Sisäinen turvallisuustutkinta suosittaa: liukuesteet jalaksiin ja lisää kaltevien laskupaikkojen koulutusta 

Lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavan FinnHEMSin sisäinen tutkinta 22.2.2023 tapahtuneesta helikopterin vakavasta vaaratilanteesta on valmistunut. Ruovedellä hälytystehtävältä lähdössä ollut helikopteri liukui lumisen tien pinnalla, jolloin sen lavat osuivat läheisten puiden oksiin. Helikopterin yksi lapa vaihdettiin vaurioitumisen seurauksena. 

– Vaaratilanteen syntyyn johtivat talvisten olosuhteiden ja tehtyjen ohjainliikkeiden yhteisvaikutus. Lääkärihelikopteritoiminnan luonteeseen kuuluu valmistelemattomille laskupaikoille laskeutuminen kaikkina vuodenaikoina, sanoo tutkinnan vetäjänä toiminut FinnHEMSin laatu- ja turvallisuusjohtaja Tuomas Suominen

FinnHEMS käynnisti heti tapahtuman jälkeen sisäisen turvallisuustutkinnan, jonka tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.  

– Turvallisuutta pyritään varmistamaan varustein ja koulutuksella, kuten tutkinnan suosituksissammekin olemme korostaneet. Aloitamme FinnHEMSillä suositusten jatkotyöstön ja toivomme, että ne ovat opiksi ja hyödyksi muillekin ilmailun toimijoille. 

Liukuesteet ja lisää kaltevien laskupaikkojen koulutusta 

Tutkintaryhmä suosittaa vahvasti liukuesteiden asentamista helikoptereiden jalaksiin kitkan lisäämiseksi. FinnHEMS tilasi liukuesteet kaikkiin yhtiön käytössä oleviin helikoptereihin jo tutkinnan aikana, ja ne saadaan käyttöön ennen ensi talvea. 

Tutkintaryhmä suosittaa, että yhtiön lento- ja simulaattorikoulutuksessa kerrataan kaltevien laskupaikkojen statiikkaa, dynamiikkaa, helikopterin järjestelmien käyttöä, rajoituksia, oikeaa ohjaustekniikkaa, kitkan vaikutusta ja helikopterin asemoimista kalteville laskupaikoille. Tutkintaryhmä linjaa, että jokaiseen valmistelemattomaan paikkaan laskeutumista tulisi pitää kaltevan paikan laskuna. 

Tutkintaryhmä suosittaa myös, että kaltevien laskupaikkojen koulutuksessa käytettäisiin simulaattorin sijaan oikeita helikoptereita, sillä simulaattorien ohjaustuntuma ei vastaa täysin oikeata helikopteria. 

Tutkintaryhmä suosittaa myös, että helikopterin vastaanottajille annettaisiin koulutusta. Useimmiten vastaanottajina toimivat pelastustoimen yksiköt. 

Vaaratilanteesta selvittiin pienin vaurioin 

Tilanne syntyi, kun kitka helikopterin jalasten alla väheni lentoonlähdössä, jolloin helikopteri lähti liukuun loivasti kaltevalla tien pinnalla. Helikopteri liukui tiellä noin 19 metriä tien molemmin puolin olevien puiden väliin kuitenkaan osumatta niiden runkoihin tai lähellä olleeseen liikennemerkkiin. 

Tapahtuma ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Tapahtumahetkellä helikopterin kyydissä olleen potilaan siirtoa sairaalaan jatkettiin paikalla olleella ambulanssilla. 

FinnHEMSin huoltohenkilöstö tarkasti helikopterin tapahtumapaikalla ja totesi sen siirtolentokelpoiseksi. Jälkitarkastuksessa tukikohdassa roottorin lavassa havaittiin pienen delaminoituneen alueen laajentuneen sallittujen rajojen yli. Lapa vaihdettiin ja tarkastusten jälkeen helikopteri palautettiin Seinäjoen FH40 -tukikohdan päivystysvalmiuteen viikon päästä 1.3.2023. Tarkastuksissa helikopterissa ei havaittu muita vaurioita.  

Lisätietoja: 

Tuomas Suominen, tuomas.suominen@finnhems.fi, p. 050 441 0494