Omistajuus ja hallinto, henkilöstö, hallitus ja tilintarkastaja 

Omistajuus ja hallinto

FinnHEMS on valtion sataprosenttisesti omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. FinnHEMS Oy on perustettu vuonna 2010. 

Yhtiöllä on yhteensä 100 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden äänen. Osakkeiden myyntiä ulkopuolisille tahoille rajoitetaan yhtiöjärjestyksessä. 

FinnHEMS Lentopalvelut Oy on FinnHEMS Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö 30.10.2020 alkaen. 

Hallinto ja henkilöstö 

FinnHEMSin hallinnosta vastaavat toimitusjohtaja ja toimintaa ohjaava hallitus. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jari Huhtinen 1.10.2020 alkaen. 

Henkilöstö koostuu ilmailun, ensihoidon, lääketieteen ja tietojärjestelmien asiantuntijoista sekä yleishallinnosta vastaavista työntekijöistä.  

Emoyhtiö FinnHEMS Oy vastaa yleishallinnosta, tukitoiminnoista, kehityksestä ja tukikohtien toimintaa tukevista palveluista. Operatiivisesta lentotoiminnasta vastaa tytäryhtiö FinnHEMS Lentopalvelut Oy. 

Vuoden 2022 lopussa konsernin palveluksessa oli 119 henkilöä, joista 117 työskenteli konsernin palveluksessa kokoaikaisesti. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 10 476 703.  

Hallitus 

Harri Sailas (pj), ekonomi

Riku Aho, diplomi-insinööri

Ulla Hagman, kauppatieteen maisteri

Mikko Pietilä, dosentti, lääketieteen tohtori (hallituksen jäsen 4.5.2022 alkaen)

Janne Simula, varatuomari

Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhdeksän kertaa. Hallitukselle maksettiin tilikauden aikana kokouspalkkioita yhteensä 100 000 euroa. 

Tilintarkastaja 

Tilikaudella tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen.