Lääkärihelikoptereissa siirrytty aluerajat ylittävään hälytysmalliin 

Lähin lääkärihelikopteri paikalle, kun tarve havaitaan. Enää FinnHEMSin yksiköiden toimintaa eivät sido alueelliset rajat. Muutos on vasteaikamallin ansiota ja käytössä jo koko maan lääkärihelikopteritoiminnassa. Uudistus on askel kohti valtakunnallisesti yhtenäisempää HEMS-toimintamallia. 

FinnHEMSin kaikki lääkärihelikopteriyksiköt hälytetään nykyään tehtäviinsä uudella vasteaikamallilla. Siinä hätäkeskusjärjestelmä Erica hälyttää automaattisesti sen FinnHEMS-yksikön, joka tavoittaa hätätilapotilaan nopeimmin hyvinvointialueiden rajoista riippumatta. Lääkärihelikopterit saavat useimmiten hälytyksensä hätäkeskukselta, joka tekee hälytyksen riskiarvioon perustuen. Potilaan luona oleva ensihoitoyksikkö voi tehdä myös lisähälytyksen tarvittaessa. 

– Potilas keskiössä -periaatteella toimitaan. Kaikki ensihoitopalvelun yksiköt ovat samassa toimintajärjestelmässä, mikä on potilaan kannalta hyvä asia. Lähin vapaa lääkärihelikopteriyksikkö hälytetään paikalle tai se pystyy vähintäänkin konsultaation kautta tukemaan paikalla jo olevaa ensihoitoa, Erica-pääkäyttäjä Pasi Ketola Sisä-Suomen YTA ensihoitokeskuksesta kertoo. 

Lääkärihelikoptereiden vastelaskentaa pilotoitiin ensimmäiseksi Oulun alueella, josta toimintamallia laajennettiin hyvien kokemusten saattelemana. Nyt vastelaskenta on käytössä koko Suomessa. Vastelaskennan käyttöönotto on jatkoa Erica-hälytysjärjestelmälle, johon Hätäkeskuslaitos siirtyi vuonna 2018. 

Vastelaskentamalli saatiin Ketolan mukaan nopeasti käyttöön kaikissa tukikohdissa.  

Näillä muutoksilla valmistaudutaan myös viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmä KEJOn käyttöönottoon 

– Tehtävälajeihin ei ole tehty muutoksia, mutta hälytysjärjestelmän automaatio hakee lähimmän vapaan lääkärihelikopteriyksikön. On järkevää, että HEMS-yksiköt muodostavat kansallisen ensihoitolaivueen, Ketola sanoo. 

Hän näkee muutoksella monia etuja.  

– Kohtaamisaikaviive pienenee. Nopein apu tulee huomioitua esimerkiksi silloin, kun lääkärihelikopteri on matkalla potilaskuljetuksesta takaisin tukikohtaan. Tämä toimintamalli on hyödyksi myös suuronnettomuuksien hälytystilanteissa.  

*Seinäjoen FH40-tukikohta aloitti toimintansa lokakuussa 2022.