Lääkärihelikopteritoiminnan ohjausryhmän toiminta käynnistyi

Ohjausryhmän tarkoituksena on ohjata ja kehittää valtakunnallista lääkärihelikopteritoimintaa sekä laatia tavoitteet ja tehokkaat toimintatavat yliopistollisten sairaanhoitopiirien ja FinnHEMSin yhteiseen toimintaan. Ensimmäinen puheenjohtaja on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri Jouni Kurola.

FinnHEMSin valtiollistamisen yhteydessä keväällä 2020 sovittiin, että lääkärihelikopteritoimintaan perustetaan neuvottelukunnan tavoin toimiva ohjausryhmä, jonka tavoitteena on arvioida ja varmistaa, että toiminta kokonaisuudessaan palvelee potilaita parhaalla mahdollisella tavalla. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat toiminnan ensihoitolääkäripäivystyksestä ja FinnHEMS vastaa ilmailupalvelusta.

Ohjausryhmän runko koostuu yliopistollisten sairaanhoitopiirien edustajista, joita täydentävät sosiaali- ja terveysministeriön, Hätäkeskuslaitoksen ja FinnHEMSin edustajat. FinnHEMS vastaa ohjausryhmätyön koordinoinnista ja järjestelyistä. 

Ensimmäisenä puheenjohtajan roolissa aloittaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri Jouni Kurola. Puheenjohtajuus kiertää jäsenten keskuudessa vuoden mittaisissa toimikausissa.

Jouni Kurolan mukaan ensihoitolääkäripäivystyksen ja lentotoiminnan muodostama kokonaispalvelu edellyttää saumatonta yhteistyötä.

– Lääkärihelikopteritoiminta ei ole muusta ensihoidosta irrallista. Ensihoitolääkäripäivystys on kiinteä osa ensihoitopalvelua, joka puolestaan on osa sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysjärjestelmää. Kokonaispalvelun toteuttaminen edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua, yhteisten tavoitteiden asettelua ja ennen kaikkea jatkuvaa yhteistä tekemistä arjessa, Kurola sanoo.

Valtakunnallinen näkökulma

Myös FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen näkee, että ohjausryhmällä on tärkeä rooli yhteisten menettelytapojen ja toimintamallien luomisessa.

– Ensihoidon järjestäminen ja kehittäminen on alueellista toimintaa, kun taas lääkärihelikopteritoiminta on valtakunnallista ja sairaanhoitopiirien rajojen ylittävää. Ohjausryhmä tuo toimintaan liiman eri sairaanhoitopiirien välille yhdessä FinnHEMSin kanssa, sanoo Huhtinen.

Ensimmäisinä toiminaan ohjausryhmä alkaa päivittää FinnHEMSin ja sairaanhoitopiirien välistä yhteistoimintasopimusta ja jatkokehittää valtakunnallisia toimintamalleja kokoavaa HEMS-standardia. Ohjausryhmä tarkastelee myös lääkärihelikopteritoiminnan ICT-järjestelmien kehitystä, jonka osana on kansallisen, viranomaisten yhteisen KEJO-kenttäjohtojärjestelmän käyttöönotto.

Lääkärihelikopteritoiminnan ohjausryhmä 2021–

  • Jouni Kurola, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
  • Sanna Hoppu, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
  • Timo Iirola, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
  • Markku Kuisma, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
  • Matti Martikainen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
  • Tom Silfvast, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  
  • Lasse Ilkka, sosiaali- ja terveysministeriö 
  • Ari Ekstrand, Hätäkeskuslaitos 
  • Jari Huhtinen, FinnHEMS

Ohjausryhmän koordinaattorina toimii FinnHEMSin Kati Welling. FinnHEMSin lääketieteellisenä asiantuntijana toimii terveydenhuollon palveluntuottajan toimiluvan edellyttämä palvelusta vastaava lääkäri Toni Pakkanen

Lisätietoja

Jari Huhtinen, toimitusjohtaja, FinnHEMS Oy, jari.huhtinen@finnhems.fi, p. 040 720 9921