Seinäjoen tukikohdan toiminta käynnistyi hyvin 

Seinäjoen uusi lääkärihelikopteritukikohta aloitti toimintansa vuoden 2022 lokakuussa. Tukikohta vahvistaa laajan alueen ensihoitopalveluita, sillä sen toiminta ulottuu peräti kuudelle hyvinvointialueelle. Seinäjoella testataan monia uusia toimintamalleja, joista helikopterilla tehtävien potilaskuljetusten lisääminen on jo vauhdissa. 

– Lääkärihelikopteritoiminta tuo pohjanmaalaisille sellaisen lääkärijohtoisen ensihoitopalvelun, jota aiemmin on tuotettu vain yliopistosairaala-alueilla. Uusi ensihoitolääkäriyksikkö kaventaa palvelujen saatavuuseroja ja parantaa ensihoitopalvelun laatua. Yksikön mukana tulee myös laaja ensihoitolääketieteen tutkimus- ja kehittämistyö, johon alueen kaikki ensihoitajat osallistuvat, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu

Seinäjoen tukikohta on FinnHEMSin ensimmäinen keskussairaalapaikkakunnalle perustettu lääkärihelikopteritukikohta. Lääkärihelikopteri operoi poikkeuksellisen laajalla alueella: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueilla.  

– Näin monella hyvinvointialueella toimiva FinnHEMSin palvelu vauhdittaa kansallisesti yhtenäisen ensihoitopalvelun yhteensovittamistavoitetta. Seinäjoki haastaa konkreettisella tavalla hyvinvointialueet yhtenäiseen toimintatapaan. Meillä on Seinäjoen tukikohdassa nyt mahdollisuus testata erilaisia ja uudenlaisia toimintamalleja, joita voidaan mahdollisesti ottaa käyttöön Kouvolaan tulevassa tukikohdassa, Hoppu sanoo. 

Sanna Hopun mukaan Seinäjoen tukikohdan toiminta on alkanut ilman suurempia murheita. Tilat ovat hyvän ennakkosuunnittelun ansiosta toimivat ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on ollut sujuvaa. Samaa vakuuttaa tukikohdan vastuulääkäri Toni Pakkanen

– Ensimmäistä helikopterilla suoritettua hälytystä saatiin lokakuun alussa odottaa ”piinaavat” pari vuorokautta, mutta jo ensimmäisessä hälytyksessä tiivistyi kaikki se, miksi lääkärihelikopteritukikohta perustettiin Pohjanmaalle. Arvion mukaan potilas hyötyi nopeasta lääkäritasoisesta hoidosta heti onnettomuuspaikalla ja helikopterikuljetuksesta suoraan TAYSiin jatkohoitoon, hän kertoo. 

Vahvaa yhteistyötä toimijoiden välillä 

Seinäjoen yksikössä varsinaisesta ensihoidosta vastaavat Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoidon erikoislääkärit, jotka työskentelevät myös Tampereen lääkärihelikopteritukikohdassa. Järjestelyyn päädyttiin Hopun mukaan ennen kaikkea osaamistason varmistamiseksi, isomman työyhteisön mukanaan tuomien hyötyjen vuoksi sekä kustannussyistä. Sanna Hoppu vastaa ensihoitopalvelun yhteensovittamisesta yhteistoiminta-alueella. 

– Yhteistyö on ollut alusta saakka hyvää. Meillä on ollut tiivis yhteistyö Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan välillä. Esimerkiksi lääkkeet ja lääkintälaitteet tulevat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta, vaikka lääkärit tulevat Pirkanmaalta.  

Tukikohdan toiminnan myötä yhteistyötä tehdään laajalti kaikkien toiminta-alueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden kanssa. 

Potilaskuljetusten määrä jo nyt kasvussa 

Tukikohdan lääkärihelikopteri ja -auto ovat hälytysvalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa. Yksikössä päivystävät aina ensihoitolääkäri, lentäjä ja HEMS-ensihoitaja. Tukikohdan toiminta pyörii 20–25 henkilön voimin. Hälytystehtävien lisäksi tukikohdalla työskentelevä ensihoitolääkäri toimii konsultoijana alueen muulle ensihoidolle. 

Kuten FinnHEMSin muissakin tukikohdissa, Seinäjoen lääkärihelikopteriyksikön pääasiallisena tehtävänä on kuljettaa tehohoitotasoinen ensihoito potilaan luo. Nykysuuntaus on kuitenkin ollut, että helikopteri myös kuljettaa potilaita yhä useammin. Seinäjoen tukikohdan tehtäväprofiilissa kuljetusten määrä on jo nyt korostunut. 

– Seinäjoella on jo nyt ollut kuukausi, jonka aikana on kuljetettu enemmän potilaita kuin muissa tukikohdissa keskimäärin. Seinäjoella tehdäänkin eräänlaista rajat rikkovaa pioneerityötä, jonka tavoitteena on lisätä aikakriittisten potilaiden helikopterikuljetuksia, Sanna Hoppu toteaa. 

80 prosenttia suomalaisista 30 minuutissa 

Seinäjoen tukikohta sijaitsee Ilmajoen Rengonharjun lentoaseman alueella. Tukikohdan rakentaminen aloitettiin vuonna 2021. Eduskunnan oikeusasiamies on katsonut, että kansalaisten tasavertaisuus edellyttää uusien tukikohtien perustamista Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen. Sipilän hallituksen reformiministeriryhmä linjasi vuonna 2018, että uudet lääkärihelikopterit tulevat Seinäjoelle ja Kouvolan Uttiin. 

Uuden tukikohdan myötä FinnHEMSin lääkäri- ja lääkintähelikopterit tavoittavat noin 80 prosenttia suomalaisista noin puolen tunnin kuluttua hälytyksestä. 

Seinäjoen tukikohta FH40

  • Suomen seitsemäs tukikohta. Tukikohdan kerrosala on kaikkiaan vajaat
  • 1000 neliömetriä.
  • Käytössä on Airbus EC135 -helikopteri ja Volvo XC90 -hälytysajoneuvo.
  • Rakentaminen aloitettiin vuonna 2021. Tukikohdan toiminta käynnistyi lokakuussa 2022.
  • Hälytysvalmius 24 h vuorokaudessa. Yksikössä päivystää aina ensihoitolääkäri, HEMS-hoitaja ja lentäjä. Kaikkiaan tukikohdan operointiin tarvitaan 20–25 henkilöä.

Kouvolan tukikohta 

  • Suomen kahdeksas tukikohta 
  • Rakentaminen on alkaa vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on käynnistää toiminta vuoden 2024 lopulla. 
  • Hanketta viedään eteenpäin HUSin ja hyvinvointialueiden kanssa 
  • Tukikohta palvelee laajaa aluetta Kaakkois-Suomessa