Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta tutkitaan laajassa tutkimushankkeessa

HUS, Helsingin yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK tutkivat lääkärihelikopteritoiminnan nykytilaa ja toiminnan kustannusvaikuttavuutta valtioneuvoston rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkimustietoa valtakunnallisen lääkärihelikopteritoiminnan johtamisen ja kehittämisen tueksi. Tutkimusta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön puheenjohtama ja usean keskeisen ministeriön edustajista koostuva ohjausryhmä.

Valtioneuvosto on myöntänyt tutkimushankkeelle 150 000 euron rahoituksen. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Tutkimus alkaa lokakuussa 2021 ja kestää vuoden 2022 syyskuuhun.

FinnHEMSin tutkimus- ja kehitysasiantuntija Jukka Pappinen siirtyy virkavapaalle 1.1.–30.4.2022 liittyäkseen mukaan tutkimusryhmään. Jukka Pappinen vastaa tutkimuksessa osaltaan HEMS-palvelutarvearvion mallinnuksesta. Mallintamalla lääkärihelikopteritoiminnan erilaisia muuttujia saadaan tietoa siitä, miten muuttujat vaikuttavat toiminnalla tuotettavaan terveyshyötyyn.

– Pappinen tuo tutkimushankkeeseen ainutlaatuista lääkärihelikopteritoimintaan liittyvän terveystiedon ja paikkatiedon yhdistämisen ja siihen liittyvän ison datamäärän käsittelyn osaamista, kertoo tutkimuksen vastuuhenkilö Jouni Nurmi.

Lisätietoja:

Jouni Nurmi, tutkimuksen vastuuhenkilö
osastonlääkäri, dosentti, HUS
jouni.nurmi@hus.fi
puh. 050 595 1576