Selvitys: Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuutta voidaan merkittävästi parantaa

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuutta ja palvelun yhdenvertaista saatavuutta voidaan merkittävästi parantaa kansallisella strategialla ja ensihoitopalvelun hallinnolliset rajat ylittävällä toimintamallilla, kerrotaan valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan julkaisemassa tiedotteessa. Toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää tietoa on saatu tutkimuksesta, jonka raportti julkaistiin 14. lokakuuta.

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuutta arvioitiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa.

Selvityksessä mallinnettiin lääkärihelikoptereiden palvelutarve ja kyky vastata siihen. Kun rakennettava kahdeksan tukikohdan kokonaisuus on toiminnassa, lääkärihelikopteripalvelu kattaa 90 prosenttia väestöstä puolen tunnin kuluessa hälytyksistä. Mahdollisimman vaikuttava toiminta edellyttää operatiivista toimintaa valtakunnallisena kokonaisuutena, yli nykyisten hallinnollisten rajojen. Lisäksi mittarilentotoimintaa edistävillä investoinneilla voitaisiin tasata ajallista ja maantieteellistä eroa hoidon saavutettavuudessa.

Arvion mukaan nykymuotoisella toiminnalla kustannukset ovat 40 000–55 000 euroa / potilaan laadukas lisäelinvuosi. Lääkärihelikopteritoiminnan tarkempi kohdentaminen sekä alueellisesti että potilasryhmittäin laskisi toiminnan kustannuksia huomattavasti (noin 25 000–33 000 euroon / potilaan laadukas lisäelinvuosi).

”Useat trendit yhteiskunnassa vaikuttavat siihen, miten lääkärihelikopteritoiminnasta saadaan suurin hyöty. Toiminnan kehittäminen edellyttää kansallisen strategian luomista. Tärkeää on myös hyödyntää eri viranomaisten yhteistyömahdollisuudet niin normaalitoiminnassa kuin erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa”, sanoo selvityshankkeesta vastaava tutkija, dosentti Jouni Nurmi.

Osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutettu hanke tutki lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuutta ja keinoja kustannusvaikuttavuuden kehittämiseksi.

Lisätietoja: selvityshankkeen vastaava tutkija, dosentti Jouni Nurmi, HUS, p. 050 595 1576, jouni.nurmi(at)hus.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.