Seinäjoen lääkärihelikopteritukikohdan rakentaminen alkoi

Seinäjoelle perustettavan Pohjanmaan lääkärihelikopteritukikohdan rakentaminen on alkanut. Työt alkoivat tällä viikolla maanrakennustöillä. Tukikohdan on määrä valmistua syksyllä 2022 ja toiminta pyritään aloittamaan loppuvuodesta 2022. Tukikohdan toiminta täydentää Pohjanmaan ensihoitopalveluita.

Ilmajoen Rengonharjun lentokentän alueelle rakennettavan kaksikerroksisen tukikohtarakennuksen pinta-ala on reilut 1000 neliömetriä. Kopteri- ja autohallin lisäksi rakennukseen tulee muun muassa toimistotiloja, luokkahuone, lääkevarasto sekä henkilöstölle tarkoitettuja majoitus- ja sosiaalitiloja.

Rakennusurakan kustannusarvio on noin 2,8 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimii seinäjokelainen Rakennus K. Karhu Oy.

Rakennustyöt alkoivat tontin raivauksella ja maanrakennustöillä. Tämän jälkeen rakennuksen perustuksia päästään tekemään elo–syyskuun aikana. 

Toiminta-alueena koko Pohjanmaa

Käynnistyessään lääkärihelikopteritoiminta tuo koko Pohjanmaan alueella potilaan luo kohteeseen nopeasti liikkuvan tiimin, joka on perehtynyt hätätilapotilaan hoitoon ja kuljetukseen. Tukikohdalla on ympärivuorokautinen päivystys. Kulloinkin vuorossa oleva kolmihenkinen miehistö liikkuu helikopterilla ja lääkäriautolla. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin maata pitkin liikkuvan lääkäriyksikön toiminta sulautuu uuden tukikohdan toimintaan.

Eduskunnan oikeusasiamies on aiemmin katsonut, että yhdenvertainen ensihoitolääkärin saatavuus hätätilapotilaille edellyttää lääkärihelikopteritoiminnan tukikohtaverkoston laajentamista. Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi vuonna 2018 uuden tukikohdan perustettavaksi Seinäjoelle.

Hanketta viedään eteenpäin yhdessä Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kanssa.

Lisätiedot:

Kimmo Pendolin, kiinteistöpäällikkö, FinnHEMS Oy, p. 040 749 5950, kimmo.pendolin@finnhems.fi

Tiina Koutajoki, viestintäpäällikkö, FinnHEMS Oy, p. 0400 415 635, tiina.koutajoki@finnhems.fi