Oulun uuden lääkärihelikopteritukikohdan rakentaminen alkaa

Oulun lääkärihelikopteritukikohdan rakennustyöt päästään aloittamaan pian. Uusi tukikohtarakennus valmistuu kesällä 2024, ja valmistuessaan se korvaa nyt käytössä olevan väliaikaisen parakkitukikohdan ja helikoptereiden pressuhallin.

Uusi tukikohta rakennetaan Oulun lentoaseman yhteyteen lähelle nykyistä tukikohtaa, Finavialta vuokratulle noin 9000 neliön tontille. Miehistötilat ja helikoptereiden tarvitsemat tilat käsittävän rakennuksen kokonaispinta-ala on vajaat 1400 neliömetriä. Oulun tukikohdan yhteydessä säilytetään pohjoisten lääkäri- ja lääkintähelikopteritukikohtien varakopteria, ja tulevaankin tukikohtarakennukseen sille rakennetaan säilytys- ja huoltohalli.

Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimii Hartela Pohjois-Suomi Oy. Rakennustyöt alkavat tontin raivauksella ja maanrakennustöillä kesäkuun aikana.

Vihdoin tilapäisestä pysyvään tukikohtaan

FinnHEMSin nykyinen Oulun tukikohta on toiminut tilapäisiksi tarkoitetuissa tiloissa Oulunsalossa vuodesta 2015 alkaen. Tukikohta koostuu miehistötilaparakeista ja helikopterin ja varakopterin pressuhallista.

Nykyiset tilat eivät vastaa ympärivuorokautisen päivystystoiminnan tarpeita. Uudet tilat muun muassa tarjoavat miehistölle asianmukaiset lepotilat sekä helikopterihallin.

Tukikohtahanketta viedään eteenpäin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen kanssa. Lääkärihelikopteriyksikön toiminta ei ole muuttumassa. Rakenteilla olevaan Oulun uuteen yliopistolliseen sairaalaan OYSiin on tulossa kattokenttä, joka valmistuessaan sujuvoittaa potilaiden helikopterikuljettamista sairaalaan.

Vuonna 2022 Oulun tukikohta vastaanotti 1459 hälytystä, joista potilas kohdattiin 456 hälytyksellä. Yksikön ensihoitolääkäriä tarvittiin saattamaan 285 potilasta jatkohoitoon, joista helikopterilla kuljetettiin jatkohoitoon 55 potilasta.

Lisätiedot:

Kimmo Pendolin, kiinteistöpäällikkö, FinnHEMS Oy

p. 040 749 5950, kimmo.pendolin@finnhems.fi

Tiina Koutajoki, viestintäpäällikkö, FinnHEMS Oy

p. 0400 415 635, tiina.koutajoki@finnhems.fi