Mikä FinnHEMS on?

Mikä FinnHEMS on?

FinnHEMS vastaa valtakunnallisesta lääkärihelikopteritoiminnasta yhdessä hyvinvointialueiden kanssa.

Lääkärihelikopteritoiminta on osa kansalaisten turvaverkkoa. FinnHEMS on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on vastata ja tuottaa valtakunnallinen lääkärihelikopteripalvelu yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. FinnHEMS on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka toiminta rahoitetaan valtionapuna valtion budjetista. Vuonna 2022 FinnHEMSille myönnettiin valtionapua 33 miljoonaa euroa. FinnHEMS on perustettu vuonna 2010.

HEMS on kansainvälisesti tunnettu lyhenne englanninkielisistä sanoista Helicopter Emergency Medical Services. Vapaasti suomennettuna sillä tarkoitetaan kiireellistä lääkärihelikopteritoimintaa.

FinnHEMS lukuina 2019

Lääkärihelikopteritoiminnan tärkein tehtävä on tarjota korkealaatuisia ensihoitolääkäritiimin palveluita äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa osana ensihoitoketjua. Laajan toimintasäteen ja nopean reagointikyvyn ansiosta kansalaiset ovat ensihoitolääkäripalvelujen saajina mahdollisimman tasa-arvoisessa asemassa. Helikopterit ja päivystävä miehistö ovat ympäri vuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa. Helikopterin miehistö koostuu yleisimmin ensihoitolääkäristä, HEMS-ensihoitajasta tai HEMS-pelastajasta ja lentäjästä. 

Lääkärihelikopteriyksiköt saavat hälytyksen hätäkeskukselta, joka arvioi tarpeen riskiarvioon perustuen. Lentoaika kohteeseen kestää yleensä 10–30 minuuttia, ja apu on paikalla hälytyksestä keskimäärin alle 15 minuutissa. Helikopterien ensisijaisena tehtävänä on kuljettaa hoito mahdollisimman nopeasti potilaan luokse. Potilas kuljetetaan sairaalaan yleensä ambulanssilla, joka on myös hälytetty kohteeseen.