Lääkärihelikoptereilla kiireinen juhannus – myrkytykset ja vesipelastustehtävät korostuivat

FinnHEMSin lääkärihelikopteritukikohtiin tuli juhannusviikonlopun aikana yhteensä 191 hälytystä, mikä on yli 40 prosenttia enemmän kuin edeltävinä alkukesän viikonloppuina keskimäärin. Hälytysmäärä oli lähes sama kuin viime juhannuksena, jolloin hälytyksiä oli 199.

FinnHEMSin kuudesta tukikohdasta vilkkainta oli Tampereen tukikohdassa, jossa hälytyksiä vastaanotettiin juhannuspyhien aikana kaikkiaan 41. Se on merkittävästi, 82 prosenttia, enemmän kuin kesän aiempina viikonloppuina.

– Juhannus ja kauniit säät saivat ihmiset liikkeelle, joten tehtävämäärä oli suuri. Lisäksi sydäntapahtumien ja aivoverenkiertohäiriöiden määrä nousee kesähelteiden alkaessa, ja se näkyy heti tehtävissä, kertoo vastuulääkäri Piritta Setälä FinnHEMSin Tampereen tukikohdasta.

– Osa tehtävistä osa oli hyvinkin pitkäkestoisia ja laajalla alueella. Niitä suoritettiin niin Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa kuin Etelä-Pohjanmaallakin.

Seuraavaksi eniten hälytyksiä kirjattiin Kuopiossa, jossa oli 36 hälytystä, ja Turussa, jota hälytettiin 35 kertaa.

Tehtävämäärien perusteella rauhallisinta puolestaan oli pohjoisessa. Oulun tukikohtaan tuli juhannusviikonlopun aikana 23 hälytystä ja Rovaniemelle 25. Myös Oulussa ja Rovaniemellä, kuten muissakin tukikohdissa, juhannus oli kuitenkin selkeästi edeltäviä viikonloppuja vilkkaampi.

Myrkytykset ja vesipelastustehtävät korostuivat tänä juhannuksena

Myrkytystehtäviä kirjattiin yli kaksinkertainen määrä edellisiin juhannuksiin verrattuna, kaikkiaan 23 hälytystä. Niistä suuri osa, yhdeksän hälytystä osui Tampereen tukikohdalle.

– Viime viikonlopun tapahtumissa alkoholi näytteli isoa osaa. Alkoholimyrkytysten lisäksi osa vapaa-ajan tapaturmista johtui selkeästi alkoholista, kertoo Setälä.

Tänä juhannuksena lähdettiin aiempaa useammin myös vesipelastustehtäville, jonne lääkärihelikopteri hälytettiin 11 kertaa. Vesipelastustehtävät työllistivät erityisesti Kuopion tukikohtaa. Rakennuspalot aiheuttivat kuusi hälytystä.

Potilaan tajuttomuus ja elottomuus ovat yleisimpiä syitä FinnHEMS-lääkärihelikoptereiden hälytyksille. Ne olivat yleisiä myös tänä juhannuksena, vaikka vähenivätkin viime vuodesta. Myös liikenneonnettomuuksista johtuvat hälytykset vähenivät.

Juhannuksen (19.–21.6.2020) hälytysmäärät tukikohdittain:

FH10 Vantaa: 31 hälytystä

FH20 Turku: 35 hälytystä

FH30 Tampere: 41 hälytystä

FH50 Oulu: 23 hälytystä

FH51 Rovaniemi: 25 hälytystä

FH60 Kuopio: 36 hälytystä

Hälytyksen yleisimmät syyt:

Tajuttomuus, 36 hälytystä

Myrkytykset, 23 hälytystä

Elottomuus, 22 hälytystä

Lisätiedot:

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP, FinnHEMS 30

Piritta Setälä, 040 596 0434, piritta.setala@pshp.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, FinnHEMS 10

Niko Neuvonen, 0400 453 388, niko.neuvonen@hus.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP, FinnHEMS 50

Lasse Raatiniemi, 050 300 5575, lasse.raatiniemi@ppshp.fi

FinnHEMS on valtakunnallinen, valtion omistama lääkärihelikopteripalveluiden hallinnointiyksikkö. Se vastaa lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Lääkäri- ja lääkintähelikopterit ja päivystävä miehistö ovat ympäri vuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa FinnHEMSin kuudessa tukikohdassa eri puolilla maata. FinnHEMS on perustettu vuonna 2010, ja se on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. www.finnhems.fi