Lääkärihelikopteritoiminnan tulevaisuutta selvitetään

Lääkärihelikopteritoiminnasta on tehty viime vuosina useita selvityksiä, joissa on arvioitu kansalaisille parasta ja kustannustehokkainta tapaa tuottaa palvelua. Uusinta selvitystä varten on eilen asetettu selvitysmies, jonka tehtävänä on arvioida, tulisiko sairaanhoitopiirien, FinnHEMS Oy:n ja muiden toimijoiden tehtäväjako säilyttää nykyisenä tai tulisiko sitä muuttaa.

Suurten muutosten mahdollisuus saa aina aikaan monenlaisia näkökulmia ja usein vilkastakin keskustelua. Se on ollut itsestäänselvyys myös lääkärihelikopteritoiminnassa, jossa toiminnan ulottuvuuksia on paljon ja sidosryhmillä monenlaisia intressejä. Toiminnan kriisiytymistä ei kuitenkaan ole syytä pelätä, sillä toimintavuosiensa aikana FinnHEMS on integroitunut kiinteäksi osaksi suomalaista ensihoitopalvelua.

FinnHEMSin toiminnan keskiössä on aina ollut potilas. Toimintamme tarkoitus on tuottaa lääkärihelikopteripalvelua ja palvella tavallisia ihmisiä, jotka hätätilanteessa voivat saada mahdollisimman nopeasti korkealaatuista ja tehokasta hoitoa. Tätä työtä tekevät toimialan ammattilaiset: ensihoitolääkärit, ensihoitajat, helikopterilentäjät ja heidän tukenaan joukko eri alojen osaajia, jotka pitävät hallinnon pyörät pyörimässä ja mahdollistavat kentällä tehtävän vaativan työn.

Luonnollisesti noudatamme kaikessa toiminnassamme lakia. Toimimme esimerkiksi hyvässä yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa ja selvitämme hankintaprosessin. Mikäli huomautettavaa löytyy, käymme sen viraston kanssa läpi ja korjaamme tarvittaessa toimintaamme siltä osin.

Lääkärihelikoptereiden historia on täynnä ristiriitoja. Siitä huolimatta suomalainen lääkärihelikopteritoiminta on nykyisin tasalaatuista ja huippuluokkaista. Yhdeksässä toimintavuodessaan FinnHEMS on integroitunut kiinteäksi osaksi ensihoitopalvelua. Keskitetyn hallinnon ja valtion yksikanavarahoituksen myötä toiminnasta on tullut läpinäkyvää, luotettavaa, yhdenvertaista ja vakaata.

Toimintamme on ammattimaista ja teemme tinkimätöntä työtä lentoturvallisuuden ja huipputason toimintavarmuuden kuin myös ensihoidon yhtenäisen laatustandardin eteen. FinnHEMS on paitsi osa yhteiskunnan turvaverkkoa, tärkeä toimija myös ensihoidon kehittämisessä. Erityisesti FinnHEMSin tutkimus- ja kehitysyksikkö on toiminut koko ensihoidon kentän yhtenäistäjän roolissa. Yksikön toiminta ja sen pyrkimykset, kuten yksikön järjestämät valtakunnalliset ensihoidon tutkimusseminaarit, edistävät toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Yksikön johdolla ollaan tukikohdissa nyt toteuttamassa ainutlaatuista tutkimusta ensihoitopotilaan aivojen happeutumisesta. Kansainvälisestikin merkittävän tutkimuksen tavoitteena on kehittää potilaan seurantamenetelmiä ja siten parantaa potilaiden saamaa hoitoa.

Lääkärihelikopteritoiminnan tulevaisuus on Suomen hallituksen päätösten varassa. FinnHEMS on valmiina toteuttamaan tehtävänsä lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavana yhtiönä sen mukaan, miten sairaanhoitopiirit nykyisinä omistajina ja valtio näillä näkymin tulevana omistajana ja pitkäaikaisena rahoittajana päättävät. Yksiselitteisenä tavoitteenamme on kuitenkin aina toimia erinomaisena lenkkinä koko ensihoidon ketjussa, jonka muodostaa sairaanhoitopiirien, hätäkeskuslaitoksen, pelastuslaitoksen ja muiden viranomaistoimijoiden saumaton yhteistoiminta.

STM:n tiedotteen löydät tästä: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/laakarihelikopteritoiminnasta-kaynnistyy-selvitys