Poikkeuksellisen laaja kliininen ensihoidon tutkimus käynnistyy

Suomessa on käynnistymässä kansallisesti poikkeuksellisen laaja kliininen ensihoidon tutkimus BOPRA. Siinä leikkaussalissa tuttua menetelmää testataan lääkärihelikopterin tehtävillä. Tavoitteena on kehittää potilaan seurantamenetelmiä ja siten parantaa potilaan saamaa hoitoa ensihoidossa. Tutkimuksen pilotti on käynnistynyt Vantaan ja Oulun lääkärihelikopteriyksiköissä. Päävaiheen on määrä käynnistyä marraskuussa.

BOPRA on valtakunnallinen, riippumaton tutkijalähtöinen ensihoidon tutkimusprojekti. Sen päärahoittajana toimivan lääkärihelikopteriyhtiö FinnHEMSin tutkimus- ja kehitysyksikön lisäksi mukana ovat kaikki yliopistolliset sairaanhoitopiirit, Lapin sairaanhoitopiiri sekä joukko ammattikorkeakouluja.

Projektissa tutkitaan aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa ja sen yhteyttä potilaan myöhempään toipumiseen. BOPRA on lyhenne sanoista Brain Oxygenation during Prehospital Anesthesia.

Tutkimuksen tiedonkeruu tapahtuu uudella, ensihoitoon soveltuvalla NIRS-monitorointilaitteella. NIRS-menetelmä (near infrared spectroscopy) perustuu aivojen kudoshappimittaukseen.

– Menetelmä on jo käytössä riskipotilailla leikkaussalissa.  Nyt viemme sen pilotoitavaksi ensihoitoon ja lääkärihelikopteriympäristöön, kertoo tutkimuksen hankejohtajana ja tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimiva dosentti Jouni Nurmi, joka työskentelee FinnHEMSin tutkimus- ja kehitysyksikössä sekä HUS Akuutissa.

Nurmen mukaan NIRS voisi myös ensihoidossa ohjata nukutetun potilaan hoitoa nykyistä potilasmonitorointia paremmin.

– Tulosten avulla voimme kehittää potilaan seurantamenetelmiä ja siten mahdollistaa yksilöllisemmin räätälöidyn hoidon.

Lääkärihelikopteritoiminnassa aivojen hapentarjonnan turvaaminen on lähes kaikkien kriittisesti sairaiden tai vammautuneiden potilaiden hoidon perimmäinen tavoite. Kun varmistetaan aivojen hapentarjonta, mahdollistetaan potilaan optimaalinen neurologinen toipuminen.

Toteutukseltaan uraauurtava ensihoidon tutkimus

Yhteistyöprojektin toivotaan synnyttävän alalle uusia yhteistyömalleja.

– Kokeilemme ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa yhteistyötä oppilaitosten kanssa, joista olemme saaneet tutkimusavustajia mukaan hankkeeseen. Sen lisäksi, että tutkimusryhmässä on mukana edustajia kaikista yliopistollisista sairaanhoitopiireistä sekä Lapin sairaanhoitopiiristä, myös tukikohdissa työskentelevien HEMS-lääkärien ja -ensihoitajien panos on tärkeä tutkimuspotilaiden hoitamisessa ja aineiston keräämisessä, kuvaa tutkimuksen projektipäällikkö, FT Anna Olkinuora.

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe eli pilottitutkimus käynnistyi Vantaan ja Oulun lääkärihelikopteriyksiköissä toukokuussa. Elokuun loppuun kestävässä pilottitutkimuksessa kerätään 100 tutkimuspotilasta ja sen tavoitteena on varmistaa NIRS-laitteen toimivuus ensihoito-olosuhteissa, selvittää tutkimuksen käytäntöjen toimivuus sekä tarkentaa otoskokolaskelmia päätutkimusta varten.

Tutkimuksen päävaihe tullaan toteuttamaan Suomen kuudessa lääkäri- ja lääkintähelikopteriyksikössä. Päävaihe on tarkoitus käynnistää marraskuussa 2019, ja sen aikana tavoitteena on kerätä noin tuhannen potilaan aineisto.

Lisää tietoa tutkimuksesta verkkosivuilta www.boprastudy.fi.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *