Organisaatio

Organisaatio

Johto

FinnHEMSin hallinnosta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. 

FinnHEMSin hallitus 9.4.2020 alkaen

 • Harri Sailas, hallituksen puheenjohtaja, ekonomi
 • Riku Aho, diplomi-insinööri
 • Ulla Hagman, kauppatieteen maisteri
 • Janne Simula, varatuomari
       Toimitusjohtaja Jyri Örri alkaen 1.12.2010

Henkilöstö

 • Ari Pellinen, lentotoimintayksikön päällikkö
 • Tuomas Suominen, ilmailun ja laadun asiantuntija
 • Leena Jaakkola, vt. viestintäpäällikkö
 • Anne Tapper, talouspäällikkö
 • Jari Lipponen, tietohallintopäällikkö
 • Kimmo Pendolin, kiinteistöpäällikkö
 • Tuukka Toivonen, tutkimuskoordinaattori
 • Jouni Nurmi, hankejohtaja
 • Kati Welling, erityisasiantuntija
 • Jukka Pappinen, tutkimus- ja kehitysasiantuntija
 • Päivi Laukkanen-Nevala, tilastotieteen asiantuntija
 • Jukka Tennilä, projektikoordinaattori
 • Marko Sorsa, erityisasiantuntija
 • Eeva-Véra Kaasalainen, assistentti

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@finnhems.fi

Organisaatiokaavio

Lentotoiminta

Lentotoimintayksikön päällikkö Ari Pellinen/ari.pellinen@finnhems.fi

Lentotoimintayksikkö valvoo lentotoiminnan sopimuksenmukaisuutta, laatua ja turvallisuutta. Yksikkö myös kehittää lentotoimintaa ja suunnittelee sen tulevaisuutta. Lisäksi yksikön työntekijät osallistuvat FinnHEMSn eri projekteihin kuten esimerkiksi helikoptereiden- ja hälytysajoneuvojen varustuksen kehittämiseen. 

FinnHEMSille lentopalveluja tuottavat Skärgårdhavets Helikoptertjänst Ab (SHT), joka hoitaa eteläisen alueen ja Babcock Scandinavian Air Ambulance Ab (Babcock SAA), joka hoitaa pohjoisen alueen.

Kiinteistöt

Kiinteistöpäällikkö Kimmo Pendolin/kimmo.pendolin@finnhems.fi

Kiinteistöpäällikkö vastaa yhtiön rakennusten turvallisuus, ylläpito-, kunnossapito, rakentamisesta ja korjaustehtävistä. 

Viestintä

Vt. viestintäpäällikkö Leena Jaakkola/leena.jaakkola@finnhems.fi

Viestintäpäällikkö vastaa yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä, yhtenäisestä yrityskulttuurista ja tukee sidosryhmätyötä.

Hallinto

Talouspäällikkö Anne Tapper/anne.tapper@finnhems.fi

Talouspäällikkö vastaa yhtiön taloudesta ja ohjaa ulkoistettua taloushallintoa.

ICT

Tietohallintopäällikkö Jari Lipponen/jari.lipponen@finnhems.fi

Tietohallintopäällikkö vastaa FinnHEMSin ICT palveluiden toiminnasta ja kehittämisestä sekä ohjaa ulkoistettua ICT-palvelua.

Tutkimus ja kehitys

Vt. yksikön päällikkö Jyri Örri/jyri.orri@finnhems.fi

Yksikön toiminnan tavoitteena on lääkäri- ja lääkintähelikopteripalvelun sekä ensihoidon laadun parantaminen potilaan parhaaksi ja se organisoi tutkimustoimintaa keskitetysti yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Yksikkö tekee myös kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Vuosina 2019-2020 yksikön tutkimustoiminta keskittyy HEMS-toiminnan arvoinnin ja kehittämisen laajaan hankekokonaisuuteen, joka muodostuu kahdesta tutkimuskokonaisuudesta. Toisessa arvioidaan suomalaista HEMS-toimintaa eri näkökulmista rekisteriaineistojen pohjalta ja toinen puolestaan kantaa nimeä BOPRA. BOPRA on ainutlaatuisen laaja suomalainen kliininen ensihoidon tutkimus, jossa selvitetään aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa. Voit lukea lisää tutkimuksesta sen omilta verkkosivuilta www.boprastudy.fi