouluttajina.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jari Huhtinen, FinnHEMS Oy

jari.huhtinen@finnhems.fi, p. 040 720 9921