Mikä FinnHEMS on?

Mikä FinnHEMS on?

FinnHEMS on valtakunnallinen, valtion omistama lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö.

FinnHEMS toimii yliopistollisten sairaanhoitopiirien kumppanina ensihoitopalvelussa. FinnHEMS on perustettu 2010. FinnHEMS on kilpailuttanut helikopteritoimijat ja laatinut sopimukset niiden kanssa. FinnHEMS valvoo tukikohtien laatu- ja turvallisuuskriteerien täyttymistä sekä vastaa tukikohtapalveluiden hallinnoinnista.  FinnHEMS Oy:n toimistolla on yhteensä 14 osa- tai kokoaikaista työntekijää. FinnHEMS on voittoa tavoittelematon yhtiö, jota rahoitetaan valtion budjetista vuosittain n. 30 miljoonalla eurolla.

HEMS on kansainvälisesti tunnettu lyhenne englanninkielisistä sanoista Helicopter Emergency Medical Services. Vapaasti suomennettuna sillä tarkoitetaan kiireellistä lääkärihelikopteritoimintaa.

FinnHEMS lukuina 2019

Lääkärihelikopteritoiminnan tärkein tehtävä on tarjota korkealaatuisia ensihoitolääkäritiimin palveluita äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa osana paikallisia ensihoitopalveluita. Laajan toimintasäteen ja nopean reagointikyvyn ansiosta kansalaiset ovat ensihoitolääkäripalvelujen saajina mahdollisimman tasa-arvoisessa asemassa. Helikopterit ja päivystävä miehistö ovat ympäri vuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa. Helikopterin miehistö koostuu lääkäristä, lentoavustajasta  ja lentäjästä. 

Lentoavustajat ovat tyypilliesti palomiehiä, ensihoitajia tai sairaanhoitajia. HEMS-yksiköt saavat hälytyksen hätäkeskukselta, joka arvioi tarpeen riskiarvioon perustuen. Lentoaika kohteeseen kestää yleensä 10–30 minuuttia, ja apu on paikalla hälytyksestä keskimäärin alle 15 minuutissa. Helikopterien ensisijaisena tehtävänä on kuljettaa lääkäri mahdollisimman nopeasti potilaan luokse. Potilas kuljetetaan sairaalaan yleensä ambulanssilla, joka on myös hälytetty kohteeseen.